Kvalitativ analys för hepatit C

Share Tweet Pin it

Lämna ett svar

Kvalitativ analys av polymeraskedjereaktion - PCR för hepatit C bestämmer närvaron eller frånvaron av HCV i kroppen. I laboratoriet studeras strukturen hos RNA, där viruset kommer att lokaliseras. Om ett virus C upptäcks är det nödvändigt att genomgå en behandling, eftersom ett försummat leverförhållande medför allvarliga konsekvenser. Kvalitativ PCR utförs efter återvinning för att bekräfta frånvaron av antikroppar. Utnämnd och förebyggande undersökning. Med en låg koncentration av patogenen i blodet kan PCR (kvalitativ) inte detektera något, eftersom diagnostiksystemet har sina känslighetsgränser. I händelse av ett första skede av sjukdomen eller en mild form diagnostiseras PCR slutligen med ultraljudsutrustning.

Vad är ett RNA-virus?

Termen RNA av hepatit C-virus (eller hepatit C-virus-RNA) kallas själva leversjukdom. Virus C binder till en hälsosam kroppscell, genomträngande inuti. Med tiden sprids i hela kroppen, det är bara att komma in i blodet. Som ett resultat tränger patogenen i levern, smälter med sina celler och arbetar hårt. Leverceller (hepatocyter) arbetar under sitt inflytande, genomgår förändringar, och från detta förgås. Ju längre viruset C är i levern, desto mer celler dör. Med tiden utvecklas farliga sjukdomar som leder till malign degeneration och död.

Infektion av levern med denna typ av virus kan inte uppenbaras på något sätt externt. Under många år eller dussintals år känner den smittade personen sig helt frisk, och endast en oavsiktlig undersökning avslöjar oftast en patologi. Vid donation av blod till hepatit undersöks en del av RNA-kedjan (ribonukleinsyra) som är en del av den mänskliga genen (DNA). Resultaten av laboratorieundersökning bör inte användas för självbehandling, eftersom det bara är en indikator. Läkaren bestämmer den exakta bilden och ytterligare diagnos.

När du är klar: vittnesmål för studien

För att bekräfta HCV, tilldelas PCR-analys (polymeraskedjereaktion). PCR-studier hjälper till att hitta patogenmaterialet i RNA-strukturen och förorda effektiv behandling. Utnämnd i följande fall:

 • identifiering av tecken på leverinflammation
 • screeningstudier för förebyggande
 • undersökning av personer i kontakt
 • diagnos av hepatit av blandat ursprung (definition av huvudpatogen);
 • Bestämning av aktivitetsnivån för virusreproduktion i kronisk form;
 • levercirros;
 • för att bestämma effektiviteten av den föreskrivna behandlingen.
PCR-studier tilldelas av en läkare för att bestämma effektiviteten av behandlingstiden för hepatit.

Det finns en kvalitativ och kvantitativ analys av PCR. Kvantitativ PCR visar procentandelen av RNA med bärarna av viruset i blodet och den kvalitativa PCR indikerar en viral närvaro eller frånvaro. En positiv indikator på kvalitet (närvaron av hepatit C RNA) kräver också en kvantitativ studie. En hög koncentration av patogenen hos hepatit C är förenad med risken för överföring, det vill säga förorening av andra. Låga mängder behandlas bättre. Mängden RNA-virus i blodet är inte relaterat till intensiteten hos sjukdomen. PCR-analysen görs även vid interferonbehandling, för att förskriva behandlingscykelens varaktighet och komplexitet.

Funktioner av kvalitativ PCR-analys för hepatit C

En kvalitativ analys med ett polymeras kedjereaktionsindex tilldelas alla patienter som har antikroppar mot hepatit C i blodet. Vem har återhämtat sig och återhämtat sig bör testas igen. Det rekommenderas att passera en analys av hepatit B, då i en positiv slutsats och på hepatit D. Även kvalitativt analyserad reaktion ska utföras i samband med andra blodprov. Analyser visar en komplett bild av virusspridningen.

Från testresultaten kommer endast ett positivt test för hepatit C eller negativt, det vill säga närvaron eller frånvaron av viruset, att ses. Om slutsatsen är "detekterad", är viruset och fortsätter att agera aktivt. Beteckningen "ej hittad" indikerar frånvaron av viruset eller dess lilla mängd. Med denna indikator bör man ta hänsyn till det faktum att diagnostiska systemets analytiska känslighet är annorlunda och RNA-hepatit C kan fortfarande vara i blodet, men inte uppenbart i analysen.

En särskilt känslig metod för PCR ultra-hepatit C avslöjar även i skarpa mängder. En hybridiserings-fluorescerande studie används som är många gånger högre än standard PCR-system. Metoden används i flera fall:

 • misstänkta dolda former av hepatit C;
 • Diagnosen av PCR bekräftades inte av patogenen, men det finns antikroppar;
 • vid återhämtning
 • för att identifiera det tidiga infektionsfasen.
Tillbaka till innehållet

Förklaring av analysen

Det slutliga beslutet i diagnosen påverkas av PCR-avkodning av HCV, i synnerhet med ultrametod. Den huvudsakliga nackdelen med denna forskning är strikt överensstämmelse med sterila förhållanden för provet och materialen. En liten avvikelse visar ibland otillräckliga slutsatser från analytikern, komplicerar diagnosen och efterföljande behandling. Analys av PCR för bestämning av RNA hos hepatitvirus visar inte alltid bilden av sjukdomen med förtroende, ibland är felaktigheter upptagna, båda sätten.

Diagnostisera hepatitviruset, det rekommenderas att tillämpa en omfattande undersökning.

Norm av indikatorer

Frånvaron av JgM-antikroppar mot RNA i viral hepatit C anses vara normen vid analys av polymeraskedjereaktion. Samtidigt visar resultaten av serologisk analys närvaron av antikroppar mot viruset C och detta ligger också inom ramen för normen. En kvalitativ definition visar inte intensiteten hos sjukdomen, det avslöjar bara orsaksmedlet för hepatit C i RNA. En sådan analys upprepas efter behandling för att bekräfta den faktiska återhämtningen.

avvikelser

Om JgM antikroppar mot HCV RNA är närvarande, indikerar detta en utvecklingsinfektion. Sjukdomen är akut eller kronisk, manifesterar sig i olika steg. Om en minskning av antalet antikroppar registreras, kommer analysen att indikera uppnådd resultat av behandling under återhämtning. Det finns extremt sällsynta fall av falska positiva funn vid diagnos. De finns hos kvinnor under graviditet och hos personer med andra infektionssjukdomar.

