Hepatit B. Analys för anti-HBs-antikroppar :: Vad är det, avkodning, resultat, mening, recensioner

Share Tweet Pin it

Dela ny information i:

innehåll:

Vad är den här analysen?

Kvantitativ bestämning i blodet av specifika skyddande postinfektion eller postvaccination antikroppar mot viral hepatit B.

Allmän information om analysen

Viral hepatit B (HBV) - infektiös leversjukdom orsakad av DNA-innehållande hepatit B-virus (HBV). Bland alla orsaker till utvecklingen av akut hepatit och kronisk virusinfektion anses hepatit B-viruset vara en av de mest utbredda i världen. Det faktiska antalet infekterade är okänt, eftersom många människor har en infektion utan klara kliniska symptom och de ansöker inte om sjukvård. Ofta detekteras viruset under förebyggande laboratorietester. Enligt grova uppskattningar påverkas cirka 350 miljoner människor av hepatit B-viruset och varje år 620 tusen dö från följderna.

Källan till infektionen är en patient med HBV eller en virusbärare. HBV överförs med blod och andra kroppsvätskor. Du kan bli smittad under oskyddat sex, med hjälp av icke-sterila sprutor, blodtransfusioner och transplantation av organ, dessutom kan infektionen passera från mor till barn under eller efter födseln (genom sprickor i bröstvårtorna). Vid risk är vårdpersonal som har kontakt med blod sannolikt patienten, patienter på hemodialys, sprutnarkomaner, personer med flera oskyddade sexuella relationer, barn till mödrar med HBV.

Inkubationstiden för sjukdomen är från 4 veckor till 6 månader. Viral hepatit B kan förekomma både i form av milda former som varar i flera veckor, och i form av en kronisk infektion med en långsiktig kurs. De viktigaste symptomen på hepatit: gulsot av huden, feber, illamående, trötthet, i analysen - tecken på leverdysfunktion och specifika antigener av hepatit B-virus akut sjukdom kan ske snabbt, med dödlig för en kronisk infektion eller resultera i fullständig återhämtning. Man tror att efter den överförda HBV bildas stabil immunitet. Kronisk viral hepatit B är associerad med utvecklingen av cirros och levercancer.

Det finns flera tester för diagnos av aktuell eller överförd viral hepatit B. Bestämning av virala antigener och antikroppar utförs för att detektera vagn, akut eller kronisk infektion med eller utan symptom, under övervakning av kronisk infektion.

Viruset har en komplex struktur. Huvudantigenet av kuvertet är HBsAg, virusets ytantigen. Det finns biokemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos HBsAg, vilket gör att det kan delas upp i flera undertyper. Till varje subtyp produceras specifika antikroppar. Olika antigensubtyper finns i olika regioner i världen.

Anti-HBs-antikroppar-börjar synas i blodet vid 4-12 veckor efter infektion, men när associerad med HBsAg, därför kan detekteras detekterbar mängd endast efter försvinnandet av HBsAg. Perioden mellan antigenets försvinnande och antikroppsutseende ("fönstret" -perioden eller "serologisk lucka") kan variera från 1 vecka till flera månader. Antikropptitrar växer långsamt och når maximalt på 6-12 månader och kvarstår i stora antal i mer än 5 år. Vissa konvalescerande antikroppar återfinns i blodet i många år (ibland för livet).

Anti-HBs bildas även när virusets antigena virus träffar ett vaccin mot HBV och indikerar ett effektivt immunsvar mot vaccinet. Men postvaccinala antikroppar varar inte så länge i blodet som efter infektion. Definitionen av anti-HBs används för att ta upp frågan om lämpligheten av vaccination. Till exempel, med en positiv analys, krävs inte införande av ett vaccin, eftersom specifik immunitet redan existerar.

anti-HBs, antikroppar

Kvantitativ bestämning i blodet av specifika skyddande postinfektion eller postvaccination antikroppar mot viral hepatit B.

Ryska synonymer

Totala antikroppar mot ytantigenet av hepatit B-viruset, anti-HBs a / m.

synonymer engelska

Antikroppar mot hepatit B-ytantigen, Anti-HBs, Total, HBsAb, IgG, IgM, Hepatit B-antikroppar, hepatit B Surface Antibody.

Metod för forskning

Måttenheter

mIU / mL (International Millions per milliliter).

Vilket biomaterial kan användas för forskning?

Hur förbereder man sig ordentligt för studien?

Rök inte i 30 minuter före donation av blod.

Allmän information om studien

Viral hepatit B (HBV) är en smittsam leversjukdom orsakad av ett DNA-innehållande hepatit B-virus (HBV). Bland alla orsakerna till utvecklingen av akut hepatit och kronisk virusinfektion anses hepatit B-viruset vara en av de vanligaste i världen. Det faktiska antalet infekterade är okänt, eftersom många människor har en infektion utan klara kliniska symptom och de ansöker inte om sjukvård. Ofta detekteras viruset under förebyggande laboratorietester. Enligt grova uppskattningar påverkas cirka 350 miljoner människor av hepatit B-viruset och varje år 620 tusen dö från följderna.

Källan till infektionen är en patient med HBV eller en virusbärare. HBV överförs med blod och andra kroppsvätskor. Du kan bli smittad genom oskyddade sexuella kontakter med hjälp av icke-sterila sprutor, blodtransfusioner och transplantation av organ, dessutom kan infektionen passera från mor till barn under eller efter födseln (genom sprickor i bröstvårtorna). Vid risk är vårdpersonal som har kontakt med blod sannolikt patienten, patienter på hemodialys, sprutnarkomaner, personer med flera oskyddade sexuella relationer, barn till mödrar med HBV.

Inkubationstiden för sjukdomen är från 4 veckor till 6 månader. Viral hepatit B kan förekomma både i form av milda former som varar i flera veckor och som en kronisk infektion med en långsiktig kurs. De viktigaste symptomen på hepatit: gulsot av huden, feber, illamående, trötthet, i analysen - tecken på leverdysfunktion och specifika antigener av hepatit B-virus akut sjukdom kan ske snabbt, med dödlig för en kronisk infektion eller resultera i fullständig återhämtning. Det antas att efter den överförda HBV bildas resistent immunitet. Kronisk viral hepatit B är associerad med utvecklingen av cirros och levercancer.

Det finns flera tester för diagnos av aktuell eller överförd viral hepatit B. Bestämning av virala antigener och antikroppar utförs för att detektera vagn, akut eller kronisk infektion med eller utan symptom, under övervakning av kronisk infektion.

Viruset har en komplex struktur. Huvudantigenet av kuvertet är HBsAg, virusets ytantigen. Det finns biokemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos HBsAg, vilket gör att det kan delas upp i flera undertyper. Till varje subtyp produceras specifika antikroppar. Olika antigensubtyper finns i olika regioner i världen.

Anti-HBs-antikroppar-börjar synas i blodet vid 4-12 veckor efter infektion, men när associerad med HBsAg, därför kan detekteras detekterbar mängd endast efter försvinnandet av HBsAg. Perioden mellan antigenets försvinnande och antikroppsutseende ("fönstret" -perioden eller "serologisk lucka") kan variera från 1 vecka till flera månader. Antikropptitrar växer långsamt och når maximalt på 6-12 månader och kvarstår i stora antal i mer än 5 år. Vissa konvalescerande antikroppar återfinns i blodet i många år (ibland för livet).

Anti-HBs bildas även när virusets antigena virus träffar ett vaccin mot HBV och indikerar ett effektivt immunsvar mot vaccinet. Men postvaccinala antikroppar varar inte så länge i blodet som efter infektion. Definitionen av anti-HBs används för att ta upp frågan om lämpligheten av vaccination. Till exempel, med en positiv analys, krävs inte införande av ett vaccin, eftersom specifik immunitet redan existerar.

Vad används forskningen för?

 • För kontroll av kronisk hepatit B (tilldelad i samband med definitionen av andra antigener och antikroppar mot hepatit B-viruset).
 • Att bestämma den överförda virala hepatit B och utvecklingen av postinfektiös immunitet.
 • Att bedöma effektiviteten av vaccination och utveckling av postvaccinal immunitet.
 • Att välja personer med riskfaktorer för HBV-infektion för vaccinationsändamål.
 • Att fatta beslut om huruvida det är lämpligt att ordinera immunoglobulin till patienter med hög risk att drabbas av viral hepatit.

När är studien tilldelad?

 • Varje 3-6 månader med kontroll av kronisk viral hepatit B och dess behandling.
 • I närvaro av data om överförd hepatit av okänd etiologi.
 • Vid undersökning av patienter från en högriskgrupp, kontrakt HBV.
 • Vid beslut om behovet av vaccination mot viral hepatit B.
 • Några månader eller år efter introduktionen av vaccinet.

Vad betyder resultaten?

Koncentration: 0-10 mIU / ml.

 • Återhämtningsfasen efter hepatit B har överförts (det finns ingen HBsAg i analysen).
 • Effektiv vaccination (revaccination tar inte tidigast 5 år).
 • Infektion med en annan subtyp av hepatit B-viruset (med samtidig detektion av anti-HBs och HBsAg).
 • Frånvaro av viral hepatit B (med negativa resultat från andra studier).
 • Frånvaro av postvaccinal immunitet.
 • Viral hepatit B i inkubation, akut eller kronisk period (med positiva analysresultat för andra antigener och antikroppar).
 • Specifika antikroppar är närvarande i blodet i en liten mängd (vaccination kan fördröjas i ett år).
 • Det rekommenderas att analysen upprepas efter ett tag (beroende på den kliniska situationen och läkarens beslut).

Vad kan påverka resultatet?

Hos patienter efter blodtransfusion eller plasmakomponenter är ett falskt positivt resultat troligt.

Viktiga anteckningar

Förekomsten av anti-HBs-antikroppar är inte en absolut indikator på fullständig återhämtning från viral hepatit B och fullt skydd mot reinfektion. Med tanke på närvaron av olika serologiska subtyper av hepatit B finns det en möjlighet för antikroppar i blodet av ytantigener av samma typ och den faktiska infektionen av kroppen med hepatit B-viruset av en annan subtyp. Hos sådana patienter kan antikroppar mot HBs och HBs-antigen detekteras samtidigt i blodet.

Det rekommenderas också

Vem utser studien?

Infektionist, hepatolog, gastroenterolog, allmänläkare, allmänläkare, kirurg, immunolog, hematolog, obstetrikare-gynekolog.

litteratur

 1. Harrisons principer för internmedicin. 16 th ed. NY: McGraw-Hill; 2005: 1822-1855.
 2. Vozianova Zh.I. Infektiösa och parasitära sjukdomar: I 3 t. - K.: Hälsa, 2000. - T.1.: 601-636.

Vad betyder det om de fann antikroppar mot hepatit B i blodet

Proteinmolekyler som syntetiseras i kroppen, som ett svar på invasionen av virus som skadar levern, betecknas med termen "antikroppar mot hepatit B". Med hjälp av dessa markörantikroppar detekteras en malign mikroorganism HBV. Patogenen, som ramar den inre miljön hos en person, orsakar hepatit B - en infektiös och inflammatorisk lesion i levern.

Farlig sjukdom uppenbarar sig på olika sätt: från milda subkliniska tillstånd till cirros och levercancer. Det är viktigt att identifiera sjukdomen i ett tidigt utvecklingsstadium tills svåra komplikationer uppstår. HBV-virusdetektering assisteras av serologiska metoder - analysen av förhållandet mellan antikroppar mot HBS-antigenet i hepatit B-viruset.

För att bestämma markörer, kolla blod eller plasma. De nödvändiga indexen erhålles genom att genomföra immunofluorescensreaktionen och immunokleoluminescensanalysen. Test ger dig möjlighet att bekräfta diagnosen, bestämma svårighetsgraden av sjukdomen, ge en utvärdering av resultaten av behandlingen.

Antikroppar - vad är det

För att undertrycka virus producerar kroppens försvarsmekanismer specifika proteinmolekyler - antikroppar som upptäcker och förstör sjukdomspatogener.

Identifiering av antikroppar mot hepatit B kan indikera att:

 • sjukdomen är i början, flyter i hemlighet;
 • inflammationen svimmar;
 • sjukdomen gick in i ett kroniskt tillstånd
 • levern är infekterad;
 • immunitet bildades efter patologins försvinnande;
 • personen är en virusbärare - han själv blir inte sjuk, men han smittar folket runt honom.

Dessa strukturer bekräftar inte alltid förekomsten av infektion eller indikerar en återkommande patologi. De produceras också efter vaccinationsaktiviteter.

Definition och bildning av antikroppar i blodet är ofta associerad med närvaron av andra orsaker: olika infektioner, cancer tumörer, störd funktion av försvarsmekanismer, inklusive autoimmuna patologier. Sådana fenomen kallas falskt positiva. Trots närvaron av antikroppar utvecklas inte hepatit B samtidigt.

