PCR-analys för hepatit med avkodning

Share Tweet Pin it

Hepatit C - virus leversjukdom orsakad av HCV Flavivirus, I vilken strukturen innehåller en molekyl av ribonukleinsyra (RNA) (från virus den engelska hepatit C.). RNA bär virusets genetiska kod. Dess närvaro möjliggör analys av PCR för hepatit C.

Risken för HCV för människor är att det så kallade serologiska fönstret (tidsintervallet mellan infektion och utseendet av en reaktion från immunsystemet) kan vara ganska lång - från flera veckor till sex månader.

Detta avslöjar inte infektionen och börjar behandling i tid.

Beroende på de enskilda egenskaperna hos värdens kropp kan HCV manifestera sig i akut form och kan också utvecklas som en kronisk sjukdom som kräver långvarig och dyr behandling. När detektion av antikroppar mot HCV genomfört en rad laboratorietester, inklusive PCR för hepatit C. Detta test görs för att alla människor, var anti-HCV-antikroppar som finns i ett blod.

Vad är PCR-analys?

Laboratorieanalys av PCR för hepatit C - En studie av biologiskt material för att identifiera förekomst av flavavirus.

Polymeraskedjereaktion (så dekrypteras förkortning) visar kvantitativt värde viral lesion organismen, dess kvalitativa egenskaper, samt genotyp innehållande RNA.

På grundval av ytterligare analyser bestäms metoden och varaktigheten av behandlingen, liksom den epidemiologiska faktorn (risken för överföring till en annan bärare).

Vad är RNA-analys för hepatit C?

Hepatit C-PCR kallas också RNA-analys (HCV RNA), eftersom det inte är känt. Flavavirus innehåller en RNA-partikel med en virionsstorlek av 30-60 nm. En av egenskaperna hos denna mikroorganism är en hög benägenhet för mutationer.

Var och en av virusens underarter (genotyper) har olika resistens, vilket medför olika behandlingsmetoder och typen av den ytterligare prognosen för patienten.

Biologiska material (venblod) behandlas fasta och vanligen testas genom realtids-PCR (mycket känsliga realtid diagnostik för att bestämma den undre gränsen för 15 lU / ml med användning av automatiserade system läget stängd).

Det finns andra tester, till exempel COBAS AMPLICOR med en känslighet av 50-100 IE / ml. För varje laboratorieundersökning är känslighetsgränsen viktig, d.v.s. Reagens förmåga att detektera minimikoncentrationen av viruset i det biologiska materialet.

Referensvärdet för testet (normala indikatorer) är "inte hittat".

Typer av analys för hepatit C med användning av PCR-metoden

PCR för hepatit C innehåller tre viktiga komponenter:

kvalitativ analys; kvantitativ analys; genotypning.

Dessa tester kan avgöra viremias natur, liksom patogenens genetiska tecken. Beroende på diagnostiksystemets känslighet utförs testet en gång, och ibland görs ett andra test med ett känsligare reagens för att bekräfta eller förbättra resultaten.

Högkvalitativ hepatit C-PCR

PCR-analys för hepatit C-kvalitet är ett annat vanligt namn för polymeraskedjereaktionsanalysen. Testets standardkänslighet, som möjliggör att detektera närvaron av en viral lesion, ligger i intervallet 10-500 IE / ml.

Negativ analys av PCR för hepatit C visar att koncentrationen av viruset i patientens blod ligger under tröskeln för diagnostiksystemets mottaglighet.

Om kvalitativ PCR gav ett "ej detekterat" svar är det viktigt att känna tröskelvärdet för reagenset för den efterföljande behandlingen.

Ett positivt svar på PCR-analys för hepatit C kan ges så tidigt som 4-5 dagar efter HCV-infektion.

Proteinfraktionerna till flavavirus framträder mycket senare.