Diagnos med PCR för hepatit C

Inte alla vet vad PCR-diagnostikmetoden för hepatit C används för. En av de mest utbredda grupperna av sjukdomar är smittsamma sjukdomar i mag-tarmkanalen. Oftast lider av mag (sår), tarmar (kolit, enterit) och lever (hepatit).

På levern bland alla ovan nämnda organ är den största bördan tilldelad. I kroppen är leverns roll extremt viktig:

 1. Nästan alla metaboliska reaktioner uppträder i levern (det är här att alla vitala komponenter som gör att kroppen kan fungera fullständigt) bildas.
 2. Levern är huvudorganet som utför avgiftningsfunktionen. Med hjälp (särskilt genom gall) tas många substrat bort som kan orsaka berusning och leda till allvarliga konsekvenser.

Tyvärr följer många människor inte sin hälsa på grund av vad levern börjar drabbas av. Vanligtvis utvecklas hepatit av olika etiologi (viral, giftig).

Definition av hepatit

Viral hepatit upptar en viktig plats bland leversjukdomar. Svårighetsgraden av sjukdomsförloppet, behandlingens komplexitet, gör dem de första bland patologier av en annan karaktär av detta organ.

All hepatit är uppdelad i akut och kronisk. Till akut bär hepatit A och B. Bland de kroniska på första platsen är hepatit C.

Denna sjukdom orsakas av hepatit C-viruset. En karakteristisk egenskap är att sjukdomen kan vara länge utan några kliniska manifestationer.

Det överförs huvudsakligen genom blodet. Med blodflödet kommer viruset in i levern, där det börjar multiplicera i sina celler. Som ett resultat av ackumulering av virioner sker destruktion av den infekterade hepatocyten. Som svar börjar antikroppar som börjar attackera resterna av hepatocyter. På grund av detta byggs över tid en pool mot levercellerna vilket försvårar sjukdomsförloppet.

Eftersom sjukdomen är asymptomatisk eller asymptomatisk, och de kliniska tecknen endast uppträder med signifikant skada på cellerna, kräver denna sjukdom skapandet av diagnostiska metoder för att identifiera dess närvaro och vidta lämpliga åtgärder.

Diagnos av hepatit C: kvalitativa och kvantitativa analyser

För närvarande används sådana metoder som hepatisk biopsi, immunogram för att diagnostisera hepatit C.

De tillåter att direkt bestämma närvaron av drabbade hepatocyter (leverbiopsi-studie) eller specifika antikroppar mot infekterade celler (immunogram). Det finns emellertid en metod som på ett tillförlitligt sätt kan bestämma själva virusets närvaro. Denna PCR är en polymeraskedjereaktion.

Kärnan i denna metod ligger i det faktum att utvecklingen av RNA-kedjor under vissa förutsättningar sker. Detta beror på det faktum att det finns fragment av viruspartikeln i blodet eller biopsiprovet. När de kombineras med vissa molekyler i mediet uppträder syntesen av kedjor komplementära till det virala RNA. I sin efterföljande analys och jämförelse med den kända nukleotidsekvensen för hepatit C-viruset är det möjligt att bestämma om det finns ett givet virus i kroppen och om leverskada är närvarande.

PCR utförs efter detektering av specifika antikroppar mot hepatitviruset i blodet. Efter testet görs resultatet - RNA "detekterat" eller "ej detekterat". Ibland kan han säga "inte tillräckligt material" - i detta fall en upprepad analys av hepatit C.

Om antalet viruspartiklar är mindre än minimibeloppet, då kan vi tala om det faktum att hepatit B inte är närvarande, och den minsta mängden genetiskt material skulle kunna "förväxlas" på grund av härmning av det genetiska materialet, eller vissa sekvenser av nukleotider som chansen skulle sammanfalla med den av viruset.

 1. PCR negativa resultat kan förekomma när det i själva verket finns det virala partiklar i blodet, men de är så små (infektion inträffade nyligen eller analysen föregicks av långt och intensivt antiviral terapi) att testsystemet var helt enkelt inte kunna korrekt bestämma deras koncentration. RNA - "inte detekterat".
 2. Om PCR har ett positivt resultat finns det så många viruspartiklar i blodet att deras antal överstiger det lägre tröskelvärdet för testsystemets känslighet. I detta fall är risken för att utveckla en infektionsprocess hög (eller den är redan närvarande i ett ganska försummat stadium). Vanligtvis är en hög mängd virus redan en indikation på behandling och efterföljande levertransplantation.

Ibland kan testet bli falskt positivt eller falskt negativt.

Ett falskt negativt resultat av hepatit-PCR observeras när det finns några komponenter i reaktionsmediet som hämmar bildandet av kopior av viruspartikeln. På grund av detta är det inte möjligt att få en sann bild av blodets tillstånd, vilket bidrar till virusets passage och sjukdomsframsteg. Reaktionen kan påverkas av närvaron av heparin i blodet (på grund av en minskning av blodets relativa viskositet). En felaktig tolkning av analysen är också möjlig om villkoren för transport och lagring av testmaterialet inte har uppfyllts.

Falska positiva resultat, när hepatit C diagnostiseras, ges PCR oftast när provröret eller arbetsmediet är förorenat. Dessutom kan positiva resultat observeras i närvaro och virus av hepatit hos andra grupper (på grund av korsreaktion).

Kvalitativ analys av PCR för detektering av hepatit C

Närvaron i blodet hos ett stort antal kryoglobuliner påverkar också PCR: s beteende direkt. På grund av detta, före testning för hepatitis C krävs för att bestämma deras koncentration i blodet för att detektera förvrängning av resultatet i förväg och förhindra det.

Efter genomförandet av de angivna testerna blir det klart om det finns blodprofiler. När de definieras, rekommenderas att omedelbart inledas antiviral terapi för att sakta ner processens progression. Till skillnad från hepatit B finns det ingen fullständig botemedel mot hepatit C; sjukdomen passerar bara in i latent stadium och börjar flöda långsammare. Leverans nederlag är oundvikligt. Vid det sista skedet av processen, när levern inte längre klarar av sin funktion, kan det behöva transplanteras.

Behandlingen utförs huvudsakligen med två läkemedel - interferon och ribavirin.

Deras effektivitet i att sänka processen av lesion av hepatocyter bevisas. Under tiden är det nödvändigt att administrera infusionsterapi för att underlätta leveransarbete.