Markörer (antikroppar) produceras för patogenen och dess element. skilja:

 • ytmarkörer av anti-HBs (syntetiserat till HBsAg-kuvert av viruset);
 • nukleära antikroppar anti-HBc (producerad för HBcAg, som är en del av kärnan i virusets molekylmolekyl).

Ytlig (australiensisk) antigen och markörer till den

HBsAg är ett främmande protein som bildar det yttre kuvertet i hepatit B-viruset. Antigenet hjälper viruset att hålla fast vid leverceller (hepatocyter) för att tränga in i sitt inre utrymme. Tack vare honom utvecklar och utvecklar viruset framgångsrikt. Skalet upprätthåller en skadlig mikroorganismers livskraft, gör det möjligt att stanna länge i människokroppen.

Proteinskalet är utrustat med otrolig motstånd mot olika negativa effekter. Australiens antigen kan motstå kokning, dör inte med frysning. Proteinet förlorar inte dess egenskaper, som faller i ett alkaliskt eller surt medium. Det förstöras inte av aggressiva antiseptika (fenol och formalin).

Isolering av HBsAg-antigen inträffar under en exacerbation. Den maximala koncentrationen når slutet av inkubationsperioden (ungefär 14 dagar före slutförandet). I blodet fortsätter HBsAg i 1-6 månader. Då börjar patogenens antal minska, och efter 3 månader är dess antal lika med noll.

Om det australiska viruset finns i kroppen i mer än sex månader, indikerar detta en övergång av sjukdomen till ett kroniskt stadium.

När en hälsosam patient diagnostiseras med HBsAg-antigen i en förebyggande undersökning, slutar de inte omedelbart att han är smittad. Först bekräftas analysen genom att utföra andra studier för förekomsten av en farlig infektion.

Personer vars antigen detekteras i blodet efter 3 månader hänvisas till gruppen av virusbärare. Cirka 5% av de som infekteras med hepatit B blir bärare av en infektionssjukdom. Vissa av dem kommer att vara smittsamma fram till slutet av livet.

Läkare föreslår att det australiska antigenet, som bor i kroppen under lång tid, provocerar framväxten av cancer tumörer.

Antikroppar Anti-HBs

Bestäm antigenet av HBsAg med hjälp av anti-HBs, en markör för immunitetssvar. Om ett positivt resultat erhålls med ett blodprov innebär det att personen är smittad.

De totala antikropparna mot virusets ytantigen återfinns i patienten med uppkomsten av återhämtning. Detta inträffar efter avlägsnande av HBsAg, vanligtvis efter ett tillfälle av 3-4 månader. Anti-HBs skyddar personen från hepatit B. De bifogar viruset, vilket inte tillåter det att spridas i hela kroppen. Tack vare dem, beräknar immunceller snabbt och dödar patogena mikroorganismer, låt inte infektionen utvecklas.

Den totala koncentrationen som uppträder efter infektion används för att identifiera immunitet efter vaccination. Normala indikatorer tyder på att det är tillrådligt att vaccinera en person igen. Över tiden reduceras den totala koncentrationen av markörer av denna art. Det finns dock friska människor som har antikroppar mot viruset för livet.

Framväxten av anti-HBs hos en patient (när mängden antigen rusar till noll) betraktas som en positiv dynamik hos sjukdomen. Patienten börjar återhämta sig, han har postinfektionell immunitet mot hepatit.

Situationen, när markörer och antigener detekteras vid den akuta infektionen, indikerar en ogynnsam utveckling av sjukdomen. I detta fall fortskrider patologin och förvärras.

När gör test på anti-HBs

Bestämning av antikroppar utförs:

 • vid kontroll av kronisk hepatit B (test görs var sjätte månad)
 • hos människor i riskzonen
 • före vaccination
 • för att jämföra vaccinationshastigheter.

Ett negativt resultat anses normalt. Det kan vara positivt:

 • med den återställda patienten;
 • om det finns en möjlighet att infektera med en annan typ av hepatit.

Nukleärt antigen och markörer till det

HBeAg är en kärnproteinmolekyl av hepatit B-viruset. Det framträder vid infektionens akuta lopp, lite senare än HBsAg, men försvinner snarare tidigare. En proteinmolekyl med låg molekylvikt, belägen i virusets kärna, indikerar mänsklig infektiöshet. Om det finns i blodet hos en kvinna som bär en bebis, är sannolikheten att barnet ska födas infekterat ganska stort.

Utseendet av kronisk hepatit B indikerar 2 faktorer:

 • hög HBeAg-koncentration i blodet i ett tidigt skede av sjukdomen;
 • Bevarande och närvaro av agenset i 2 månader.

Antikroppar mot HBeAg

Definitionen av anti-HBeAg indikerar att expansionsstadiet har upphört och mänsklig infektiöshet har minskat. Det identifieras genom att göra en analys 2 år efter infektionen. Med kronisk hepatit Markören Anti-HBeAg åtföljs av det australiensiska antigenet.

Detta antigen är närvarande i kroppen i en bunden form. Det bestäms av antikroppar, som verkar på proven med ett speciellt reagens, eller genom att analysera det biomaterial som tas från biopsi i levervävnaden.

Test av blod på markören görs i 2 situationer:

 • när HBsAg detekteras;
 • när man kontrollerar infektionsförloppet.

Testen med ett negativt resultat redovisas som normalt. Positiv analys sker om:

 • förvärringen av infektion har upphört
 • patologi passerade till ett kroniskt tillstånd, och antigenet detekterades inte;
 • patienten återhämtar sig och i hans blod finns anti-HBs och anti-HBc.

Antikroppar detekteras inte när:

 • en person är inte infekterad med hepatit B;
 • sjukdomsförstöringen är i ett tidigt skede;
 • infektionen passerar inkubationsperioden;
 • I det kroniska skedet aktiverades reproduktionen av viruset (testet för HBeAg-positivt).

Vid detektering av hepatit B utförs inte studien separat. Detta är en ytterligare analys för att identifiera andra antikroppar.

Markörer av anti-HBe, anti-HBc IgM och anti-HBc IgG

Med användning av anti-HBc IgM och anti-HBc IgG är infektionens gång etablerad. De har en otvivelaktig fördel. Markörer finns i blodet vid det serologiska fönstret - vid den tidpunkt då HBsAg försvunnit har anti-HBs ännu inte dykt upp. Fönstret skapar förutsättningar för att få falskt negativa resultat vid analys av prover.

Den serologiska perioden varar 4-7 månader. En dålig prognosfaktor är den omedelbara förekomsten av antikroppar efter försvinnandet av främmande proteimolekyler.

Marker IgM anti-HBc

När infektionen utvecklas uppträder antikroppar av IgM anti-HBc. Ibland fungerar de som ett enda kriterium. De finns också när den kroniska formen av sjukdomen förvärras.

Identifiera sådana antikroppar mot antigenet är inte lätt. I en person som lider av reumatiska sjukdomar erhålls falskpositiva indikationer när man undersöker proverna, vilket leder till felaktiga diagnoser. Om IgG-titern är hög är IgM anti-HBcor bristfällig.

IgG anti-HBc-markör

När IgM har försvunnit från blodet detekteras IgG anti-HBc. Efter ett visst tidsintervall blir IgG-markörerna den dominerande arten. I kroppen förblir de för alltid. Men de visar inga skyddande egenskaper.

Denna typ av antikroppar under vissa förhållanden är fortfarande det enda tecknet på infektion. Detta beror på bildandet av mix-hepatit när HBsAg produceras i obetydliga koncentrationer.

HBe antigen och markörer till det

HBe är ett antigen som indikerar virusets reproduktiva aktivitet. Han påpekar att viruset multipliceras aktivt genom att bygga och fördubbla DNA-molekylen. Bekräftar den svåra utvecklingen av hepatit B. När gravida kvinnor har anti-HBe-proteiner, föreslår de en stor sannolikhet för onormal utveckling av foster.

Definitionen av markörer för HBeAg är bevis på att patienten har börjat processen att återvinna och ta bort virus från kroppen. I det kroniska skedet av sjukdomen indikerar detektionen av antikroppar en positiv dynamik. Viruset slutar multiplicera.

Med utvecklingen av hepatit B framträder ett intressant fenomen. I patientens blod stiger titer av anti-HBe-antikroppar och virus, men antalet HBe-antigen ökar inte. Denna situation indikerar en mutation av viruset. Med detta onormala fenomen förändras behandlingsregimen.

Hos människor som har haft en virusinfektion kvarstår anti-HBe i blodet ett tag. Försvinnandeperioden varar från 5 månader till 5 år.

Diagnos av virusinfektion

Genom att utföra diagnostik följer läkare följande algoritm:

 • Screening görs med användning av test för att bestämma HBsAg, anti-HBs, antikroppar mot HBcor.
 • Utför testning mot antikroppar mot hepatit, vilket möjliggör fördjupad studie av infektionen. Bestäm antigenet HBe och markörer till det. Koncentrationen av virus-DNA i blodet undersöks med användning av polymeras kedjereaktions (PCR) -tekniken.
 • Ytterligare testmetoder hjälper till att klargöra rationaliteten i behandlingen, justera behandlingsregimen. För detta ändamål görs ett biokemiskt blodprov och biopsi av levervävnaden.

vaccinationen

Hepatit B-vaccinet är en injektionslösning innehållande proteinmolekyler av HBsAg-antigenet. I alla doser finns 10-20 μg av den avgiftade föreningen. Ofta för vaccinationer används Infanriks, Angery. Även om vaccinationsmedlet produceras mycket.

Från injektionen, som kom in i kroppen, tränger antigenet gradvis in i blodet. Med denna mekanism anpassar skyddskrafterna till främmande proteiner, producerar ett responsimmunsvar.

Innan antikroppar mot hepatit B visas efter vaccination, kommer en halvmånad att passera. Injektionen administreras intramuskulärt. Vid subkutan vaccination bildas svag immunitet mot virusinfektion. Lösningen provocerar utseende av abscesser i epitelvävnaden.

Efter vaccinationen avslöjar graden av koncentration i blodet av hepatit B-antikroppar styrkan i immunresponsresponsen. Om antalet markörer är över 100 mM / ml, hävdas att vaccinet har uppnått sitt avsedda syfte. Ett gott resultat registreras hos 90% av de vaccinerade personerna.

Det sänkta indexet och det försvagade immunsvaret erkände en koncentration av 10 mMe / ml. Detta vaccin anses vara otillfredsställande. I detta fall upprepas vaccinationen.

Koncentration av mindre än 10 mM / ml, antyder att postvaccinal immunitet inte bildades. Människor med denna indikator bör undersökas för hepatit B-viruset. Om de visar sig vara friska måste de vaccineras igen.

Behöver jag en ympning?

Framgångsrik vaccination skyddar 95% av penetrationen av hepatit B-viruset i kroppen. 2-3 månader efter proceduren utvecklar en person en stabil immunitet mot en virusinfektion. Det skyddar kroppen från invasionen av virus.

Immunitet efter vaccination bildas hos 85% av de vaccinerade personerna. För de återstående 15% kommer det att vara otillräckligt för spänning. Det betyder att de kommer att kunna smittas. Vid 2-5% av de som har immuniserats bildas inte immunitet alls.

Så efter 3 månader för att få människor behöver för att styra intensiteten av immunitet mot hepatit B. Om vaccinet inte ger önskat resultat, bör de screenas för hepatit B. I det fall har identifierats antikropparna, är det rekommenderat att åter ympas.

Vem vaccineras?

Graft från en virusinfektion till alla. Denna vaccination är en obligatorisk vaccination. För första gången administreras injektionen på sjukhuset några timmar efter födseln. Då sätts det, följa ett visst system. Om den nyfödda inte vaccineras omedelbart görs vaccination vid 13 års ålder.

 • den första injektionen administreras på den bestämda dagen;
 • den andra - 30 dagar efter den första;
 • den tredje - när det kommer att bli ett halvt år efter 1 vaccination.

Ange 1 ml av injektionslösningen, i vilken virusens neutraliserade proteinmolekyler är belägna. De sätter inokuleringen i deltoida muskeln som ligger på axeln.

Med en trippel injektion av vaccinet utvecklar 99% av de vaccinerade patienterna stabil immunitet. Det stoppar utvecklingen av sjukdomen efter infektion.

Grupper av vuxna som vaccineras:

 • infekterad med andra typer av hepatit;
 • Den som har ingått ett intimt förhållande med en infekterad person
 • de som har en hepatit B i familjen;
 • hälsovårdspersonal;
 • laboratorieassistenter som undersöker blod
 • patienter som genomgår hemodialys
 • missbrukare med hjälp av en spruta för att injicera lämpliga lösningar
 • elever av medicinska institutioner;
 • personer med promiskuösa sexuella relationer
 • människor med icke-traditionell orientering;
 • turister som reser till Afrika och de asiatiska länderna
 • tjänar meningar i korrectionella institutioner.