Kvantitativ hepatit C-PCR

PCR-hepatit C-kvantitativ är en indikator på en virusbelastning som återspeglar koncentrationen av flavavirus-RNA i kroppen. Detta är en indikator som visar hur många fragment av virus RNA finns per en kubikcentimeter blod. Resultaten av hepatit C PCR RNA i ett konventionellt system är denominerade i internationella enheter per milliliter (IE / ml) och kan registreras på olika sätt, till exempel 1,7 miljoner eller 1,7 miljoner IE / ml.

Kvantitativ PCR-diagnos av hepatit C ges till patienter före starten av antiviral terapi och vid vecka 12 i behandlingen för att utvärdera resultaten av den valda metoden för bekämpning av HCV. Viral belastning gör att du kan identifiera tre viktiga indikatorer på sjukdomen:

smittsamhet, d.v.s. graden av risk för överföring av viruset från en bärare till en annan (ju högre koncentrationen av flavavirus-RNA är, ju högre är sannolikheten att infektera en annan person, till exempel under sexuell kontakt). metod och effektivitet av behandlingen Varaktighet och prognos för antiviral terapi (ju högre viral belastning desto längre behandling kvarstår).

Kvantitativ PCR-diagnos av hepatit C beror på typ av laboratorietest och tröskeln för dess känslighet. Normens undre gräns anses normalt vara upp till 600.000 IE / ml, medeltalet ligger inom intervallet 600.000-700.000 IE / ml. Resultat från 800 000 IE / ml och högre anses vara höga halter av RNA-innehållande virus.

Viktigt: det finns ingen direkt relation mellan HCV-RNA-nivån i blodet och svårighetsgraden av sjukdomen. Patienten kan ha en mycket hög viral belastning, men detta indikerar inte att det finns en allvarlig skada på levercellerna.

genotypning

Med tanke på den höga mutationsaktiviteten hos HCV i naturen är det viktigt att bestämma vid teststeget vilken genotyp av viruset som finns i patientens blod. Totalt registreras 11 genotyper av hepatit C-viruset på planeten, vilket inkluderar många underarter. På Ryska federationens territorium är 1,2 och 3 vanliga.

PCR-RNA av hepatit C tillsammans med genotyping är en mycket viktig del av analysen, eftersom tillåter läkaren att bestämma resistens (resistans) hos viruset, att välja lämpliga läkemedel och föreskriva en behandlingsförlopp.

Olika genotyper av HCV svarar annorlunda mot antiviral terapi. Till exempel kräver 1 genotyp upp till 48 veckors behandling och dess effektivitet är i genomsnitt 60%, medan 2 och 3 genotyper behandlas två gånger så fort, med effekt upp till 85%.

Genotypning gör det också möjligt att indirekt bestämma leverns tillstånd. Till exempel åtföljs 3 genotypen av HCV ofta av steatos, där fett ackumuleras i kroppens celler.

Blodtestet för PCR i hepatit C bör ge en siffra som bestämmer genotypen. I laboratoriesvar kan det skrivas "inte skrivet" - och det betyder att det finns ett virus i det mänskliga blodet som inte bestäms av testsystemet. Detta kan indikera att genotypen är okarakteristisk för ett visst geografiskt område. I detta fall är det nödvändigt att vidarebefordra analysen med en högre känslighet hos diagnosystemet.

Avkodning av PCR-analys för hepatit C

Testet för hepatit C PCR kan kvantifieras på basis av ovanstående data. När de erhåller resultaten från laboratorietester skrivs vanligtvis följande data:

"Found" / "not found" (högkvalitativ PCR för hepatit C); mängden RNA-innehållande fraktioner, exempelvis 831.680 IU / ml (kvantitativ PCR-analys); figuren som bestämmer HCV-genotypen, till exempel - 1, 2, 3, 4; testets namn är oftast realtid.

Det viktigaste för att dechiffrera PCR-analysen för hepatit C är det andra föremålet, vilket visar virusbelastningen som bestämmer prognosen, hur långt behandlingsmetoden och behandlingen är.