Alla patienter som har sett en ökning av antalet viruspartiklar i blodet är nödvändigtvis på hepatologens konto. Flera gånger om året rekommenderas de att genomgå en förebyggande undersökning för att bestämma processens progression och tidig upptäckt av indikationer för transplantation. Dessutom kan du använda och hepatoprotektorer, även om läkarens åsikter är något divergerande. Vissa tror att dessa läkemedel kan stoppa processen och skydda de ohelade hepatocyterna; Andra är övertygade om att det inte finns någon mening att ta dem och att intensiv antiviral terapi bör utföras.

Således hör hepatit C till kategorin av sjukdomar, vars upptäckt utgör vissa svårigheter. Förbättring av diagnostiska metoder, samt tidiga förebyggande undersökningar kommer att minska förekomsten av denna sjukdom. Det är också viktigt att förhindra denna sjukdom. Du bör noggrant undvika kontakt med blod, vägra att ta droger, först då kommer denna sjukdom att utrotas. Det viktigaste i förebyggande och behandling är patientens medvetna inställning till sin hälsa.

Avkodning av PCR-analys för hepatit C

En särskild laboratoriestudie - analysen av hepatit C ptsr - förenklar signifikant diagnosen av denna virussjukdom. Ett undantag är inte och hepatit C. Ett litet blodprov kan kontrolleras för innehållet av RNA och annat genetiskt material hos viruset. Analysen med PCR utförs av alla personer med antikroppar mot hepatit C cirkulerande i blodplasman, vars närvaro bekräftade den kvalitativa detektionen.

Tolkningen av resultaten tolkas i grafen av forskningsformen som en "positiv" eller "negativ" analys. Dessutom är det med hjälp av PCR möjligt att inte bara kvalitativt bestämma virusets minimala innehåll, men också att räkna antalet partiklar. Således är det möjligt att bestämma den uppskattade virala belastningen och bestämma så noggrant som möjligt medicinsk taktik för behandlingen.

Virala skador på levern

Levern som en del av matsmältningsorganet tar en stor belastning. I sina celler sker majoriteten av metaboliska reaktioner av alla typer av metabolism, vilket säkerställer att alla organ och system fungerar optimalt. Samtidigt är dess avgiftningsvärde utmärkt för att avlägsna slagg och produkter av metabolism med fermentativ galla.

Lägre nederlag av virus av olika natur är extremt farligt för orgeln. En mängd klinisk bild och bristande överensstämmelse med behandlingen av hepatit leder till den första platsen när det gäller hälsorisker. Hepatit C är kronisk och kan ge ett negativt testresultat under lång tid, sakta parasitera människokroppen. Viruset överförs via biologiska vätskor: blod och mindre ofta genom spermier. Narkotiskt missbruk av icke-sterila sprutor, naturlig leverans av smittade kvinnor, olycksfallsskador eller nedskärningar av vårdpersonal kan leda till överföring av viruset till friska människor.

Tidig diagnos av sjukdomen hindras av en dold klinisk bild och osystematisk patologi. Ett positivt resultat kan helt enkelt saknas av dåliga kvalitetsanalyser. Endast en signifikant lesion av levercellerna orsakar en viss symptomatologi, men den negativa effekten av viremia vid den tiden lämnar ingen chans att återställa orgeln.

Modern medicin har utvecklat speciella metoder för att erkänna virusets minsta spår. PCR, ifa, leverbiopsi kan detektera minsta skada på levern och minsta nivå av antikroppar mot viruset. Analysen med hjälp av PCR är den mest enkla och tillförlitliga i diagnostisk praxis.

Kvalitativ analys

Kärnan i polymerasreaktionen är utvecklingen av en sekvens av RNA. Reaktionen utförs när det finns samma virusproteiner i blodplasman.

Särskilda katalysatorer gör det möjligt att syntetisera en liknande viral kedjesekvens som jämförs med de kända nukleotiderna av det virala RNA. På grundval av detta bestäms viral belastning och leverskada.

PCR kan detektera även en enda närvaro av den önskade genen i det blod som tas. Denna diagnostiska kedjereaktion är också mycket specifik. Sekvensen av nukleotidkedjor är unik för varje varelse, så att de enzymatiska primrarna skapar identiska sekvenser av den önskade genetiska informationen. Sålunda kan något virus detekteras med minsta noggrannhet, även om dess kvantitativa index är extremt liten.

Patienter i vars blod de utvecklade antikropparna mot viral hepatit hittades utför en kvalitativ studie av ptsr eller ifa. Resultatet av analysen kan vara antingen positivt eller negativt, vilket i båda fallen kräver behandling.

Dechiffrera det positiva svaret från kedjereaktionen följer som närvaron av fragment av RNA i hepatitviruset eller som ett infektionsfenomen.

I blodplasman för närvarande multiplicerar viruset aktivt och parasiterar levercellerna. PCR-diagnostik kan ge ett negativt svar om partiklarna av virus-RNA är närvarande i plasman lite, under testets känslighet, eller ingen alls. Efter direktinfektion växer virusets mängd relativt långsamt, och först efter 1-2 veckor om eller annan kvalitativ forskning kan man skilja dem.

Negativ analys kan erhållas i följande fall:

 1. När du tar material under felaktiga förhållanden, får du ett blodprov med förorening.
 2. Med tidigare injektioner av patientens heparin.
 3. När andra enzymer och substrat är närvarande i de tagna proven, vilka stör störningen av kedjereaktionen.

Kvantitativ analys

Det kvantitativa testet som mikrobiologisk diagnos är utformad för att bestämma virusbelastningen. Bekräftad kvalitativ analys av viremi är grunden för att bestämma mängden genetiskt material och dess koncentration. Antalet detekterat viralt RNA bestäms i en enhet av blodvolym, vanligtvis i 1 milliliter. De erforderliga materialen uttrycks i internationella enheter, vissa laboratorier i analysen av ifa använder antalet kopior.

Vanligtvis utförs en kvantitativ analys av PCR före någon terapeutisk regim. Virala RNA räknas ofta nog: efter en, fyra, tolv och tjugofyra veckor. Den 12: e veckan anses vara vägledande, eftersom analysen av effektiviteten av medicinska åtgärder på grundval av analys under denna period utförs.

Kvantitativ analys med PCR eller ifa innebär att man tar prov från venen.

Tolkning av resultat som en hög viral belastning börjar från en siffra på 800 000 IE / ml. Ett sådant positivt resultat för hepatit C återspeglar närvaron av minst 3 000 000 exemplar i en milliliter blod. En låg nivå av viremi stannar vid en mängd av 400 000 IE / ml. Resultaten av studien kan vara värden som ett negativt svar samt en "under mätområdet".