Analyser mot antikroppar mot hepatit B hjälper till att identifiera sjukdomen i den tidiga utvecklingsfasen, när den flyter asymptomatiskt. Detta ökar chansen till en snabb och full återhämtning. Tester tillåter bestämning av bildandet av skyddad immunitet efter vaccination. Om det är utvecklat är sannolikheten för att få en virusinfektion negligerbar.

Antikroppar i hepatit B-viruset

Det orsakande medlet av hepatit B är ett DNA-virus 42 nm i storlek, överfört från den sjuka till den friska oftast genom blodet.

Under studiens gång fann man att han inte kunde reproducera efter att ha flyttat den till en speciellt beredd cellodling. Emellertid studerades vägen att klonera viruset på bakterier och jäst. Det var han som fick isolera och studera antikroppar i kroppen till hepatit B, som uppkommer efter infektion. Att analysera för antikroppar tas ett personens venösa blod. Undersökaren rekommenderas att inte röka i minst 30 minuter innan du tar materialet.

HBsAg-antigen och anti-HBs-antikroppar mot det

Det visade sig att virusets yttre kuvert innefattar ett protein som kallas antigenet HBsAg (australiskt antigen). Antigenet säkerställer virusets livskraft, så att det kan förbli i människokroppen under lång tid. Det säkerställer också stabiliteten hos enzymer, ökad temperatur och syntetiska tensider.

HBsAg utsöndras när sjukdomen utvecklas akut. Vanligtvis börjar det samlas under de senaste två veckorna av inkubationsperioden och fortsätter att stanna där från en månad till sex månader från sjukdomsuppkomsten. Efter ca tre månader reduceras koncentrationen till noll.

Om det kvarstår under en längre tid, indikerar den sjukdomsövergången till kronisk form.

Detektering av HBsAg hos en frisk person i en rutinundersökning indikerar emellertid inte en 100% närvaro av sjukdomen. I detta fall bör denna analys bekräftas av andra studier för förekomsten av hepatit B.

Närvaron i blodet av HBsAg i mer än tre månader gör det möjligt att tilldela en person till gruppen bärare av detta antigen. Efter sjukdomen förblir cirka 5% av patienterna bärare av infektionen. Vissa av dem är smittsamma hela sitt liv.

Dynamiken hos serologiska markörer

Det finns en version som detta antigen efter en lång vistelse i kroppen kan initiera utvecklingen av cancer.

Anti-HBs är de totala antikropparna av hepatit B, som är den viktigaste markören för immunsvaret mot införandet av viruset. Om dess värde som ett resultat av analysen är positivt bekräftar detta förekomsten av sjukdomen. De totala antikropparna i kroppen till hepatit B bildas endast när läkningsprocessen börjar ca 3-4 månader efter att njurarna släpper ut HBsAg-antigenet. Anti-HBs - antikroppar som ger kroppen skydd mot hepatit B.

Det är det totala kvantitativa värdet av antikroppar mot hepatit B som uppstår efter infektion, som används för att bestämma närvaron av immunitet efter vaccination. Det är normen för deras innehåll i blodet som bestämmer behovet av nästa vaccination.

Gradvis minskar det totala antalet antikroppar av denna typ, men det finns också fall av livslång existens av dem för en frisk person.

Utseendet av anti-HBs hos en sjukt person (om antigenkoncentrationen tenderar att nollas) utvärderas positivt och indikerar återkomsten av återhämtning och det faktum att postinfektionsimmuniteten har utvecklats. Om den akuta kursen av hepatit visar både antikroppar och antigener - detta är ett ogynnsamt diagnostiskt tecken som signalerar en försämring av tillståndet.

Forskning på antikroppar i kroppen för hepatit B är föreskriven:

 1. Vid kontroll av sjukdomens kroniska form (var sjätte månad).
 2. Vid granskning av en person som är i riskzonen.
 3. Att fatta beslut om vaccination.
 4. Att övervaka resultaten av vaccinationen.

Normalt är analysen negativ. Dess mening är positiv:

 1. Ha en återhämtande patient.
 2. Med effektiv vaccination.
 3. Om det är möjligt att infektera en annan typ av hepatit.

HBc IgM antigen och anti-HBc IgM antikroppar (totala antikroppar)

Markera hbcoreag (de totala antikropparna som förekommer vid kontakt med hepatit B-viruset) kan vara från ett biomaterial som tas från levern. I en fri form i blodet existerar de inte. På grund av hög immunogenicitet förefaller antikroppar mot detta antigen redan i inkubationsperioden, även före utseendet av höga ALT-värden.

HBc IgM (immunoglobulin) - huvudmarkören för akut hepatit, den är närvarande i kroppen i upp till ett år och försvinner helt efter återhämtningen. I den kroniska formen av sjukdomen kan den detekteras endast vid fördjupningsskedet.

HBc IgG framträder under samma period som immunoglobuliner av klass M och kvarstår i kroppen för livet.

totala antikroppar i förhållande till tiden efter infektion

Läkare från många länder anser att det är nödvändigt att bestämma inte bara HBsAg (positivt eller negativt antigen) utan också de totala värdena för anti-HBs.

Dessa totaler karaktäriserar den akuta kursen av sjukdomen. Normalt är denna typ av antikropp alltid frånvarande.

HBc IgM antigener detekteras i blodet i början av akut, och ibland vid slutet av inkubationsperioderna. Deras närvaro betyder snabb multiplicering och spridning av viruset. Efter några månader ersätts de av IgG-antikroppar.

Analysbestämmande totala immunoglobuliner föreskrivs:

 1. Om du misstänker en hepatit (även om analysen på HBsAg är negativ).
 2. Om det misstänks att patienten lidit hepatit av okänd form.
 3. I processen att övervaka patientens tillstånd.

Resultatet av en positiv analys för bestämning av totala immunoglobuliner betyder:

 1. Akut sjukdomssjukdom.
 2. Kronisk hepatit.
 3. Tidigare lidit sjukdom.
 4. Förekomsten av antikroppar mot moderen.
till innehållsförteckningen ↑

HBeAg-antigen och anti-HBeAg-antikroppar

Det är ett protein av hepatit B-viruset. Utvecklingen i sjukdoms akuta fas är antigenet en indikator på patientens smittsamhet. Till exempel indikerar dess närvaro i blodet hos en gravid kvinna en hög sannolikhet för eventuell infektion hos fostret.

HBeAg visas några dagar senare än HBsAg, och försvinner lite tidigare.

HBeAg-antigenet är ett polypeptid med låg molekylvikt. Det är en del av kärnan i hepatit B-viruset. Höga värden av HBeAg i humant blod vid sjukdomsuppkomsten och bibehållande av närvaron i mer än två månader är ett symptom på utvecklingen av den kroniska formen av sjukdomen.

Förekomsten av anti-HBeAg indikerar fullbordandet av den akuta fasen av sjukdomen och minskningen av infektiöshet hos patienten. De kan detekteras genom att analysera ett par år efter sjukdomen. I kronisk form samverkar dessa antikroppar med australiensiskt antigen.

Analysen för detta antigen är föreskriven i sådana fall:

 1. Vid detektering av HBsAg.
 2. Vid övervakning av hepatit.

Normalt bör resultaten vara negativa.

Analysen visar värdet av "positivt" av följande skäl:

 1. Slutförande av den akuta perioden av sjukdomen.
 2. Kronisk form av sjukdomen med låg virulens (frånvaro av motsvarande antigen i blodet).
 3. Återvinningsprocessen, med förbehåll för tillgängligheten av anti-HBs och anti-HBc.

Anledningarna till frånvaron av dessa antikroppar i blodet:

 1. Personen är frisk, och det finns ingen hepatit B-virus i hans kropp.
 2. Helt början på sjukdoms akuta stadium eller inkubationsperioden.
 3. Kronisk form i den aktiva reproduktionsfasen (analys av HBeAg-positivt).

Denna analys ensam vid diagnosen hepatit B är inte tillämplig. Det är ett komplement till andra markörer.

vaccinationen

Immuniseringar från hepatit B är lösningar som inkluderar ett protein av HBsAg-antigen, applicerat på aluminiumhydroxid med tillsats av ett speciellt konserveringsmedel. Varje dos av vaccinet innehåller vanligen 10-20 μg antigen.

Efter intag av aluminiumhydroxid börjar gradvis frisättning av antigen i blodet, vilket gör att kroppen kan anpassa sig till främmande celler och utveckla ett immunsvar. Antikroppar i blodet till hepatit B börjar bilda ungefär 2 veckor efter vaccinationen. Injektionen görs intramuskulärt, eftersom subkutan injektion inte tillåter tillräcklig immunitet att utvecklas och är fylld med utvecklingen av subkutana abscesser.

För närvarande används oftast för vaccination läkemedel som Infanrix och Angery. Det finns dock andra droger och tillverkare.

Om efter en ympning i en person för att frigöra antikroppar i blodet, så kan du i enlighet med deras nivå bestämma graden av immunrespons i kroppen. Om deras koncentration överstiger 100 mM / ml anses det att vaccinationens syfte har uppnåtts. Detta resultat erhålls hos 90% av befolkningen.

Ett resultat under normen eller ett svagt immunsvar är ett innehåll av 10 mMe / ml. Detta innebär att vaccinationsresultatet är otillfredsställande, och det krävs en omintroduktion.

Värdet av indikatorn under 10 mM / ml kallas bristen på ett immunsvar. Om analysen ger ett sådant resultat krävs en fullständig undersökning av kroppen för närvaron av ett virus i blodet. Om en person är frisk, rekommenderar de en ny vaccinationsväg.

Hepatit B-virus (hepatit B-virus), kvantitativ bestämning av antikroppar mot ytantigenet

Minst 3 timmar efter sista måltiden. Du kan dricka vatten utan gas.

Viral hepatit B är en infektionssjukdom med den parenterala överföringsmekanismen för det patogen-DNA-innehållande hepatit B-viruset som tillhör familjen Hepadnaviridae. Källan till infektionen är en patient med viral hepatit B eller en bärare. Inkubationsperioden är 30-90 dagar. Akut hepatit B kännetecknas av utveckling av hepatit med gulsot eller utan slutar i de flesta fall, återvinning eller rullande i kronisk hepatit B. Kronisk hepatit B - leversjukdom hepatit B-virus under längre tid än 6 månader.

Antikroppar mot ytantigenet av HBV (Anti-HBs) är en markör för hepatit B-transplantation eller immunisering efter vaccination.

 • mindre än 10 mIU / ml - AT inte detekterat;
 • 10-100 mIU / ml - låg koncentration av AT;
 • mer än 100 mIU / ml - AT detekterades.

Observera att tolkningen av forskningsresultaten, upprättande av en diagnos och förskrivning av behandling, i enlighet med den federala lagen i den federala lagen № 323 "om skydd av medborgarnas hälsa i grunderna i Ryska federationen" skall göras en läkare.

Den kvantitativa bestämningen av anti-HBs används som ett kriterium för utvärdering av vaccinationens effektivitet.

Anti hbs kvantitativ norm. HbsAg positiv - vad betyder det

Hepatit B har varit och är fortfarande ett av de viktigaste problemen med världens hälsa. Cirka 350 miljoner människor lider av sjukdomen.

Det uttrycks i massdöd hos hepatocyter (leverceller) mot bakgrund av inflammatorisk process och efterföljande utveckling av leverinsufficiens.

Infektion uppstår på grund av exponering för biologiska vätskor hos en smittad person - blod, saliv, urin, gall, etc. Med virusets penetration syntetiserar kroppen speciella proteinföreningar - antikroppar mot hepatit B. Undersökning av antikroppar (markörer) gör det inte bara möjligt att fastställa en diagnos, men också för att förstå graden av komplexitet hos sjukdomen, för att utvärdera effektiviteten av behandlingen.

För att bekämpa virus som svar på antigener producerar immunsystemet antikroppar som är unika för varje sjukdom. De är speciella proteiner, vars åtgärder syftar till att skydda kroppen från patogenen.

Om hepatit B-antikroppar återfinns i blodet, beror det på följande:

 • om patientens sjukdom i början (före utseendet av de första yttre tecknen);
 • om sjukdomen vid dämpningsstadiet
 • om den kroniska banan av hepatit B;
 • om leverskada på grund av sjukdomen
 • om immuniteten som bildas efter återhämtning;
 • om en frisk bärare (patienten själv är inte sjuk, men smittsam).

Antikroppar i blodet indikerar inte alltid närvaron av hepatit B eller en sjukdom som är härdad tidigare. Deras produktion är också en följd av vaccinationen.

Dessutom kan identifieringen av markörer bero på:

 • Immunsystemet (inklusive progression av autoimmuna sjukdomar);
 • maligna tumörer i kroppen;
 • andra infektionssjukdomar.

Sådana resultat kallas falskt positiva, eftersom närvaron av antikroppar inte åtföljs av utvecklingen av hepatit B.