Viktigt: Som ett resultat av testet, bredvid siffran som visar genotypen, kan det finnas en latinska bokstav, till exempel 1a, som betecknar virussubtypen. För en läkare spelar det ingen roll: att välja en behandlingsmetod, bara genotypen tas.

Om PCR-analys för hepatit C är negativ och ELISA positiv - vad betyder det?

För att dechiffrera laboratorietester är det viktigt att kontakta en specialist på hepatolog eller infektionssjukdom som kommer att förklara den information som erhållits i enlighet med typen av diagnostik och tröskeln för känsligheten. I medicinsk praxis finns det många blodprovdata som kan leda en person utan medicinsk utbildning till förvirring.

Till exempel, om testet för HCV PCR-negativa och positiva ELISA, kan det indikera att vid denna tid i patientens blod inte är HCV, men innan han led en akut form av hepatit C. Det anses att positiv-linked immunosorbent assay (ELISA) visar att i blodet finns det antikroppar som producerats efter invasionen av viruset tidigare. Men i modern medicinsk praxis anses ELISA-analys inte vara tillförlitlig nog och ger ofta atypiska resultat, så läkare använder det som en primär screening. Vid diagnostisering av sjukdomen styrs specialisterna exakt genom PCR-test.

Användbar video

I följande video är det mycket detaljerat och intressant att berätta vad kärnan i PCR-metoden är, hur analysen görs:

slutsats

Venöst blod tas vanligtvis för analys av hepatit C PCR. Oftast finns det ett dubbelprovtagning av ett biologiskt material - för ELISA, och direkt för ett PCR-test. För korrekta testresultat krävs att de huvudsakliga reglerna för laboratorieprovtagning av biologiskt material är uppfyllda:

Blod för analys ges på morgonen på tom mage; mellan att äta och ta blod ska ta minst 8 timmar; Innan du tar provet bör du också utesluta alkohol och stekt mat. Under dagen innan du ger blod måste du undvika hög fysisk ansträngning.

Resultaten av blodprovning är vanligtvis redo nästa dag.

En särskild laboratoriestudie - analysen av hepatit C ptsr - förenklar signifikant diagnosen av denna virussjukdom. Ett undantag är inte och hepatit C. Ett litet blodprov kan kontrolleras för innehållet av RNA och annat genetiskt material hos viruset. Analysen med PCR utförs av alla personer med antikroppar mot hepatit C cirkulerande i blodplasman, vars närvaro bekräftade den kvalitativa detektionen.

Tolkningen av resultaten tolkas i grafen av forskningsformen som en "positiv" eller "negativ" analys. Dessutom är det med hjälp av PCR möjligt att inte bara kvalitativt bestämma virusets minimala innehåll, men också att räkna antalet partiklar. Således är det möjligt att bestämma den uppskattade virala belastningen och bestämma så noggrant som möjligt medicinsk taktik för behandlingen.

Virala skador på levern

Levern som en del av matsmältningsorganet tar en stor belastning. I sina celler sker majoriteten av metaboliska reaktioner av alla typer av metabolism, vilket säkerställer att alla organ och system fungerar optimalt. Samtidigt är dess avgiftningsvärde utmärkt för att avlägsna slagg och produkter av metabolism med fermentativ galla.

Lägre nederlag av virus av olika natur är extremt farligt för orgeln. En mängd klinisk bild och bristande överensstämmelse med behandlingen av hepatit leder till den första platsen när det gäller hälsorisker. Hepatit C är kronisk och kan ge ett negativt testresultat under lång tid, sakta parasitera människokroppen. Viruset överförs via biologiska vätskor: blod och mindre ofta genom spermier. Narkotiskt missbruk av icke-sterila sprutor, naturlig leverans av smittade kvinnor, olycksfallsskador eller nedskärningar av vårdpersonal kan leda till överföring av viruset till friska människor.

Tidig diagnos av sjukdomen hindras av en dold klinisk bild och osystematisk patologi. Ett positivt resultat kan helt enkelt saknas av dåliga kvalitetsanalyser. Endast en signifikant lesion av levercellerna orsakar en viss symptomatologi, men den negativa effekten av viremia vid den tiden lämnar ingen chans att återställa orgeln.