Ett kvantitativt test med en uppskattning "under mätområdet" säger att reaktionen misslyckades med att beräkna RNA. Viruset cirkulerar i kroppen, vilket indikeras av ett positivt kvalitativt test. En negativ indikator för kvantitativ analys av ptsr eller ifa indikerar frånvaron av RNA i detta blodprov.

Trots de begränsade sätten att överföra viruset via blodet ökar risken för överföring av viruset genom gonads hemligheter, från moder till barn.

Kvantitativ analys ger betydande hjälp vid utvärdering av terapeutiska ingrepp. Ifa och ptsr återspeglar effekten av antivirala läkemedel, hjälper till att fastställa tidpunkten för behandlingen och bedömer immunitetens bildande hos patienter. Ett tidigt negativt svar från laboratorietester indikerar framgångsrik behandling och behovet av att förkorta behandlingstiden. Den långsamma minskningen av viremiahastigheterna kan dechiffreras som behovet av att modifiera den terapeutiska kursen. Nivån av virusbelastning bestämmer sjukdomsprognosen. Hepatit med låg frekvens kommer sannolikt att behandlas enkelt och kan helt avlägsna viruset från kroppen. Höga virusnivåer i blodet kräver uppmärksam behandling och mångsidig behandling.

Kvalitativ och kvantitativ analys av PCR för hepatit C: negativ, positiv, avkodning

Hepatit C - virus leversjukdom orsakad av HCV Flavivirus, I vilken strukturen innehåller en molekyl av ribonukleinsyra (RNA) (från virus den engelska hepatit C.). RNA bär virusets genetiska kod. Dess närvaro möjliggör analys av PCR för hepatit C.

Risken för HCV för människor är att det så kallade serologiska fönstret (tidsintervallet mellan infektion och utseendet av en reaktion från immunsystemet) kan vara ganska lång - från flera veckor till sex månader.

Detta avslöjar inte infektionen och börjar behandling i tid.

Beroende på de enskilda egenskaperna hos värdens kropp kan HCV manifestera sig i akut form och kan också utvecklas som en kronisk sjukdom som kräver långvarig och dyr behandling. När detektion av antikroppar mot HCV genomfört en rad laboratorietester, inklusive PCR för hepatit C. Detta test görs för att alla människor, var anti-HCV-antikroppar som finns i ett blod.

Vad är PCR-analys?

Laboratorieanalys av PCR för hepatit C - En studie av biologiskt material för att identifiera förekomst av flavavirus.

Polymeraskedjereaktion (så dekrypteras förkortning) visar kvantitativt värde viral lesion organismen, dess kvalitativa egenskaper, samt genotyp innehållande RNA.

På grundval av ytterligare analyser bestäms metoden och varaktigheten av behandlingen, liksom den epidemiologiska faktorn (risken för överföring till en annan bärare).

Vad är RNA-analys för hepatit C?

Hepatit C-PCR kallas också RNA-analys (HCV RNA), eftersom det inte är känt. Flavavirus innehåller en RNA-partikel med en virionsstorlek av 30-60 nm. En av egenskaperna hos denna mikroorganism är en hög benägenhet för mutationer.

Var och en av virusens underarter (genotyper) har olika resistens, vilket medför olika behandlingsmetoder och typen av den ytterligare prognosen för patienten.

Biologiska material (venblod) behandlas fasta och vanligen testas genom realtids-PCR (mycket känsliga realtid diagnostik för att bestämma den undre gränsen för 15 lU / ml med användning av automatiserade system läget stängd).

Det finns andra tester, till exempel COBAS AMPLICOR med en känslighet av 50-100 IE / ml. För varje laboratorieundersökning är känslighetsgränsen viktig, d.v.s. Reagens förmåga att detektera minimikoncentrationen av viruset i det biologiska materialet.

Typer av analys för hepatit C med användning av PCR-metoden

PCR för hepatit C innehåller tre viktiga komponenter:

 • kvalitativ analys;
 • kvantitativ analys;
 • genotypning.

Dessa tester kan avgöra viremias natur, liksom patogenens genetiska tecken. Beroende på diagnostiksystemets känslighet utförs testet en gång, och ibland görs ett andra test med ett känsligare reagens för att bekräfta eller förbättra resultaten.

Högkvalitativ hepatit C-PCR

PCR-analys för hepatit C-kvalitet är ett annat vanligt namn för polymeraskedjereaktionsanalysen. Testets standardkänslighet, som möjliggör att detektera närvaron av en viral lesion, ligger i intervallet 10-500 IE / ml.

Negativ analys av PCR för hepatit C visar att koncentrationen av viruset i patientens blod ligger under tröskeln för diagnostiksystemets mottaglighet.

Om kvalitativ PCR gav ett "ej detekterat" svar är det viktigt att känna tröskelvärdet för reagenset för den efterföljande behandlingen.

Proteinfraktionerna till flavavirus framträder mycket senare.

Kvantitativ hepatit C-PCR

PCR-hepatit C-kvantitativ är en indikator på en virusbelastning som återspeglar koncentrationen av flavavirus-RNA i kroppen. Detta är en indikator som visar hur många fragment av virus RNA finns per en kubikcentimeter blod. Resultaten av hepatit C PCR RNA i ett konventionellt system är denominerade i internationella enheter per milliliter (IE / ml) och kan registreras på olika sätt, till exempel 1,7 miljoner eller 1,7 miljoner IE / ml.

Kvantitativ PCR-diagnos av hepatit C ges till patienter före starten av antiviral terapi och vid vecka 12 i behandlingen för att utvärdera resultaten av den valda metoden för bekämpning av HCV. Viral belastning gör att du kan identifiera tre viktiga indikatorer på sjukdomen:

 • smittsamhet, d.v.s. graden av risk för överföring av viruset från en bärare till en annan (ju högre koncentrationen av flavavirus-RNA är, ju högre är sannolikheten att infektera en annan person, till exempel under sexuell kontakt).
 • metod och effektivitet av behandlingen
 • Varaktighet och prognos för antiviral terapi (ju högre viral belastning desto längre behandling kvarstår).