Antikroppar produceras för viruset och dess element (antigener). Att skilja sig från detta skiljer de:

 • ytantikroppar av anti-HBs (till HBsAg-antigener som bildar viralt hölje);
 • nukleära anti-HBc-antikroppar (till HBc-antigenet som ligger i virusets kärnprotein).

Ytantigenet av hepatit B-viruset (HBsAg, anti-HBs)

Ytantigenet av HBsAg är en komponent i hepatit B-viruset som en komponent i kapsidan (kuvertet). Det är anmärkningsvärt för sin anmärkningsvärda stabilitet.

Den behåller sina egenskaper även i sura och alkaliska miljöer, överför bearbetning med fenol och formalin, frysning och kokning. Det är han som garanterar penetration av HBV i levercellerna och dess fortsatta produktion.

Antigenet går in i blodomloppet före sjukdomens första manifestationer och detekteras genom analys 2-5 veckor efter infektion. Antikroppar mot HBsAg kallas anti-HBs.

De spelar en ledande roll vid bildandet av HBV-immunitet. En kvantitativ studie av blod för antikroppar utförs för att kontrollera immunitetens bildning efter vaccination. Antigenet registreras inte i blodet.

Kärnantigenet av hepatit B-viruset (HBcAg, anti-HBc)

HBcAg-antigenet är en beståndsdel av kärnproteiner. Det detekteras med biopsi i levervävnaden, den är inte närvarande i blodet i en fri form. Eftersom själva förfarandet för testning för detta antigen av hepatit B-viruset är mödosamt nog utförs det sällan.

Följande anti-HBc-antikroppar återfinns:

Normalt finns det inget IgM i blodet. Visas i den akuta fasen av sjukdomen. Cirkulera i blodet från 2 till 5 månader. I framtiden ersätts IgM med IgG, som finns i blodet i många år

Vad säger det om hepatit B-antikroppar finns i blodet?

Anti-HBs i blodet återspeglar den positiva dynamiken. De verkar:

 • vid återhämtning och bildande av immunitet hos patienten (HBsAg är samtidigt frånvarande);
 • finns i de återvunna patienter som förblir bärare av viruset (hepatit B-antigen HBsAg detekteras inte);
 • registreras hos vissa personer som har transfuserat blod eller dess komponenter från bäraren av antikroppar.

Om ytantigenet av hepatit B med ett blodprov är positivt kan vi dra slutsatsen att:

 • akut sjukdomssjukdom (gradvis ökning av blodnivåer, detekteras även av HBcAg, anti-HBc);
 • kronisk kurs (antigen s i hepatit B-viruset har en stabil hög nivå i mer än 6 månader, HBcAg, anti-HBc är också närvarande);
 • frisk bärare (kombinerad med anti-HBc);
 • hos unga barn är det möjligt att upptäcka moderantigener i blodet.

Den samtidiga försvinnandet av HBsAg-antigen och utvecklingen av anti-HBs-antikroppar är en bra indikation. Deras samtidiga upptäckt indikerar en ogynnsam prognos för sjukdomen.

Positiva nukleära IgM-antikroppar mot hepatit B detekteras med leverskador i isterisk och före gulsotstadiet. Patienten är extremt smittsam mot andra.

Närvaron av anti-HBc IgM i kombination med HBsAg indikerar en akut koll på sjukdomen.

Försvinnandet av IgM talar om dämpningen av sjukdomen och patientens återhämtning. Den efterföljande IgG kvarstår under lång tid efter återhämtning. IgG - en indikator som uppstår vid utveckling av en beständig immunitet mot sjukdomen eller övergången till kronisk form.

Tabell. Detta indikeras genom detektering av (+) eller icke-detektering av (-) antikroppar och hepatit B-antigener.

Vad händer om det ytliga antigenet i hepatit B-viruset är positivt?

Ytantigenet av hepatit B-viruset, som finns i blodet, är inte en ursäkt för panik. För det första utförs forskning alltid på ett komplicerat sätt.

Behandling av ett prov med en enda markör ger inte distinkta och korrekta resultat.

Om diagnosen bekräftas av en uppsättning indikatorer i patientens blod, föreskrivs lämplig behandling.

Modern medicin kan bota en person tillräckligt snabbt.

I 95-98 procent av fallen hos vuxna passerar sjukdomen utan spår. Hos barn behandlas hepatit svårare, passerar ofta i kronisk form. Vaccination rekommenderas för att förhindra sjukdomen. Om vilken farlig hepatit B för andra kan du ta reda på det.

Produktionen av vaccinet baseras på den senaste tekniken för genteknik. En rekombinant tillverkare av hepatit B-antigen transformeras jäststammar av hansenula polymorpha. Användningen gör det möjligt att inte använda blodkomponenter när de skapar ett vaccin och ger hög säkerhet.

Användbar video

Allmän information om hepatit B, som beskrivs enkelt och strukturerat, kan du lära av följande video:

slutsats

 1. Hepatit B är en farlig sjukdom. När en vuxen är infekterad går det sällan in i ett kroniskt stadium.
 2. Att identifiera i tidiga skeden av användningen av studier på markörer. De kan ge den mest fullständiga informationen om sjukdomsstadiet och patientens tillstånd.
 3. Säker sex, sterilisering av medicinska och dentala instrument, noggrann hygien på manikyr och frisörtillbehör kommer att vara ett utmärkt förebyggande av infektion.
 4. Vid högre risker för infektion rekommenderas att vaccinet används.

Hepatit B är en av de mest komplexa virussjukdomar som kan överföras genom blod eller under samlag. Det kännetecknas av olika former av dess kurs och utvecklingssätt, så för diagnos är det nödvändigt att överföra blod till HBsAg i tid.

HBsAg blodprov - vad är det?

HBs Ag är specifika proteinkomponenter (antigener) av hepatitviruset, som finns i olika delar av det. HBs-indikator är en tidig markör för att bestämma en persons predisposition mot en sådan sjukdom eller detektera närvaron av hepatit B.

Om en kvinnas blodprov för HBsAg under en barns graviditet visade en positiv reaktion, efter det att barnet föddes, utsattes han nödvändigtvis för samma analys. Det är inte alls nödvändigt att modern kan överföra detta virus till barnet. Det bör emellertid noteras att det finns en tillräckligt hög risk att en gravid kvinna ändå kan överföra ett virus till sin bebis under födseln.

HBs blodprov kan fastställa förekomst av en akut eller kronisk form av hepatit B i en patient. Till exempel, när HBs-antigenet är i blodet i mer än ett halvt år kan vi prata om närvaron i kroppen av tecken på kronisk hepatit.

Att komma in i blodet överförs viruset till levern och multipliceras aktivt där. Under denna period är HBsAg inte möjligt att diagnostisera, eftersom mängden antigener i detta skede är minimal. Gradvis börjar virusen kasta sina partiklar i blodet, koncentrationen av HBsAg ökar vilket gör det möjligt att upptäcka deras närvaro genom att genomföra ett lämpligt blodprov.

Orsakerna till utseendet av hepatit antigen

Hittills finns det ingen överenskommelse om de exakta orsakerna som bidrar till framväxten av viral hepatit. Ofta blir människor, utan några tecken på sjukdom, bärare av patogenen och ett potentiellt hot mot andra, eftersom de kan infektera denna sjukdom. Exakt kan det hävdas att med en positiv analys av HBsAg hos en gravid kvinna är chansen att föda en hälsosam baby bara 1:10, det vill säga barn blir bärare av viruset.

Ett blodprov för HBs-antigenet gör det möjligt att noggrant bestämma graden av progression av en farlig sjukdom. Ibland kan ett positivt resultat erhållas från AIDS-bärare eller patienter som seriöst behandlas för andra komplexa sjukdomar. Faktum är att sådana människor slås av av immunsystemet, så det kan reagera felaktigt på aminosyramolekyler och till HBsAg.

Observationer har visat att bärare av HBs-antigen är oftare män än kvinnor. Men orsakerna till detta fenomen har ännu inte studerats.

Alla kan komma in i riskzonen och bli bärare av hepatit B-viruset. Vissa människor är mer mottagliga för viruset, andra är mindre. Analysen av HBsAgs blod indikerar inte sjukdommens närvaro, utan konstaterar bara att personen är bäraren av viruset. En sådan bild kan observeras i flera år, och i vissa fall kan den vara en livstid. Bärare av hepatit B-patogenen är förbjudna att bli givare. De är registrerade och systematiskt tagit HBsAg blodprov. I dagens värld finns det ingen exakt och bekräftad kunskap om varför människor blir bärare av hepatit och hur man motstår det.

Indikationer för HBsAg-analys

Huvudindikationen för att göra ett blodprov är personens önskan att kontrollera sin hälsotillstånd, eftersom hepatit B-viruset har en ganska hög andel av dess spridning.

Följande måste göras utan misslyckande:

 1. Gravida kvinnor, när de blir registrerade i samrådet och innan de föds.
 2. Alla arbetare på det medicinska området och framför allt de som har direkt kontakt med blod (sjuksköterskor, gynekologer, kirurger).
 3. Patienter som är planerade till operation.
 4. Patienter med levercirros och sjukdomar i gallvägarna.
 5. Människor med alla former av hepatit.

Genomföra analysen

Det finns inga specifika egenskaper vid beredningen för att utföra ett blodprov för hepatit B. Tillräckligt skick beaktas: Ät inte i ca 10-12 timmar före analysen.

För att diagnostisera närvaron av HBs-antigen i blodet finns två huvudtekniker:

 • expressdiagnostik;
 • serologisk diagnos.

Expressdiagnostik kan utföras av dig själv (utan hjälp av en läkare) hemma, serologisk forskning är enbart prerogativ för laboratorier.

Forskning i laboratoriet ger en mer exakt beskrivning av sjukdomsmönstret. För laboratoriediagnostik krävs särskild utrustning och reagenser.

Express diagnostik


Expressforskning utanför laboratoriet kan visa om det finns en HBsAg i kroppen. För att utföra en snabb metod kan du köpa speciella testreagens i apoteket och, med hjälp av kapillärblod, utföra en diagnostik hemma. Det ger inte en numerisk och kvalitativ karakterisering av antigener. Om testet är positivt måste en person dessutom inspekteras i laboratoriet.

För denna analys kan du använda specialkitet som köpts på apoteket, som innehåller alla nödvändiga komponenter för diagnos.

Sekvensen av åtgärder för snabb diagnos innefattar följande procedurer:

 1. Sprid fingret med alkohol och låt det torka.
 2. Pierce ett finger med en lansett eller scarifier.
 3. Ta 2-3 droppar blod och släpp på en testremsa.
 4. Rör på fingret till remsan kan inte, för att inte påverka resultatet av analysen.
 5. Efter 1 minut sänks remsan i behållaren från uppsättningen, till vilken 3-4 droppar av buffertlösningen tillsätts.
 6. Utvärdera resultatet av HBsAg-analysen på 10-15 minuter.

Hittills finns det två metoder för serologisk undersökning av HBsAg:

 • RIA (radioimmunoanalys);
 • XRF (reaktion av fluorescerande antikroppar).

Materialet för analysen är ett personers venösa blod, eller mer exakt, dess plasma, som tas som ett resultat av behandling i en centrifug.

Serologi har länge använts och kännetecknas av speciell specificitet och hög noggrannhet. Det hjälper till att bestämma närvaron av HBsAg redan 21 dagar efter att viruset trätt in i kroppen. Serologisk analys kan upptäcka vissa antikroppar mot anti-HBs, vilket i sin tur uppträder flera veckor efter att patienten återhämtar sig. Antalet av dessa formationer ökar ständigt och bevaras för resten av ditt liv. En person utvecklar gradvis en stabil immunitet mot hepatit.

Blodtest HBs-antigen - detta är bara det första steget i studiet av hepatit B. Positivt till 0,01 ng HBsAg per 1 ml till omkring 500 ug per 1 ml indikerar närvaron i patienten av sådana typer av hepatit B-virus, såsom:

 • latent form eller vagn;
 • inkubationsperiod;
 • akut form av sjukdomen
 • kronisk form av sjukdomen.

Viral hepatit är en kategori av infektionssjukdomar som påverkar leverceller. Den vanligaste bland alla typer av hepatit är hepatit B. Trots alla försök av läkare för att stärka förebyggande åtgärder mot sjukdomen, visar statistiken att antalet personer som har klarat ett blodprov för HBsAg och få ett positivt resultat, det finns tillräckligt stor.

Definition och avkodning av analysresultat

Den uttryckliga metoden kan presentera följande indikatorer för analys:

 1. En kontrollremsa indikerar ett negativt resultat, d.v.s. personen är frisk.
 2. Två signalremsor indikerar närvaron av HBs-antigen. En person är antingen en bärare eller en sjuk person med hepatit. Detta resultat kräver ytterligare undersökning.
 3. Förekomsten av endast en testremsa indikerar att testet är ogiltigt. Det är nödvändigt att upprepa diagnosen igen.