Modern medicin har utvecklat speciella metoder för att erkänna virusets minsta spår. PCR, ifa, leverbiopsi kan detektera minsta skada på levern och minsta nivå av antikroppar mot viruset. Analysen med hjälp av PCR är den mest enkla och tillförlitliga i diagnostisk praxis.

Kvalitativ analys

Kärnan i polymerasreaktionen är utvecklingen av en sekvens av RNA. Reaktionen utförs när det finns samma virusproteiner i blodplasman.

Särskilda katalysatorer gör det möjligt att syntetisera en liknande viral kedjesekvens som jämförs med de kända nukleotiderna av det virala RNA. På grundval av detta bestäms viral belastning och leverskada.

PCR-testet avslöjar mer information än att bara detektera ett RNA-virus. Det överträffar de en gång standardiserade metoderna för ifa och annan viral sekretion flera gånger.

PCR kan detektera även en enda närvaro av den önskade genen i det blod som tas. Denna diagnostiska kedjereaktion är också mycket specifik. Sekvensen av nukleotidkedjor är unik för varje varelse, så att de enzymatiska primrarna skapar identiska sekvenser av den önskade genetiska informationen. Sålunda kan något virus detekteras med minsta noggrannhet, även om dess kvantitativa index är extremt liten.

Patienter i vars blod de utvecklade antikropparna mot viral hepatit hittades utför en kvalitativ studie av ptsr eller ifa. Resultatet av analysen kan vara antingen positivt eller negativt, vilket i båda fallen kräver behandling.

Dechiffrera det positiva svaret från kedjereaktionen följer som närvaron av fragment av RNA i hepatitviruset eller som ett infektionsfenomen.

I blodplasman för närvarande multiplicerar viruset aktivt och parasiterar levercellerna. PCR-diagnostik kan ge ett negativt svar om partiklarna av virus-RNA är närvarande i plasman lite, under testets känslighet, eller ingen alls. Efter direktinfektion växer virusets mängd relativt långsamt, och först efter 1-2 veckor om eller annan kvalitativ forskning kan man skilja dem.

Negativ analys kan erhållas i följande fall:

När du tar material under felaktiga förhållanden, får du ett blodprov med förorening. Med tidigare injektioner av patientens heparin. När andra enzymer och substrat är närvarande i de tagna proven, vilka stör störningen av kedjereaktionen.

Kvantitativ analys

Det kvantitativa testet som mikrobiologisk diagnos är utformad för att bestämma virusbelastningen. Bekräftad kvalitativ analys av viremi är grunden för att bestämma mängden genetiskt material och dess koncentration. Antalet detekterat viralt RNA bestäms i en enhet av blodvolym, vanligtvis i 1 milliliter. De erforderliga materialen uttrycks i internationella enheter, vissa laboratorier i analysen av ifa använder antalet kopior.

Vanligtvis utförs en kvantitativ analys av PCR före någon terapeutisk regim. Virala RNA räknas ofta nog: efter en, fyra, tolv och tjugofyra veckor. Den 12: e veckan anses vara vägledande, eftersom analysen av effektiviteten av medicinska åtgärder på grundval av analys under denna period utförs.

Någon forskning kräver inte ett grundligt förberedande stadium av patienterna. Det enda som är förbjudet innan du tar blod rökning.

Kvantitativ analys med PCR eller ifa innebär att man tar prov från venen.

Tolkning av resultat som en hög viral belastning börjar från en siffra på 800 000 IE / ml. Ett sådant positivt resultat för hepatit C återspeglar närvaron av minst 3 000 000 exemplar i en milliliter blod. En låg nivå av viremi stannar vid en mängd av 400 000 IE / ml. Resultaten av studien kan vara värden som ett negativt svar samt en "under mätområdet".