Kvantitativ PCR-diagnos av hepatit C beror på typ av laboratorietest och tröskeln för dess känslighet. Normens undre gräns anses normalt vara upp till 600.000 IE / ml, medeltalet ligger inom intervallet 600.000-700.000 IE / ml. Resultat från 800 000 IE / ml och högre anses vara höga halter av RNA-innehållande virus.

genotypning

Med tanke på den höga mutationsaktiviteten hos HCV i naturen är det viktigt att bestämma vid teststeget vilken genotyp av viruset som finns i patientens blod. Totalt registreras 11 genotyper av hepatit C-viruset på planeten, vilket inkluderar många underarter. På Ryska federationens territorium är 1,2 och 3 vanliga.

PCR-RNA av hepatit C tillsammans med genotyping är en mycket viktig del av analysen, eftersom tillåter läkaren att bestämma resistens (resistans) hos viruset, att välja lämpliga läkemedel och föreskriva en behandlingsförlopp.

Genotypning gör det också möjligt att indirekt bestämma leverns tillstånd. Till exempel åtföljs 3 genotypen av HCV ofta av steatos, där fett ackumuleras i kroppens celler.

Blodtestet för PCR i hepatit C bör ge en siffra som bestämmer genotypen. I laboratoriesvar kan det skrivas "inte skrivet" - och det betyder att det finns ett virus i det mänskliga blodet som inte bestäms av testsystemet. Detta kan indikera att genotypen är okarakteristisk för ett visst geografiskt område. I detta fall är det nödvändigt att vidarebefordra analysen med en högre känslighet hos diagnosystemet.

Avkodning av PCR-analys för hepatit C

Testet för hepatit C PCR kan kvantifieras på basis av ovanstående data. När de erhåller resultaten från laboratorietester skrivs vanligtvis följande data:

 • "Found" / "not found" (högkvalitativ PCR för hepatit C);
 • mängden RNA-innehållande fraktioner, exempelvis 831.680 IU / ml (kvantitativ PCR-analys);
 • figuren som bestämmer HCV-genotypen, till exempel - 1, 2, 3, 4;
 • testets namn är oftast realtid.

Det viktigaste för att dechiffrera PCR-analysen för hepatit C är det andra föremålet, vilket visar virusbelastningen som bestämmer prognosen, hur långt behandlingsmetoden och behandlingen är.

Om PCR-analys för hepatit C är negativ och ELISA positiv - vad betyder det?

För att dechiffrera laboratorietester är det viktigt att kontakta en specialist på hepatolog eller infektionssjukdom som kommer att förklara den information som erhållits i enlighet med typen av diagnostik och tröskeln för känsligheten. I medicinsk praxis finns det många blodprovdata som kan leda en person utan medicinsk utbildning till förvirring.

Till exempel, om testet för HCV PCR-negativa och positiva ELISA, kan det indikera att vid denna tid i patientens blod inte är HCV, men innan han led en akut form av hepatit C. Det anses att positiv-linked immunosorbent assay (ELISA) visar att i blodet finns det antikroppar som producerats efter invasionen av viruset tidigare. Men i modern medicinsk praxis anses ELISA-analys inte vara tillförlitlig nog och ger ofta atypiska resultat, så läkare använder det som en primär screening. Vid diagnostisering av sjukdomen styrs specialisterna exakt genom PCR-test.

Användbar video

I följande video är det mycket detaljerat och intressant att berätta vad kärnan i PCR-metoden är, hur analysen görs:

slutsats

Venöst blod tas vanligtvis för analys av hepatit C PCR. Oftast finns det ett dubbelprovtagning av ett biologiskt material - för ELISA, och direkt för ett PCR-test. För korrekta testresultat krävs att de huvudsakliga reglerna för laboratorieprovtagning av biologiskt material är uppfyllda:

 • Blod för analys ges på morgonen på tom mage;
 • mellan att äta och ta blod ska ta minst 8 timmar;
 • Innan du tar provet bör du också utesluta alkohol och stekt mat.
 • Under dagen innan du ger blod måste du undvika hög fysisk ansträngning.

Resultaten av blodprovning är vanligtvis redo nästa dag.

PCR-studie för hepatit C: typer, indikationer, transkript

Viral hepatit C är en allvarlig sjukdom som uppstår med leverskador. I åttio procent av patienterna passerar den i kronisk form. Viruset multiplicerar i leverceller - hepatocyter - och orsakar deras död. Död vävnad ersätts av foci av bindväv, fibros utvecklas.

Med utvecklingen av leverfibros är oförmögen att utföra sin funktion börjar cirros, som är farlig för dess komplikationer: ökat tryck i portådern, gastrointestinal blödning, försämrad blodkoagulering, mentala förändringar på grund av hjärnskada kärnor giftiga produkter.

Orsaken till sjukdomen är infektion med ett virus från familjen Flaviviridae, vilket är en typ av RNA-virus. Detta innebär att det genetiska materialet genom vilket patogener av patogenen syntetiseras kodas i en molekyl av ribonukleinsyra. Infektion sker genom blodet, sexuellt, och från en gravid kvinna till fostret. Tyvärr kan mellan infektion och början av produktionen av antikroppar passera en ganska stor tid - från två veckor till sex månader. Detta tillåter inte att bestämma infektionen genom metoden för enzymimmunanalys och starta behandling i de tidiga stadierna.

Vad är PCR-analys?

PCR är en metod för molekylär analys som möjliggör detektering av patogenens genetiska material så tidigt som den första veckan efter infektion med användning av en polymeraskedjereaktion. Studien har hög specificitet, noggrannhet och gör det inte bara möjligt att bestämma närvaron eller frånvaron av viruset utan även dess koncentration och genotyp.

För undersökningen, ta patientens blod, där virusets RNA potentiellt kan hittas. I blodet tillsätts primrar-artificiellt syntetiserade delar av den önskade genen med liten längd och RNA-polymeras är ett speciellt enzym som multiplicerar mängden genetiskt material av patogenen. Med hjälp av en speciell apparat utförs flera cykler av uppvärmning och kylning. Materialet analyseras sedan och jämförs med kända virusgener, på grundval av vilket en slutsats görs om närvaron eller frånvaron av infektion.

Typer av PCR-analys för hepatit C

Det finns tre typer av PCR-analys:

 1. Kvalitativ PCR-analys. Den första etappen av studien. Det låter dig identifiera virusets genetiska material i blodet.

 • Kvantitativ analys av PCR. Det gör det möjligt att bestämma virusbelastningen - koncentrationen av patogenens genetiska material i en milliliter blod. Denna studie utförs före behandlingsstart och därefter på den första, fjärde, tolfte och (om lång kurs) den tjugofjärde veckan av behandlingen, för att bedöma dess effektivitet.