Tolkningen av serologisk forskning innebär två alternativa alternativ, nämligen:

 1. HBsAg blodprov är negativt. Detta är normen och indikerar att en person inte är bärare av sjukdomen.
 2. HBsAg-positiva. Patienten som studeras är bäraren av virusets antigen. För att erhålla en mer detaljerad bild av immuniteten mot viruset och HBs-antigenets aktivitet undersöks och avkodas andra markörer av den undersökta sjukdomen.

I vissa situationer kan serologisk analys ge ett falskt resultat, vilket kan bero på att studien genomfördes efter att ha ätit eller före 4 veckor efter det att viruset kom in i blodet. Dechifiera de erhållna indikatorerna kan endast specialister inom detta område.

Viral hepatit B anses vara en av de farligaste och vanligaste smittsamma lesionerna av den mänskliga leveren, vilket hotar döden, så att identifiera och förebygga är en prioriterad uppgift för modern medicin. Bland de serologiska markörerna som bestämmer hepatit B vid ett tidigt skede upptar huvudplatsen det australiensiska antigenet (HBsAg). Mer information om vad ett australiskt antigen är och hur det sänds kommer att beskrivas i den här artikeln.

Vad är HBsAg

Det australiska antigenet är en ytkomponent i proteinbeläggningen av virala hepatit B-celler, som tjänar som ett skyddande material för virusets DNA. Han är också ansvarig för införandet av viruset i hepatocyter, varefter virusets celler börjar multiplicera aktivt. Under denna period är mängden antigen i blodet minimalt, så det är nästan omöjligt att upptäcka det. De nybildade viruscellerna kommer in i blodet och koncentrationen av HBsAg ökas, vilket möjliggör serologiska metoder för undersökning för att fixa det. Inkubationsperioden varar ca 4 veckor, varefter det australiska antigenet i blodet detekteras.

HBsAg anses vara den viktigaste funktionen hos patienten av hepatit B. Men du kan inte göra en diagnos enbart grundas på denna token för att bekräfta sjukdomen är nödvändigt att genomföra ett antal tester.

För första gången detekterades HBs-antigenet i blodet av australiensiska aboriginer, varefter det kallades "australiskt antigen".

HBsAg är mycket resistent mot kemiska eller fysiska effekter. Så tål det UV-strålning och höga temperaturer, det kan förbli i fryst tillstånd i åratal och i torkat blod, vid rumstemperatur, varar i veckor. Även sura och alkaliska medier och antiseptiska lösningar av kloramin och fenol är i sin låga koncentration inte farliga för antigenet. Därför kännetecknas viral hepatit B av sin höga infektionsförmåga.

Patogenes och former av hepatit B

Sedan penetrationen av HBs-antigenet i kroppen sker utvecklingen av ett patologiskt tillstånd vid akut viral hepatit B i flera steg:

 1. Infektion - inkubationsperioden, viruset introduceras. Perioden varar omkring 12-18 dagar. I slutet av det sker en ökning av transaminasnivåerna och bilirubin i blodet, storleken på mjälten och levern ökar. Patientens tillstånd liknar en katarralsjukdom eller manifestation av en allergisk reaktion.
 2. Fixering i levern och penetration av viruset i hepatocyterna, där det börjar föröka sig, och sedan bär blodet genom kroppen. Det finns uttalade tecken på förgiftning av kroppen, allvarlig lever-cellulär insufficiens utvecklas.
 3. Inklusion av immunologiska reaktioner i kroppen för skydd mot viruset och dess eliminering. Patienten utvecklar sin egen immunitet och återhämtar sig. Symtom som indikerar en lesion i levervävnaden, går till lågkonjunktur, leverfunktionen återställs och metabolism upprättas.

Symtomatisk av akut viral hepatit B:

 • svaghet i kroppen;
 • aptitlöshet;
 • dumma värk i rätt hypokondrium;
 • klåda;
 • gulsot (observerat hos en tredjedel av patienterna);
 • smärta i lederna;
 • mörk urinfärg;
 • förtydligande av pall
 • minskning av albuminkoncentrationen i blodet.

I sällsynta fall blir 5-10% av hepatit B hos patienter kroniska. Sådana patienter är uppdelade i två typer: friska bärare av viruset, där patologin är absolut asymptomatisk, och patienter med kronisk hepatit, som uppträder vid manifestationen av karakteristiska kliniska symptom. I kroppen av friska bärare kan ytantigenet förbli upp till flera år, aldrig en gång återkalla ett av symtomen. Den avgörande betydelsen för uppkomsten av den långsiktiga bäraren av viruset i kroppen är den ålder vid vilken infektion inträffade. Om vuxna övergår sjukdomsövergången till kronisk form och transport av HBsAg så ofta, är den här siffran fantastisk hos barn - över 50%.

Vidsträckt virusbärande är farligt för människor, eftersom risken för att utveckla cirros och hepatocellulärt karcinom, en primär malign tumör i levern, ökar.

Antikroppar mot hepatit B och vaccination

Penetration av viruset i kroppen bildar det humana immunologiska komplexet och antikroppar mot hepatit B (anti-HBs) börjar utvecklas intensivt. Tack vare detta bildas ens egen immunitet, som skyddar kroppen mot återinträngning av viruset. Baserat på denna princip och vaccination mot hepatit B, eftersom vaccinerna innehåller döda eller genetiskt modifierade eller HBs-antigen, som inte kan leda till utveckling av infektion, men tillräckligt för att utveckla immunitet mot sjukdomen. Bildandet av antikroppar mot hepatit B börjar ungefär 2 veckor efter införandet av vaccinet. Injektionen utförs intramuskulärt. Den optimala mängden antikroppar som produceras av immunsystemet efter ympning anses vara deras koncentration i blodet över 100 mMe / ml. Ett otillfredsställande resultat av vaccination och ett svagt immunsvar erkänns som antikroppsvärden från 10 mMe / ml, en upprepad administrering av vaccinet ges.

Planerad triplevaccination ges till nyfödda, med introduktionen av det första vaccinet inom 24 timmar efter födseln. Sådan tidig introduktion syftar till att minimera risken för perinatal infektion, eftersom i de flesta fall infektion av en nyfödd med antigen HBsAg utvecklar han kronisk hepatit B.

De sorgliga konsekvenserna av kronisk hepatit i spädbarn kan komma i decennier, och vaccinet är en profylax för barnet, inte bara från akut men även kronisk hepatit B.

diagnostik

För att detektera australiensiskt antigen i blodet används två typer av studier: snabbtest och serologiska diagnostiska metoder.

Någon kan självständigt utföra ett provtest, och blodet för detektering av serologiska markörer ges strikt i laboratorier. För den första typen tas tillräckligt med kapillärt blod från fingret och för laboratorieanalys tas blod från venen.

Express-metod för att bestämma antigenet av HBs i blodet

Hur man utför expressdiagnostik hemma:

 1. Behandla ringfingeren med alkohol och låt den vara tills den är torr.
 2. Pierce ett finger med en scarifier.
 3. Ta några droppar utsöndrat blod och applicera på testremsan utan att röra på remsan.
 4. Vänta en minut och sätt remsan i behållaren. Lägg sedan till några droppar av en speciell lösning till den. Kapacitet och lösning ingår i det snabba diagnostiska kitet.
 5. Resultatkontroll efter 15 minuter.

Vad är resultatet av det snabba testet:

 1. Norm - endast 1 kontrollremsa är synlig. Betydar att personen är frisk, det australiska antigenet finns inte.
 2. Två linjer är synliga - det är en signal att ett HBs-antigen detekteras, det är möjligt att ha hepatit B. I det här fallet behövs en ytterligare undersökning för att bekräfta diagnosen och bestämma rätt behandling.

Serologisk diagnos

I markördiagnostik finns två typer av forskning:

 • Immunoenzymanalys (ELISA);
 • Reaktion av fluorinantikroppar (RFA).

Serologiska metoder kännetecknas av sin informativa och tillförlitliga eftersom de inte bara finns i blodet hos HBsAg-antigen, men också visa det belopp som gör det möjligt att definiera formen och stadium av viral hepatit B. Dessutom tillåter denna teknik för att påvisa antikroppar mot viruset, vars närvaro indikerar utvecklingen av immunitet mot patologi.

Dechiffrera resultaten av serologisk diagnos:

 1. Normen är ett negativt resultat, HBs-antigenet detekteras inte.
 2. Ett positivt resultat - HBsAg detekteras. Detta indikerar närvaron hos en person av någon form av hepatit B, eller att det är en hälsosam bärare.
 3. HBs-antikroppar detekteras - det betyder att en person vaccineras, eller har nyligen haft hepatit B.

Glöm inte att resultaten kan vara falska positiva och pseudo-negativa, beroende på ett antal faktorer. Om ett positivt resultat av analysen för närvaro av antigen inte behöver panik, bör du därför omedelbart genomgå ytterligare undersökningar och laboratorietester.

Som ytterligare studier för att bestämma aktiviteten hos den patologiska processen och bedöma graden av skada på levervävnad kan patienten tilldelas: ultraljud, biokemiskt blodprov, punkteringsbiopsi.

Hur överförs det australiska antigenet?

Rutorna för HBsAg-antigenöverföring är som följer:

 1. Transfusion av blod och dess komponenter, organtransplantation av de infekterade.
 2. Perinatal infektionsväg - viruset överförs från en infekterad sjuk mor till barnet i utero, under förlossningen och även i postnatalperioden.
 3. Bristande överensstämmelse med hygienregler: Användning av andras tandborste, badspongar, rakhyvelor, näsdukar. Detta inkluderar besökande skönhetssalonger, frisörer och tatueringssalonger där de använder verktyg för alla.
 4. Sexuellt antigen HBs överförs till partnern genom sperma under sexuell kontakt med de infekterade.
 5. Bristande överensstämmelse med reglerna för vaccinering av medicinsk personal vid massimmunisering av befolkningen.
 6. Intravenös injektion av psykotropa ämnen av narkotikamissbrukare genom vanliga sprutor.

Vem är i riskzonen för HBs antigen?

Personer som måste ta ett blodprov för ett australiskt antigen krävs:

 1. Gravida kvinnor - analysen utförs under antagning till kvinnors samråd och före födseln.
 2. Medicinska arbetare, särskilt de som ständigt kontaktar blodet: kirurger, obstetrikare-gynekologer, tandläkare, sjuksköterska.
 3. Friska bärare av HBs, liksom patienter med kronisk hepatit B.
 4. Patienter som lider av levercirrhose eller hepatit eller personer som misstänks ha dessa sjukdomar;
 5. Patienter som genomgår operation.
 6. Missbrukare.
 7. Blodgivare, analysen utförs innan den överlämnas.

En analys av det australiensiska antigenet kan också ges till alla människor, med misstankar om hepatit B, liksom screeningtest.

Behandling av förebyggande av sjukdomar

I akuta former av hepatit B föreskrivs behandling som en komplex terapi, som innehåller effektiva antivirala läkemedel, baserat på karaktären av kliniska symptom. För att avlägsna gifter och toxiner som ackumuleras på grund av leverskador på grund av patologi, föreskrivs patienten en droppare. För att förhindra förstöringen av leverns struktur på grund av hepatit B, föreskrivs patienten även hepatoprotektorer. All behandling utförs i kombination med vitaminpreparat för att stödja patientens immunförsvar.

Terapi för kronisk hepatit bestäms endast av en specialist-hepatolog, beroende på sjukdomsförloppet. Under flare-ups ordineras patienten antivirala läkemedel, till exempel alfa-interferon och lamivudin, som hämmar virusets aktivitet.

Patienter med kronisk sjukdom uppvisar också en speciell kost, som måste observeras under året.

Några regler, efterlevnad som kommer att bidra till att förebygga infektion med australiensiska antigenet:

 1. Strikt följa personlig hygien, använd endast dina hygienmedel.
 2. Medicinsk personal: observera säkerhetsregler under kirurgiska ingrepp, vaccination av befolkningen.
 3. Undvik promiskuitet.
 4. Använd inte narkotiska och psykotropa ämnen.
 5. Ge inte upp vaccinationer, för det här är det mest tillförlitliga sättet att skydda mot viruset i 15 år.

HBV (HBV) -infektion, som annars kallas hepatit B, anses vara en av de vanligaste virala sjukdomarna världen över. Enligt WHO är mer än 200 miljoner människor bärare av detta virala medel. Omkring 2 miljoner patienter per år dör av ett farligt virus.

Därför är tidig diagnos av leversjukdom extremt viktig för återhämtning från hepatit. Bland markörerna av viruset isoleras HBsAg-antigenet vilket hjälper till att bestämma sjukdomen i tid och förskriva lämplig behandling.

Och vad är HBsAg, vilka metoder det avslöjas och hur analysresultatet deklareras, vi kommer att överväga i den här artikeln.

Förkortningen HBsAg kallas australiensiskt antigen, som ingår i kuvertet för viruset som orsakar leversjukdom - hepatit B. Australiens kallas för att detta antigen först upptäcktes i Australien.