 • genotypning. Det orsakande agenset av hepatit C muteras ofta och snabbt. På planeten hittades sju varianter av genotypen av detta virus. I Ryssland är den första, andra och tredje typen vanliga. Var och en har en olika genotyper resistenta mot terapi, är en sådan behandling effektiviteten av den första typen sextio procent, och den andra och tredje siffran är åttiofem. Därför, för att välja lämpliga mediciner och ordinera en behandling måste vara tillräckligt lång för att avgöra exakt vilken typ av virusinfekterade patient.
 • Indikationer för PCR-analys för hepatit C

  PCR-studie föreskrivs i följande fall:

  • kontakt med en sjuk person som kan leda till infektion
  • positiv enzymbunden immunoanalys;
  • tecken på levercirros: förändringar i leverstorlek, förstorad mjälte, utseende av subkutan venös plexus på buken;
  • Utseendet på symtom på leverskador: smärta i höger sida av buken, hudförgyllning;
  • ökad aktivitet av ALT och AST vid biokemisk blodanalys;
  • innan behandlingen påbörjas för att bestämma virusbelastningen
  • att övervaka effekten av antiviral terapi;
  • efter avslutad behandling för att övervaka återfall
  • i närvaro av diagnostiserad hepatit B, för att utesluta blandad leverskada.

  Avkodning av PCR-studie för hepatit C

  Avkodning av PCR-analys och enzymimmunanalys för hepatit C bör behandlas av en specialist på hepatolog eller infektionssjukdom. Analysera resultaten av PCR är nödvändig i kombination med biokemiskt blodprov, biopsi och ultraljud. Endast en kvalificerad läkare kommer att kunna analysera resultaten av studierna och, baserat på dem, förorda rätt behandling.

  Dekodning av kvalitativ analys.

  Patogenens genetiska material hittades i det analyserade biologiska materialet. Infektion bekräftas.

  Det finns ingen infektion, eller mängden RNA för patogenen ligger under känslighetsgränsen.

  Dekodning av kvantitativ analys.

  En vanlig siffra för friska människor. Det betyder att det inte finns något hepatit C-RNA i testmaterialet, eller dess koncentration ligger under undersökningens känslighetsgräns.

  Koncentration av RNA ligger under kvantifieringsområdet. Sådana resultat tolkas mycket försiktigt, korrelerar dem med data från andra studier, utför ofta en andra studie.

  Nivån av viral belastning vid en given koncentration anses vara låg. Vanligen innebär en minskning av virusets mängd att behandlingen är framgångsrik.

  Mer än 8 * 10 ^ 5 IE / ml

  Nivån av viral belastning vid en given koncentration anses hög.

  Mer än 2,4 * 10 ^ 7 IE / ml

  Mängden RNA ligger över den övre gränsen för kvantifieringsintervallet. Slutsatser om graden av virusbelastning med detta resultat är omöjliga. Vanligtvis i sådana fall upprepas testet med utspädningen av blodprovet.

  Dekodning av genotypning.

  RNA av en specifik genotyp detekterades

  I biomaterialet detekteras hepatit C-virus av en specifik genotyp och subtyp. Resultatet kodas i romerska siffror och latinska bokstäver, till exempel - 1a, 2b. Det finns sju genotyper och tresju sju deltyper, men i Ryssland finns det bara tre första typer.

  Hepatit C-virus-RNA detekterades

  I blodet finns RNA en sällsynt genotyp för Ryssland, som inte kan hänföras till den första, andra eller tredje typen. Mer forskning behövs.

  Detta resultat indikerar att patienten är frisk, eller att patogenens RNA-nivå är för liten.

  En situation är möjlig när PCR-analysen för hepatit C är negativ, och enzymimmunanalysen detekterar antikroppar mot viruset. Detta innebär att patienten har haft hepatit C i akut form och läkt sig själv. Cirka tjugo fall av infektion resulterar i spontan botemedel om patientens kropp utövar tillräcklig resistens mot infektion.

  Trots att PCR är en mycket noggrann analys kan dess resultat snedvrids i följande situationer:

  • blod transporterades till laboratoriet under otillräckliga förhållanden, temperaturregimen bröts
  • provet av biomaterialet var kontaminerat;
  • i blodet fanns kvarvarande spår av heparin och andra antikoagulantia;
  • I det undersökta ämnet var hämmare - substanser som saktar eller stoppar polymeraskedjereaktionen.

  Fördelar med PCR över andra metoder

  1. Diagnos i de tidiga stadierna. PCR detekterar det genetiska materialet hos orsakssjukdomens orsaksmedel. Med hjälp av immunofluorescensanalys är det möjligt att bestämma endast immunoglobuliner - ämnen som kroppen producerar som svar på infektion. I fallet med hepatit C-infektion kan intervallet mellan infektion och uppkomsten av immunsvaret vara flera veckor och månader, vid vilken tidpunkt ELISA kommer att vara ineffektivt. PCR kommer att ge ett svar redan under den första veckan efter infektion.

 • Låg sannolikhet för fel. I det studerade materialet bestäms det genetiska materialet, vilket endast är karakteristiskt för en typ av patogener. Detta låter dig utesluta falska resultat. Med ELISA är fel möjliga, eftersom samma antikroppar kan släppas mot olika virus - sådana antikroppar kallas korsreaktiva.

 • Hög känslighet. PCR kan detektera patogenens RNA även i minimala mängder. Detta gör det möjligt att identifiera dolda infektioner.
 • Hur man förbereder sig på blodleverans för PCR-forskning

  För PCR-analys samlas venös blod för hepatit C. Vanligtvis tas två delar av blod från patientens vena samtidigt: den första skickas för PCR och den andra för ELISA. Detta görs för att mer exakt kunna bedöma hur dåligt patienten är infekterad med viruset och hur immunitet kämpar mot det.

  Vanligtvis krävs följande regler för patienten:

  • ett blodprov tas på morgonen;
  • pausen mellan den sista måltiden och blodets leverans bör vara åtta till tio timmar;
  • två eller tre dagar före analysen måste du ge upp stekt och fet mat och alkohol;
  • i tjugofyra timmar före analysen, bör patienten undvika fysisk ansträngning: bär inte vikter, gå inte i gym eller pool.

  Kvalitativ analys av PCR för hepatit C

  Hepatit är en allvarlig sjukdom som har många orsaker till starten. Kärnan i dess utveckling är direkt eller indirekt skada på levern. Med tanke på dess betydelse för hela organismen kan man bara gissa hur dålig patologin är. I denna artikel kommer vi att diskutera mer detaljerat kursens egenskaper och laboratoriediagnosen av hepatit C.

  Orsaken till sjukdomen är ett viralt medel, som refererar till RNA-innehållande patogener. Det har en särskiljande funktion - förmågan att mutera, det vill säga att ändra dess struktur. På grund av denna infektion undviker immunsystemets attack och leder i de flesta fall till kronisk inflammation i levern.

  Med tanke på förekomsten av olika subtyper av viruset bör valet av läkemedel genomföras med hänsyn till resultaten av genotypning. Trots en lång studie av sjukdomen och särdrag hos HCV-strukturen har det inte varit möjligt att utveckla ett specifikt vaccin mot sjukdomen.

  Svårigheterna med tidig diagnos är i den asymptomatiska förloppet av hepatit, vilket resulterar i att en person vänder sig till en läkare vid cirrosförloppet. För att upptäcka sjukdomen i tid krävs regelbundna fysiska undersökningar. Endast genom laboratorietestning av blod kan man identifiera HCV och förhindra infektion av andra. Det faktum att infektionsbäraren under lång tid inte vet om patologin och fortsätter att överföra viruset till friska människor.

  Sändningsvägar

  Viruset sprider sig i de flesta fall genom blodet, eftersom det innehåller den största koncentrationen av patogena ämnen. Sålunda överförs infektionen:

  • med hemodialys
  • när du prickar med en nål;
  • under kampen, när huden skadas och hemokontakt uppstår
  • med blodtransfusion (blodtransfusion).

  Sannolikheten för infektion med intim intimitet är obetydlig, eftersom semen och vaginalt urladdning innehåller ett litet antal patogener. Risken för infektion ökar väsentligt om genital slimhinnans integritet äventyras. Detta observeras med aggressivt och analsex.

  Med avseende på det vertikala sättet att överföra smitta utförs det i arbetet. Under graviditeten kan patogenen inte tränga in i moderkakan mot embryot. Vid naturliga sorter överförs det patogena medlet till barnet vid hudens trauma när kontakt med moderns blod observeras.

  Efter patogenens penetration till en hälsosam organism börjar syntesen av antikroppar, som är skydd mot infektion och hör till immunstrukturer. De finns under den första studien av en person med hjälp av ELISA.

  För att bekräfta diagnosen genomgår patienten en polymeraskedjereaktion. Det är en analys för att identifiera det genetiska materialet hos ett patogent medel och för att bestämma virusbelastningen.

  Laboratoriediagnos av hepatit C

  Laboratoriediagnostik börjar med en enzymimmunanalys. Dess huvuduppgift är att upptäcka antikroppar som produceras mot patogenen. Dess effektivitet är nästan 95%. Tack vare denna forskning i preklinisk fas är det möjligt att identifiera virusbäraren och skicka den för vidare undersökning.

  Kvalitativ analys av ELISA indikerar närvaron eller frånvaron av immunglobuliner i patientens blod. Dess resultat kan vara "positivt" eller "negativt". Efter att ha fått den första varianten av svaret går personen till nästa undersökning - PCR. Priset beror på kvaliteten på reagenserna och laboratoriet. Kostnaden för en polymeraskedjereaktion kan nå 4 000 rubel.

  Funktioner av PCR

  Med polymeras kedjereaktionen gör det till och med en liten mängd biologiskt material möjligt att uppskatta virusbelastningen i blodet, det vill säga att beräkna koncentrationen av patogener i en milliliter vätska.

  Med tillkomsten av PCR var diagnosen hepatit mycket enklare. Analysen gör det möjligt att identifiera HCV RNA, för att fastställa scenen för den smittsamma processen och infektionsförmågan hos virusbäraren.

  Det finns flera typer av genetisk diagnos:

  1. kvalitativ analys av PCR för hepatit C - bekräftar närvaro eller frånvaro av HCV i undersökarens blod:
  2. kvantitativ, på grund av vilken det är möjligt att beräkna koncentrationen av virus och fastställa sjukdomsstadiet. Resultatet anges i IE / ml eller kopior / ml (beroende på laboratoriet).
  3. Genotypning är nödvändig för att bestämma genotypen för HCV. Detta krävs för ett exakt urval av läkemedel som är mest effektiva i det här fallet. Analysen indikerar indirekt svårighetsgraden av den patologiska processen i levern. Så, med den tredje genotypen av patogenen, observeras oftast steatos, vars utveckling är ackumulering av fett i hepatocyterna (dess celler). Dessutom påverkar typen av virus resultatet och varaktigheten av den terapeutiska kursen.

  Kvalitativ analys av PCR för hepatit C

  Det första steget i laboratoriet är att studera det biologiska materialet för närvaro av HCV RNA. Det är viktigt att komma ihåg att en kvalitativ analys för hepatit C har en viss grad av känslighet och kan därför inte alltid ge rätt svar. I det här fallet rekommenderas att man utför en upprepad laboratoriediagnos med andra reagenser.

  För att få tillförlitliga resultat ska ett testsystem med en känslighet på minst 50 IE / ml användas.

  Resultatet av diagnosen kan vara antingen "positiv" eller "negativ". Om patogenen inte finns i blodet slutar studien. När ett patogent medel detekteras i provet utförs en kvantitativ räkning av virusbelastningen.

  Ett falskt negativt svar erhålls när den tekniska processen störs, till exempel aktiva komponenter som förtrycker byggandet av kopior av patogenet går in i miljön. Det är således inte möjligt att visa den sanna bilden av blodet, på grund av vilken mänsklig infektion inte diagnostiseras.

  Ett falskt positivt resultat kan erhållas om uppsamlingsröret för biologiskt material, såväl som miljön för studien, har förorenats. Dessutom är ett sådant analyssvar möjligt med en blandad infektion, när levern påverkas av flera virus, till exempel hepatit C och D.

  Indikationer för kvalitativ forskning

  En läkare kan tilldela en patient en kvalitativ studie för detektering av hepatit C-virus-RNA:

  • när man mottar ett positivt eller tvivelaktigt svar av enzymimmunanalysen;
  • för kontroll av diagnos
  • bestämning av viral belastning;
  • stadium av sjukdomsfasen
  • diagnos av blandad infektion. Ofta påverkar hepatit C levern samtidigt som "D" -viruset;
  • bestämning av terapeutisk taktik med hänsyn till patogenens genotyp;
  • bedömning av förändringsdynamiken mot bakgrund av behandling med antivirala läkemedel.