Det yttre membranet av HBV består av en kombination av olika proteiner, som var och en utövar sin funktion. HBsAg ger absorptionen av det virala medlet genom levercellerna och adsorptionen av viruset på ytan av hepatocyterna. Antigenet föreligger i form av olika strukturer, som en partikel av viruskapsiden och som en enhet som syntetiseras av cellerna i den infekterade levern. HBsAg i blodet är alltid högre än virionerna (själva viruset).

Liksom vilket antigen som helst bildar HBsAg ett komplex av antigenreagens immunreaktion, det vill säga bidrar det till skapandet av en specifik immunitet för organismen som svar på infektion. Identifiera detta komplex hjälper serologisk identifiering av mikroorganismer. HBsAg är det allra första antigenet som kan detekteras efter infektion. Därför kan man, när man svarar på frågan, vad är HBsAg, inte bara säga om virusets kuvert, utan också om markören (indikatorn) för viruset i människokroppen.

HBV är hepatropiskt och unikt bland andra virus som påverkar levern, som innehåller DNA. Hans aktivitet i kroppen är låg, men kan under vissa förhållanden öka avsevärt. Detta regleras av ålder, personliga hygienförhållanden, epidemiologisk situation och individens personliga känslighet.

Metoder för överföring av HBV:

 • Samlag i någon form (sexuellt sätt);
 • genom föremål för enskild användning (hushållens sätt);
 • genom blod: tatueringar, piercingar, icke-sterila sprutor etc. (parenteral väg);
 • Från mor till barn vid förlossning och amning (vertikal väg).

Hepatit B överförs sällan i utero, eftersom virusmolekylen är för stor för att tränga in i placentaskärmen.

Patogenesen av hepatit B. Inkubationstiden för sjukdomen har en lång period, som i genomsnitt är två månader. Innan akuta symptom uppstår finns en mellanfas, kallad prodromal.

Under denna period kan kroppstemperaturen öka något, aptit kan minska, gastrointestinalt funktionssätt (flytande avföring, illamående) kan vara störd, hudutslag kan uppstå. Liknande symptom går från 2 dagar till 1 månad, då kommer den akuta fasen av sjukdomen.

Inledningen av sjukdoms akuta sjukdom blir hudens och ögonproteinens icterus. Under gulsot blir störningar i arbetet i mag-tarmkanalen mer uttalade. I allmänhet är sjukdomen allvarlig individuell och beror inte på begreppet akut fas.

Tidsintervallet för patologiska processer vid detta stadium av sjukdomen är upp till sex månader. Då återvinner patienten eller sjukdomen passerar i kronisk form. Konsekvenserna i avsaknad av behandling är allvarliga - hepatit D, levercirros, karcinom (levercancer).

Patogenesen av HBV kan representeras av följande kedja:

 • leversinfektion
 • multiplikation av virus, deras utvisning till ytan av hepatocyter;
 • Inkomsten av partiklar och virioner in i blodet;
 • immunologiska reaktioner;
 • skador på organ och system
 • bildning av immunitet;
 • återhämtning.

Den tidigare HBV detekteras, desto snabbare är det möjligt att börja behandlingen och de mindre komplikationerna från en farlig sjukdom. HBsAg-antigenet detekteras genom två huvudmetoder: uttrycklig diagnostik och serologisk metod för undersökning.

Det första sättet är enkelt att spendera hemma med hjälp av en speciell enhet - expresstest. Den andra metoden är mer exakt och utförs exklusivt i kliniken, eftersom det kräver laboratorieutrustning.

HBsAg antigen och metoder för diagnos


Den farligaste komplikationen av hepatit B är akut leverfel, vilket ofta slutar med ett dödligt utfall. Därför kan någon vara intresserad av att diagnostisera denna sjukdom.

Analyser för hepatit HBsAg är obligatoriska för följande grupper av människor:

 1. Gravida kvinnor vid tidpunkten för registrering för graviditet och omedelbart före barnets födelse (analys inkluderad i screeningen).
 2. Personer som genom yrkesverksamhet kontaktar blod från människor (medicinsk personal, laboratorie tekniker och andra).
 3. I närvaro av någon form av hepatit.
 4. Patienter som behöver kirurgisk ingrepp.
 5. Människor med andra leversjukdomar: cirros eller störningar i gallgången.

Hepatit HBsAg detekteras som ett resultat av ett blodprov. Beroende på metoden tas blod från venen (laboratorietester) eller fingret (hemtest). Låt oss överväga varje metod mer detaljerat.

Express diagnostik. För hemstudie används ett prov som liknar ett graviditetstest. Immunochrom tester kan köpas på ett apotek till ett pris av 200-300 rubel. Satsen innehåller en testremsa, en buffertlösning, en speciell behållare och en scarifier. Testet är snabbt och enkelt.

 • piercera ditt finger med en apparat för blodsläckning
 • kläm lite blod i remsan
 • droppa 3-4 droppar vätska på blodet;
 • placera i ett prov i en behållare och vänta femton minuter;
 • tolka resultaten.

Laboratoriediagnostik. För laboratorieundersökningar på HBsAg-antigen tas blod från venen. Innan du tar provet bör du inte äta i 12 timmar, så proceduren är klar på morgonen. Blod tas i en mängd av 10 ml. Den sedimenteras sedan och passerar genom en centrifug för att isolera plasman, vilken analyseras för närvaron av HBsAg.

Serologisk identifiering av mikroorganismer utförs genom två metoder:

 • RIA - radioimmunanalys;
 • RFA - reaktionen av fluorescerande antikroppar.

För att utföra sådana test krävs särskild utrustning och reagenser. Båda undersökningsmetoderna gör det möjligt att detektera HBsAg-antigenet före starten av den akuta fasen av sjukdomen. Redan 3-4 veckor efter infektion kan vi med självförtroende säga om förekomsten av en virusinfektion.

Ytantigenet av hepatit B-viruset och analysen av dess detektion


Efter provningarna måste de dechiffreras. En hemmetermetod kommer att låta dig se om det finns ett hepatit B-virus i blodet eller inte, men kommer inte att ge en korrekt bild av sjukdomen. Om ytantigenet av hepatit B-viruset detekterades med en laboratoriemetod, kommer läkaren att se den kvantitativa sammansättningen av antigenet och antikroppstiteren.

Således är det möjligt att säga på vilket stadium sjukdomen är, om infektionen är primär eller om den kroniska formen av hepatit har förvärrats.

Avkodning av det snabba testet. Det finns två remsor på provet: test och kontroll. Om ett kontrollband uppträdde upptäcktes inte hepatit B-viruset. Två manifesterade remsor indikerar närvaron av HBsAg i blodet, vilket innebär att man kan säga att en person är infekterad med hepatit B. Om endast testremsan är synlig, försämras testet.

Dekodning av resultaten av laboratorieforskning. Om analysen för ytantigenet av hepatit B-viruset är negativ, är personen inte sjuk. I fallet med ett positivt resultat anges den kvantitativa sammansättningen av HBsAg. Resultatet kan tolkas som falskt positivt eller falskt negativt. Detta är möjligt på grund av en överträdelse av ordningen att ta analysen och tekniken för forskning, såväl som om reagenserna är substandard.

Ett positivt resultat kan deklareras av en läkare på flera sätt:

 • bärare (en person är inte sjuk, men det finns ett virus i kroppen);
 • HBV genomgår ett inkubationssteg;
 • sjukdom i akut stadium eller återkommande kronisk form.

Förutom ytantigenet av hepatit B-viruset analyseras även andra markörer av virusinfektion. Var och en av dem kompletterar den övergripande bilden.

Andra markörer av hepatit B:

 • HBeAg - indikerar en hög aktivitet av HBV. Detta är proteinet från viralkärnan. Ökning av mängden av denna markör indikerar en snabb multiplikation av virala medel. Analysen för detektering av HBeAg är mycket viktigt att utföras före leverans hos kvinnor med hepatit. Tack vare honom bestämmer läkaren risken för infektion hos barnet vid leverans.
 • HBcAg - finns endast i leverceller med hög aktivitet av viruset. I blodet kan antikroppar mot denna markör detekteras. Markören kan identifieras endast om den kroniska formen av sjukdomen förvärras.

Det finns ett annat sätt att upptäcka en viral infektion i levern genom att detektera antikroppar i blodet: HBs och HBc. Analysen tar också hänsyn till vilka antigener och antikroppar som är reaktiva eller icke-reaktiva. Läkaren kan endast ge en detaljerad beskrivning av sjukdomen om patienten är fullständig undersökt.

Hepatit B, HbS-Ag, australiensiskt antigen

När jag läser på din webbplats HEPATITIS I denna primära cancer betyder det en patient med HEPATITIS I denna patient med cancer?

Detta är inte riktigt sant. Det är känt att personer med långvariga kroniska former av virusinfektion har stor risk att överföra det till levercirros. På grund av cirros kan en primär (dvs icke-metastatisk) levercancer utvecklas. Moderna terapimetoder förbättrar signifikant prognosen hos personer som är infekterade med hepatit B-viruset, även vid cirrosförloppet.

Jag lärde mig idag att min väns bror diagnostiserades med hepatit C. Flickan är 20 år gammal. Jag använde droger tidigare. Det är också en fråga om en cirros. Tyvärr försöker hon själv gömma allt, leder till en stängd livsstil, oroar sig och, är rädd för publicitet, inte tar aktiva åtgärder för behandling. Jag vill hjälpa flickan. Frågan. Vilka brådskande åtgärder behövs för henne nu om a) hepatit b) hepatit och som en följd redan levercirros

Inga brådskande åtgärder i samband med hepatit eller även överföringen till cirros är nödvändiga. Visar sjukhusvistelse på ett sjukhus (infektiös, terapeutisk) på ett planerat sätt för en detaljerad undersökning.

Snälla snälla vilka mediciner är kontraindicerade vid diagnosen kronisk

Vid tilldelning av dessa eller andra läkemedel till en patient med kronisk hepatit beaktar man nödvändigtvis leverns funktionella tillstånd och sjukdomsaktiviteten. Detta kräver ett detaljerat biokemiskt blodprov. I det normala funktionella tillståndet av absoluta kontraindikationer (på grund av kronisk leversjukdom) finns det ingen medicinering. Man tror att sådana patienter fortfarande inte vill ha långvarig användning av orala preventivmedel, psykotropa läkemedel och så vidare, det är potentiellt hepatotoxiska läkemedel. Med en minskning av leverns funktionella tillstånd är det inte önskvärt att ta lugnande medel, psykotropa läkemedel, vissa läkemedel av könshormoner, vissa antibiotika. I vilket fall löses frågan individuellt, med beaktande av indikationer och kontraindikationer. Vid behov åtföljs läkemedlet med användning av sk hepatoprotektorer (t.ex. carpsil, legalon).

OSA: Såsom bäst utvinnes från infektionssjukdomar (hepatit B) efter 2 månaders behandling på sjukhus, NU SON - 20 åren är att öppenvården. Han har låg "hemoglobin", och immunsystemet är svagt. ACCEPTS: enzymer, Essentiale, karp och örtte, hundros, havre.

Perioden av konvalescens (återvinning) efter akut viral hepatit B är av grundläggande betydelse för diettyp tabell 5, strikt och ovillkorligt avstötning av droganvändning (om någon) och alkohol (alkohol förbud, åtminstone för ett år), begränsningar av fysisk aktivitet, rationell attityd att ta mediciner (ta hänsyn till eventuell sekundär hepatotoxisk effekt). Behovet av tilldelningsorgan som innehåller järn, för korrigering av anemi beror på de särskilda antalet hemoglobin och serumjärn. Som regel är användningen av mat rik på järn (kokt kalvkött, nötkött) tillräcklig. För att svara på frågan om immunförsvaret är det nödvändigt att veta vad som objektivt manifesterar sin försvagning. Det är inte erkänt av alla specialister att det är lämpligt att använda ett enstegsintag av karsila och eterisk olja.

Vad är sannolikheten för att ett friskt barn föds från ett HBS-antigen från en bärarmamma. Finns det metoder för att förebygga infektion.

Födseln av ett friskt barn är möjligt. Omedelbart efter leveransen ska den nyfödda ges hyperimmunoglobulin B och den första dosen av hepatit B-vaccinet. Dessa läkemedel injiceras i olika delar av kroppen. Upprepade injektioner av hyperimmunoglobulin B är nödvändiga. Vaccinationen bör fortsättas enligt schemat för nödförebyggande, d.v.s. att införa upprepade doser efter 1, 2 och 12 månader. efter den första vaccinationen, i framtiden - 1 injektion vart femte år. Man bör komma ihåg att de vanliga sjukhusen för moderskap inte har vaccin och hyperimmunoglobulin. Ännu mer problematisk är vaccination hemma födelse. I Moskva rekommenderar vi att du kontaktar hepatologicentralen vid ett infektionssjukhus (med barnsjukhus), tel. 193-83-27, 196-05-62, 196-05-63. Det är tillrådligt att undersöka och vaccinera andra familjemedlemmar i kontakt med bäraren av det australiensiska antigenet.

Kan orsaken till thyroidit vara hepatit B och förklara, tack, mekanismen för dess utveckling.

Dessa sjukdomar är knappast inbördes.

Jag var gravid vid 34 veckor DISCOVER HEPATIT B S = a = Amul S = ALT 289 218 399 S = AlkP S = AST 149 S = Bil ULD 30,34 S = Bil Otsene 19/04 S = CRP-värden var 12 SUCH UNDER GRAVIDITET Vid 37 veckor mIN bABY DOG skilsmässa DOCTORS handen och kan inte säga den exakta dödsorsaken för barn efter förlossningen kapitulerade ny analys hepatit B POSITIV levertester är normala hur man bestämmer kronisk hepatit eller akut Kan jag få min man tESTER~~POS=HEADCOMP negativ för äldre barn är också

Troligtvis har du utvecklat en kronisk virus. Om leverprov inte ändras för närvarande kan vi dra slutsatsen att den inflammatoriska processen i levern inte är mycket aktiv. Denna situation ligger nära den så kallade virusbäraren när DNA från hepatit B-viruset sätts in i leverns DNA, och det australiensiska antigenet detekteras i blodet med oförändrade leverprov. Ändå kan virusbäraren vara en källa till infektion för andra. Infektion kan överföras både sexuellt (vi rekommenderar att du använder kondom) och hushåll (använd gemensamt med tandborstar, kamar, manikyrtillbehör). Även strikt överensstämmelse med hygienregler kan inte skydda andra mot infektion. Det är säkert att förhindra infektion endast vaccination. Det är ganska säkert även för nyfödda. Det är omöjligt att bli smittade vid vaccination. Moderna vacciner innehåller inte blodprodukter, men skapas på jästcellerna.
I Moskva säljs importerade vacciner för förebyggande av viral hepatit B på apotek utan recept. Dessutom utför många hälsocentraler vaccination på kommersiell basis. Ett hemproducerat vaccin finns tillgängligt i de flesta distriktets polikliniker, och vaccination är i detta fall gratis.
Förresten, om du planerar att få barn, kom ihåg möjligheten att infektera barnet i utero och vid leverans. Barn som är födda till mödrar som bär Hepatit B-virus ska ges den första dosen av vaccinet tillsammans med ett särskilt immunoglobulin under de första 6 timmarna efter leverans. Inte alla barnhem har dessa läkemedel till sitt förfogande. I Moskva är förlossnings sjukhus mer föredragna för smittsamma sjukhus. Naturligtvis, före graviditet är det nödvändigt att undersökas och väga alla fördelar och nackdelar. I synnerhet är det nödvändigt att bestämma inte bara det australiska antigenet, men hela spektret av hepatit B-markörer.

Vad ska en person som har haft hepatit B lida av: hur man behåller sin hälsa och hur man "skyddar" andra från sig själva?

Vi rekommenderar att du upptäcker huruvida hepatit B-återhämtningen har inträffat (och inte bara det allmänna tillståndet och gulsot har gått) eller infektionen har varit kronisk. För mer detaljerade rekommendationer är det önskvärt att veta tidpunkten för sjukdomen och klagomots dynamik. Den mest tillförlitliga förebyggande metoden är vaccination mot viral hepatit B.

I blodet detekteras ett ytantigen av hepatit B. Vad är farligt? Var det möjligt att få dem genom oral kontakt utan sperma? Vad rekommenderar vi att göra ytterligare?

Infekterade med hepatit B-virus (liksom C, syfilis, och HIV) kan vara i några former "oskyddat" kön. Fullständig undersökning är nödvändig för att bekräfta diagnosen (akuta eller kroniska hepatit B-bärare av hepatit B-virus): ett komplett utbud av markörer av hepatit B och C, allmänna och biokemiska blodprover (AST, ALT, bilirubin, totalt protein, albumin, gamma-GT, alkaliskt fosfatas ), Ultraljud i bukhålan. I frånvaro av någon form av behandling av kronisk hepatit kan, år senare omvandlas till cirros. Oavsett diagnos, är det nödvändigt att skydda andra från eventuell smitta, "säker sex" är strikt enskilt bruk objekt som skadar huden eller slemhinnor (rakhyvlar, tandborstar, hårborstar, nagelverktyg). Men det mest effektiva sättet att förebygga - mot hepatit B. Det är vaccination lämpligt att varna för infektion när du besöker tandläkaren kontor och manikyr.

Jag överlämnade analysen till markörer av viral hepatit.
I. Hepatit B-antigener:
1. HBs Ag = position (++++)
II. Antikroppar mot hepatit B:
1. Anti HBs =
2. Anti HBe = position (++++)
3. Anti HBcor totalt = positivt (++++)
III. Antikroppar mot hepatit C (Anti HCV) = otr
De återstående punkterna betonades inte. Om det är möjligt, förklara min position populärt och vad som hotar mig.

Baserat på de presenterade resultaten är du infekterad med hepatit B-viruset. Troligtvis talar vi om virusbärande. En uppföljning är emellertid nödvändig. Var försiktig för att skydda andra mot infektion: Endast sex med användning av kondom, Strikt individuell användning av rakhyvlar, sax, hårborstar etc. (det vill säga allt som gör ont i huden eller slemhinnorna). Men det mest effektiva förebyggandet av hepatit B är vaccination. Det är också tillrådligt att varna om tandläkare och beautician (frisör) infektion som du besöker.

Berätta eller snälla, om det är möjligt att få upprepade gånger en hepatit In om efter en antiviralbehandling har gått eller har skett 2 mes och för närvarande accepterar jag amiksin (på 1 flik. I en vecka)

Om reinfektion kan bara tala efter återhämtning. En period på 2 månader är för liten för att prata om återhämtning. I ditt fall är det mer korrekt att inte prata om risken för upprepad infektion, men om återkommande sjukdom.

Vad är det australiska antigenet? hur kan de bli smittade? hur påverkar det kroppen och hur man behandlas?

Australian antigen - detta är en av komponenterna i hepatit B-virus om det visar sig, betyder det att personen är sjuk med hepatit B. För att fånga dem du kan med transfusion av blod infekterade med hepatit B-virus; intravenösa injektioner; på tandläkaren om kontaminerade, dåligt steriliserade instrument används vid sexuell kontakt med en smittad person, utan användning av preventivmedel mot barriärer. Först och främst påverkar viruset levern, vilket kan leda, utan behandling, till allvarliga konsekvenser.

Berätta för mig hur mycket immunitet kvarstår efter vaccination mot hepatit B.

Vaccinationen mot hepatit B består av 3 injektioner (med 1 till 6 månader efter första injektionen).

I framtiden, varje 5 år, behöver du 1 injektion av vaccinet. Ett sådant schema ger en tillräcklig nivå av antikroppar

Jag är 26 år gammal. Som barn hade jag hepatit A. För tre år sedan (under graviditeten) fick jag diagnosen ett australiskt antigen. Han lade mig på rekordet, men de erbjöd aldrig vaccination och förklarade inte vad ett australiskt antigen är. Jag lärde mig om detta från dina artiklar. Jag har en sådan fråga. För närvarande är jag sjuk med neurastheni. Terapeuten utsåg mig lugnare Xanax, Fonezepam, Imovan, Tranxen. Jag tog dem i 7 månader. Förklara snälla om lugnande medel kan påverka min lever och utveckla hepatit B? Barnet lider inte av australiensiskt antigen, hon vaccinerades vid en ålder av en. Nu är hon 3 år gammal. Kan jag infektera det med ett australiskt antigen när man kyssar, badar ihop, sminkar, tandborste, kam, om hon brukar använda den? Eller efter vaccination är ingenting skrämmande? Min man led också hepatit A i barndomen. Från dina svar insåg jag att viruset överförs genom sex. Är det möjligt att jag har virus och min man kommer inte få det? Behöver jag vaccineras just nu? Jag har aldrig vaccinerats?

1. Om funktionaliteten inte ändras av levern (dvs indikatorer AST, ALT, bilirubin, gamma-glyutamiltranspepttidazy, alkaliskt fosfatas inom det normala intervallet), sedan använda av psykofarmaka kan fortsätta vid den angivna dosen. Med tanke på behandlings långa boskap hepatotoxiska läkemedel (och potentiellt hepatotoxiska) tillrådligt sin mottagning i kombination med Legalon 70-1 vol. 3 gånger per dag (Prem karsila möjligt i samma doser).
2. Vaccination skyddar mot infektion med hepatit B-viruset, men eliminerar inte behovet av personlig hygien (en separat tandborste, etc.). Även med deras överträdelse är risken för infektion minimal. Speciellt är det problematiskt att bli smittad med gemensamt bad, med hjälp av toaletten etc. Om du fortfarande tvivlar på om din dotter är säker skyddad, undersök innehållet av skyddande antikroppar mot australiensiskt antigen i hennes blod.
3. Infektion med hepatit B-viruset via kön är möjligt, men det sker självklart inte i alla fall. Infektion underlättas av: deflorering, samlag under menstruation, analsex, särskilt vid utlösning (för en passiv partner), oralsex. Det är nödvändigt så snart som möjligt att undersöka mannen för närvaron av HBs-antigen och, i hans frånvaro, vaccination.

4. För dig är vaccination inte praktisk.

Vad är skillnaden i förutsägelser för framtiden med diagnosen "Kronisk persistent hepatit B" och "Hälsosam bärare av hepatit B-viruset".
Blodtestet för det australiensiska antigenet är växelvis positivt negativt, hepatit C- och D-markörerna är negativa.
Bilirubin totalt - 20,5. För första gången erhölls ett positivt blodprov för australiensiskt antigen för 15 år sedan, efter en annan bloddonation som en frivillig givare.

Prognosen är nästan identisk, eftersom de flesta av de så kallade "HBsAg bärare" har andra markörer för HBV-infektion (viral) - HBcorIgG, anti-HBe, och i levern, i vilken ca 80% detekteras i inflammation och detekteras virus. Eftersom i de flesta fall "Object" inte producerar leverbiopsi, korrekt att betrakta dem som lider av en latent (dvs dold) kronisk viral hepatit B interaktiv typ (dvs utan virusförökning)
Men man bör komma ihåg ett litet, men fortfarande verkligt hot om infektion hos människor i nära hemma, såväl som sexuell kontakt med "transportören". Det är bäst att undersöka dem för markörer av viral hepatit B och vaccinera mot denna infektion.

Frågor om viral hepatit B? Har nya droger verkade behandla det? (Din inställning till UV-rening, zoneterapi etc.), och även vad som händer om sex månader: levern återställs, viruset B försvinner?

Vid akut viral hepatit B återhämtning sker nästan 80-90% av fallen, även utan användning av droger. Det räcker med att hålla sig till en diet, skonsam behandling, undvika alkohol, droger, okontrollerad medicinering. Det finns tecken på en positiv effekt av UV vid svåra former av akut viral hepatit B. Uppgifterna om terapeutiska effekten av akupunktur vi inte har i viral hepatit. Sex månader efter starten av akut viral hepatit måste kartläggas: ultrasonografi av levern och mjälten, och biokemisk analys av blod markörer för hepatit B-virus (HBsAg, HBs-antikropp, HBcor antikropp av klass IgM, HBeAg) och C (HCV-antikroppar). Baserat på dessa data läkaren kommer att göra en slutsats om resultatet av sjukdomen: en fullständig återhämtning, bildandet av kronisk hepatit B, bildandet av en kronisk virusinfektion. Vid behov rekommenderar läkaren en ytterligare undersökning och behandling.

Välkommen! Mycket jag ber dig att svara på mina frågor. Min man och jag donerade blod till hepatit B markörer. Min analys var negativ. Hennes man hade anti-HB-opioid IgJ-positiv (HBSag, anti-HB opa IgM och anti-HCV-negativ). Vad kan det här innebära? Olika specialister gav oss olika svar? Kan han infektera mig eller barnen (vi har vaccinerats mot hepatit B)? Om jag blir gravid, kan mitt barn på något sätt lida? Kan min man få hepatit B? Mycket tacksam.
Utbud av markörer för viral hepatit B, är troligen en indikation på den överförda tidigare (under den sk), akut hepatit B, som avslutades i tillfrisknandet att din make. Den slutliga domen på ett tillstånd hos levern är inte möjligt utan en gemensam, tester b / x blod, ultraljud och andra dannyh.Posle överfört hepatit B bildade immunitet (livslängd), så att ingen ympning pokazana.Iskhodya från data som presenteras, kroppen av din make sanitize viruset, Därför finns det ingen fara när det gäller inhemsk och sexuell smittspridning. Innan vaccination mot hepatit B är det obligatoriskt att studera virala markörer.

Var snäll och svara varför människor som har varit sjuk med hepatit inte kan vara givare? Hur är det bestämt att en person har haft hepatit B?