  Fördelarna med en polymeraskedjereaktion innefattar:

  1. tekniken med hög känslighet, vilket medger att man kan fastställa infektionsfaktorer i det prekliniska skedet;
  2. identifiering av patogenens genetiska material och inte antikroppar mot det;
  3. möjligheten att etablera en subtyp av ett patogent medel;
  4. hög hastighet av diagnostik, eftersom det inte är nödvändigt att sätta material på ett näringsmedium, men det är tillräckligt att använda specifika testsystem. En person får ett resultat efter 5 timmar;
  5. mångsidighet. Analysen gör det möjligt att identifiera vilket genetiskt material som helst (RNA, DNA). På grund av detta kan läkaren bekräfta hepatit C och andra typer av sjukdomar (B);
  6. möjligheten att upptäcka en latent infektion.

  Kvantitativ forskning

  I studien av blod med en polymeraskedjereaktion är det möjligt att beräkna antalet patogener i en bestämd volym biologiskt material. Indikatorn presenteras i IE / ml. På grund av analysen är det möjligt att fastställa graden av infektiöshet hos patienten, för att bestämma scenen hos den infektiösa processen och också för att utvärdera effektiviteten av läkemedelsbehandling.

  På grundval av PCR bestämmer experten vilka doser av läkemedel som kan blockera utbredningen av patogener. Dessutom bestäms varaktigheten av antiviral behandling och livslängden. Det är viktigt att komma ihåg att testsystemen är mycket känsliga, så metoden gör det möjligt att bekräfta mänsklig infektion även i preklinisk fas.

  genotypning

  Med tanke på förmågan att orsaka orsaksmedlet att mutera, för att bestämma behandlingens taktik och valet av antivirala läkemedel behövs dess genotyp. Till exempel varar behandlingen av hepatit HCV 1 48 veckor, med en positiv trend som endast observerats i 60% av fallen. Genotyperna 2 och 3 har en mer fördelaktig prognos. Antivirala läkemedel ordineras i 8 månader, och deras effektivitet når 85%.

  Enligt statistiska uppgifter är HCV 1, 2 och 3 i de flesta fall registrerade på Ryska federationens territorium.

  Vid avkodning av en laboratoriestudie kan ett sådant svar anges - "inte skrivet". Detta innebär att ett virus cirkulerar i patientens cirkulationssystem, vilket inte kan erkännas av testsystemet. Resultatet av analysen i detta fall indikerar infektion hos en person som är atypisk för ett givet geografiskt område hos orsaksmedlet.

  Hur får man tillförlitliga resultat?

  För att kvalitativ forskning av PCR på detektering av RNA hos orsaksmedlet för hepatit C har visat de rätta resultaten är det nödvändigt att uppfylla kraven för beredning för laboratoriediagnostik:

  1. blodprovtagning utförs på tom mage och det "hungriga" gapet bör inte vara kortare än 8 timmar;
  2. två dagar före studien rekommenderas att sluta dricka alkohol och vägra från skarpa, feta och röka rätter.
  3. avskaffa införandet av läkemedel som reducerar blodkoagulering, såsom heparin. Om dessa läkemedel ordineras av livsskäl bör du informera läkaren om detta. Dessutom ska specialisten vara medveten om att andra droger tas emot som kan påverka resultatet av ett laboratorietest.
  4. Före insamlingen av biologiskt material bör fysioterapeutiska förfaranden inte utföras och utsättas för tung fysisk ansträngning.

  Resultaten av analysen kan påverkas inte bara av den person som donerar blod utan också av andra faktorer, nämligen:

  • dålig bloduppsamling
  • Bristande överensstämmelse med rekommendationer för transport av biologiskt material.
  • otillräcklig utbildning av laboratoriearbetare
  • icke-iakttagande av forskningstekniker;
  • införandet av antikoagulantia (heparin) på tröskeln till blodprovtagningen. Denna grupp av läkemedel minskar koagulerbarheten och därigenom saktar reagensarbetet.

  I olika laboratorier kan det diagnostiska svaret vara något annorlunda, men dessa fel påverkar inte slutresultatet av studien.

  Särskild uppmärksamhet ägnas åt de typer av testsystem som används i laboratoriet. Ofta ges företrädesvis reaktanter med hög känslighet. Detta är viktigt för patienter med låg viral belastning, eftersom det är svårt att upptäcka.

  Hur ofta utförs ett laboratorietest?

  Primärt utföres polymeraskedjereaktionen hos personer som har testats för antikroppar mot hepatitviruset vid immunanalys. I det här fallet utses det för att bekräfta infektionen av en person och etablera sjukdomsfasen. Dessutom möjliggör analysen dig att bestämma virusets subtyp, vilket är särskilt viktigt för valet av läkemedel.

  Nästa period för obligatorisk laboratorietestning är 3 månader från starten av antiviral terapi. Diagnos ger möjlighet att utvärdera läkemedlets effektivitet, justera dosen eller ersätta dem.

  Förutom grundläggande analyser kan PCR utföras dessutom 4 och 24 veckor från behandlingens början. En positiv prognos av sjukdomen bekräftas av en minskning av virusbelastningen efter tre månaders behandling. Så, till exempel, bör den minska från 1 miljon IE / ml till flera hundra tusen.

  Om koncentrationen av patogena ämnen i blodet kvarstår på samma nivå eller ökar något, indikerar detta ineffektiviteten hos antivirala medel och kräver ersättning. Med hjälp av PCR i slutet av behandlingen är det möjligt att bekräfta patientens återhämtning.

  För att korrekt tolka resultaten av laboratoriediagnosen krävs samråd med en specialist på hepatolog eller infektionssjukdom. Med tanke på den höga förekomsten av falska svar på ELISA används analysen uteslutande för primär screening. För en noggrannare undersökning av patienten används en polymeraskedjereaktion.

  Tror du fortfarande att det är svårt att bota hepatit C?

  Döma av det faktum att du nu läser dessa linjer - en seger i kampen mot leversjukdom är inte på din sida. Och du har redan funderat på interferonbehandling? Det är förståeligt, eftersom hepatit C är en mycket allvarlig sjukdom, eftersom leverns korrekta funktion är en garanti för hälsa och välbefinnande. Illamående och kräkningar, gulaktig eller gråaktig hudton, bitterhet i munnen, förtäring av urin och diarré. Alla dessa symtom är bekant för dig inte av hearsay.

  Men kanske är det mer korrekt att behandla en konsekvens, men en anledning? För behandling rekommenderar vi att du använder moderna ryska läkemedel - sophosbuvir och daklatasvir. Läs mer >>


  Relaterade Artiklar Hepatit