Tidigare överförd akut viral hepatit B kan diagnostiseras retroaktivt genom att detektera antikroppar mot olika virusproteiner i blodet. På grund av den betydande kostnaden för en sådan undersökning (med sitt massiva beteende), liksom för förebyggande av posttransfusions hepatit, är personer som har lidit akut viral hepatit permanent uteslutna från donation.

När blodprovet skickades in fanns en positiv reaktion på det australiensiska antigenet. Hur kan man ta reda på om en person är sjuk med hepatit och med vilken form av hepatit A, B, C, D. Inga tecken på hepatit (såsom hudförgyllning och försämring av hälsan) observerades. Är den här personen en virusbärare och hur kan du bli smittade av det?

Om en person har ett australiskt antigen (HBsAg), behövs ytterligare en undersökning för att bestämma sjukdomsaktiviteten (slutet av inkubationsperioden, akut, subakut hepatit etc.). Den här personen kan infektera hepatit B, sexuellt överfört eller genom blod.

Hur och vad man ska behandla Hepatit B

Med akut viral hepatit B är grunden för behandlingen vidhäftande med kost och behandling. Vid svår och måttligt svår sjukdom av sjukdomen förskrivs droppare med en lösning av glukos, hemodesis idr, för att minska manifestationerna av förgiftning. Behandling kan utföras hemma. Men i händelse av svår sjukdom, omöjlighet att tillhandahålla isolering, vård och behandling hemma, indikeras sjukhusvistelse.

Till barnet 1,5 år (tjejen). Diagnostiserad: Virus av hepatit B-viruset. Alla vaccinationer mot hepatit B har gjorts. Den sista (3: e) - i augusti 2000. Nu finns HBsAg i blodet. Vänligen. Vad kan man göra för att ta bort viruset från kroppen? helt botad? Vad är fälld med en sådan virusbärare? Vi hörde om Cardiuce-svampen, vilken typ av medicin kan de botas av hepatit B-viruset?

Först och främst är det nödvändigt att ompröva blodet på HBsAg. Upprepad positivt resultat för bestämning ytterligare taktik kräver noggrann laboratorium och instrument undersökning innefattande bestämning av viralt DNA i blodet (positivt resultat indikerar multiplikationen av patogenen) såväl som, eventuellt, leverbiopsi (under lokalbedövning nål producerar staket fragment levervävnad för forskning). Vid identifiering av en aktiv inflammatorisk process i levern i samband med detekteringen av DNA i blod administreras antiviral behandling. Målet för terapi - undertryckandet av virusreproduktion (det är ibland möjligt att uppnå eliminering av viruset från kroppen), en minskning i allvarligheten av den inflammatoriska processen i levern, förebyggande av sjukdomsutveckling. Prognosis beror på samtidiga sjukdomar (t ex hepatit C-virusinfektion och delta, HIV ;. alkohol- och narkotikamissbruk, etc), behandlingen process och det skede då det startades (tidig behandling är vanligtvis mer framgångsrikt). I frånvaro av DNA i blodet, normala funktionella indexen i levern (t ex, AST, ALT, gamma-GT, alkaliskt fosfatas, bilirubin) det förmodligen är en kronisk inaktivt hepatit B (tidigare för att beteckna denna form av förfarandet som används, termen "virus bärare"). I sådana fall är antiviral behandling inte utsett patienten är föremål för övervakning (blod HBsAg, HBV-DNA i blod, biokemisk analys av blod, buken ultraljud var 6-12 månader). Detta villkor kvarstår som regel hela livet. Information om svampkardetterna har inte. Det är möjligt att detta är en publicitetsstunt som Bionormalizer.

Efter en månad av datering berättade min unga man att han hade HBSag-viruset, som han förvärvade långt före vår bekantskap och låg på sjukhuset, en svartvitt spruta. Ytterligare kyssar, vårt förhållande har ännu inte gått in. Jag är orolig för att jag redan kunde få smittade med detta virus av svarta och vita kyssar. Jag är också orolig för frågan: är det möjligt att ha ett fullständigt sexuellt liv i denna situation (utan att använda kondomer)? Kommer vaccinationen vara en 100% garanti för att jag inte kommer att bli smittade? Om det är fråga om att skapa en familj med den här personen, så visar jag sig att det är dömt att vara infekterat med hepatitviruset. Är det så? Hur påverkar detta barnets framtid?

1. "Deep" (det vill säga åtföljd av slemhinnans kontakt) kyss anses vara en verklig riskfaktor för infektion med hepatit B-viruset.
2. Moderna gentekniska vacciner för förebyggande av viral hepatit B är effektiva i 95-99% av fallen. Det finns 2 immuniseringssystem: standardschemat (0-1-6 månader) eller accelererad (0-1-2-12 månader). Vid användning av det accelererade schemat bildas immunitet snabbare, men antikroppstiter (koncentration) är något lägre än i fallet med standardschemat. I ditt fall, hellre natten immunisering, eftersom du drabbas av en möjlig risk för infektion med hepatit B. kan kontrolleras effektivitet vaccinationen genom att bestämma närvaro och titer av antikroppar mot HBs antigen, ett par månader efter att ha avslutat en kurs av vaccinationer.
3. Tack vare framgångsrik vaccination kommer du inte att smittas med hepatit B-viruset. Därför kommer du inte att kunna överföra infektionen till barnet under graviditet och förlossning. Men inom den närmaste framtiden efter födseln (från och med de första timmarna av livet) är det lämpligt att vaccinera ett barn om han lever i nära personlig kontakt med bäraren av hepatit B-viruset.

hur man behandlar och botar om hepatit B i allmänhet?

Med akut viral hepatit B är grunden för behandlingen vidhäftande med kost och behandling. Vid svår och måttligt svår sjukdom av sjukdomen förskrivs droppare med en lösning av glukos, hemodesis idr, för att minska manifestationerna av förgiftning. Behandling kan utföras hemma. Men i händelse av svår sjukdom, omöjlighet att tillhandahålla isolering, vård och behandling hemma, indikeras sjukhusvistelse. Akut viral hepatit B slutar med återvinning i 85-95% av fallen.
Att bestämma de terapeutiska taktik i kronisk hepatit B kräver noggrann laboratorium och instrumental undersökning, inbegripet bestämning av viralt DNA i blodet (ett positivt resultat indikerar reproduktion av patogenen) och leverbiopsi (under lokalbedövning needle producerar staket levervävnadsfragment för studien). Därefter förskrivs behandlingen. Interferonpreparat, ursodeoxikolsyra och andra medel används. Målet för terapi - undertryckandet av virusreproduktion (det är ibland möjligt att uppnå eliminering av viruset från kroppen), en minskning i allvarligheten av den inflammatoriska processen i levern, förebyggande av sjukdomsutveckling. Prognosis beror på samtidiga sjukdomar (t ex hepatit C-virusinfektion och delta, HIV ;. alkohol- och narkotikamissbruk, etc), behandlingen process och det skede då det startades (tidig behandling är vanligtvis mer framgångsrikt).

Min 13-åriga dotter har ett australiskt hepatitvirus. HBsAg pos. Anti HCV neg. Lactat de hidrogenoza 517.8 Läkaren sa att det finns många sådana bärare och hade inte för avsikt att genomföra ytterligare undersökningar. Vilka analyser måste göras? Finns det ett sätt att bli av med viruset? Finns det någon behandling om det visar sig vara en hälsosam virusbärare? Vad kan du säga om Vituridberedningen, finns det verkligen härdade patienter? Om det finns australisk hepatit, är det möjligt att fånga en annan form av hepatit, som vaccinationer, eftersom jag förstår det, kan inte göras.

1. I själva verket har patienter med viral hepatit B (en så kallad friska bärare korrekt kallas kronisk hepatit B-patienter en låg nivå av aktivitet) kan infekteras med virus och andra hepatit, t ex A, et al. Kan Anslutnings andra virusinfektioner förvärra kronisk leversjukdom, därför visas speciellt denna kategori av personer vaccinering mot hepatit A. När det gäller vaccination mot andra infektioner är kronisk lågaktivitets hepatit B inte heller en kontraindikation för deras beteende. Naturligtvis är samråd med en terapeut eller en immuniseringsspecialist i varje enskilt fall nödvändigt.
2. För att bestämma de terapeutiska taktik i kronisk hepatit B kräver noggrann laboratorium och instrumental undersökning, inklusive re-bestämning av HBs-antigen, bestämning av viralt DNA i blodet (ett positivt resultat indikerar reproduktion av patogenen) och leverbiopsi (under lokalbedövning nål producera ett fragment av levervävnad för undersökning). Därefter förskrivs behandlingen. Med normal leverfunktion och frånvaro av virusmultiplicering (negativ DNA-detektering) är behandling med antivirala läkemedel inte indicerat. Dessa patienter är föremål för observation av en läkare (terapeut, gastroenterolog, specialist för infektionssjukdomar).
3. Jag har ingen information om Viturid-preparatet.

Berätta varför, varför tar de en analys för markörerna. Har redan etablerat förekomst av ytlig antigen av hepatit B, har gjort en biokemisk analys (normal), ultraljud är normalt. Fortfarande här markörer? Förklara?

Hepatit B-ytantigen - är också en markör för hepatit B. För hepatit diagnos, såväl som sjukdomsstadiet är vanligtvis inte tillräckligt av en markör, och det är nödvändigt 3-4 markör av hepatit B och en annan kontroll för markörer av hepatit A och C, som kan förekomma parallellt med V.

Vad är "australiskt antigen"?

Detta är ett av proteinerna i höljet av hepatit B-viruset. Det heter så att det först upptäcktes i blodet av australiensiska aboriginer och ansågs inte vara ett virus utan ett humant protein

Jag är 27 år gammal. Har upptäckt tidigare överfört HBV det förflutna utan kliniska.
analys av MARKERS visade:
1) HBsAg - Negativ.
2) Anti-HBs Ag (totalt) + Put
3) IgM-HBc Ag-Negativ.
4) Anti-HBc Ag (totalt) + Put
5) HBeAg - Negativ.
6) Anti-Hve Ag (sammanfattning) + Put
7) Anti-HCV (total) - Negativ.
Tur HBV pos (+) PCR-HBV DNA (a / m för att HB cor Ag) i blodet hos TLT (. Såsom a) den maximala ökningen till 60 läkaren sa att härdnings bör börja när det två gånger kommer att öka (detta kommer att vara den akuta fasen av en kronisk )
Således har gastroenterologen diagnostiserat en kronisk hepatit. I har utsett eller nominerad profylax före en fas av en exacerbation. Har förklarat att att behandla endast i en förvärring. Ge blod var tredje månad. (för att upptäcka den skarpa) Är detta sant? Finns det ett annat sätt att identifiera akut hepatit? Hur mycket kan du förvänta dig denna förvärring? Eller är det möjligt att behandla redan? Vilka är de bästa medicinerna att behandla? (erbjuda mycket) Var kan man köpa?

Situationen är faktiskt inte helt klar. Enligt de detekterade markörerna av HBV har du överfört infektionen och återhämtat sig. Men. Du diagnostiseras med HBV-DNA, vilket inte är fallet med botemedel. Det är känt att PCR-metoden, med vilken DNA detekteras, kan ge falska positiva resultat. Vi rekommenderar att du upprepar analysen. I den biokemiska analysen av blod uppmärksammas ökningen av ALT (antagligen är den övre gränsen för normen 40), vilken också är okarakteristisk för tidigare överförd HBV, vilket resulterar i återhämtning. Ange om det finns andra orsaker till ökad transaminaser: missbruk av alkohol, recept på läkemedel etc.

Vänligen svara på om det finns kontraindikationer för användning av antiviral terapi mot hepatit B-virus, vilka är de möjliga komplikationer, och om det är möjligt att namnge statistik behandlingsresultat (återfall, återvinning, etc.).

1. Kontraindikationer mot interferon: överkänslighet mot läkemedlet, allvarliga sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, som uttrycks av human lever och / eller njursjukdom, epilepsi, autoimmun hepatit, eller andra autoimmuna sjukdomar (innefattande, överfördes tidigare), vissa sköldkörtelsjukdom.
2. Eventuella biverkningar:
- influensaliknande tillstånd (vanligtvis efter den första injektionen, stoppad av paracetamol)
- depression, humörförändringar, yrsel, muskelsvaghet;
- förändring i blodtryck och puls
- en kränkning av funktionen i mag-tarmkanalen (diarré, förstoppning), ibland - en ökning av indikatorerna för AST, ALT, APF;
- förändring i blodformeln (minskning av antalet blodplättar, leukocyter);
- hud klåda, nässelfeber, skallighet;
- autoimmuna manifestationer (t.ex. sköldkörtelskador).
3. Vissa statistiska uppgifter: eftergift efter 6-12 månaders behandlingstid förekommer hos cirka 40% av patienterna, stabila gynnsamma resultat under det följande året - i 25-35%.


Relaterade Artiklar Hepatit