Ett kvantitativt test med en uppskattning "under mätområdet" säger att reaktionen misslyckades med att beräkna RNA. Viruset cirkulerar i kroppen, vilket indikeras av ett positivt kvalitativt test. En negativ indikator för kvantitativ analys av ptsr eller ifa indikerar frånvaron av RNA i detta blodprov.

Viral belastning tillåter dig att dechiffrera graden av infektivitet i patologi och patientens fara för andra. Den höga nivån av viralt RNA detekterat under ptsr eller ifa, talar om risken för "infektiöshet" hos patienten.

Trots de begränsade sätten att överföra viruset via blodet ökar risken för överföring av viruset genom gonads hemligheter, från moder till barn.

Kvantitativ analys ger betydande hjälp vid utvärdering av terapeutiska ingrepp. Ifa och ptsr återspeglar effekten av antivirala läkemedel, hjälper till att fastställa tidpunkten för behandlingen och bedömer immunitetens bildande hos patienter. Ett tidigt negativt svar från laboratorietester indikerar framgångsrik behandling och behovet av att förkorta behandlingstiden. Den långsamma minskningen av viremiahastigheterna kan dechiffreras som behovet av att modifiera den terapeutiska kursen. Nivån av virusbelastning bestämmer sjukdomsprognosen. Hepatit med låg frekvens kommer sannolikt att behandlas enkelt och kan helt avlägsna viruset från kroppen. Höga virusnivåer i blodet kräver uppmärksam behandling och mångsidig behandling.

Hepatit C är en inflammatorisk patologi där leverceller påverkas. Sjukdomen utvecklas på grund av penetrationen av hepatit C-viruset (HVC) i människokroppen.

Formen av sjukdomen kan vara akut eller kronisk.

Oftast symtom på akuta former av sjukdomen, de flesta patienter inte är tillgängliga, ibland sjukdomen åtföljs av smärta i buken, försämrad prestanda, ökad trötthet, aptit störning, mörk nyans av urin, missfärgning av avföring, gulhet i hud och slemhinnor, ledvärk. Det finns sådana symptom som regel 6-8 veckor efter infektion, men kan manifestera sig efter sex månader.

Vid utvecklingen av sådana fenomen är det nödvändigt att söka till en medicinsk institution och genomgå en omfattande undersökning av hela organismen. Som en del av en medicinsk undersökning utförs ett blodprov för hepatit C.

Idag är det med hjälp av moderna diagnostiska tekniker möjligt att identifiera denna patologi vid det inledande utvecklingsstadiet, vilket väsentligt ökar risken för en fullständig botning av sjukdomen.

Analys för hepatit C är obligatorisk för följande grupper av människor:

kvinnor under bärbarhetsperioden; personer med tecken på hepatit Medarbetare i medicinska institutioner; potentiella givare av organ och blod; drogmissbrukare, HIV-infekterade personer, personer som bedriver ett oordnat intimt liv.

Förteckning över nödvändiga studier

Vilka tester ska jag ta med hepatit C? För att noggrant diagnostisera en sjukdom, identifiera orsakerna och bestämma tillståndet för leverparenchymen är det nödvändigt att utföra följande studier:

allmän analys av urin och blod biokemisk blodanalys; PCR-analys; blodprov för detektion av antikroppar mot HVC; ett blodprov för tillgängliga antikroppar mot sina egna hepatiska celler; en leverbiopsi.

Tolkningen av blodprovet för hepatit C utförs av en specialist. Låt oss överväga varje metod för forskning mer ingående, och vi kommer också att förstå vilken typ av analys för hepatit C som är mest exakt.

Allmän analys

När du utför ett allmänt blodprov för hepatit C kan du bedöma patientens tillstånd. Förändringar i blodtal uppfattas inte som specifika symtom på hepatit, men med denna sjukdom finns det överträdelser som:

koncentrationen av hemoglobin, blodplättar och leukocyter minskar innehållet av lymfocyter ökar; blodkoagulerbarhet är störd hastigheten av erytrocytsedimentering (ESR) ökar.

Den allmänna analysen av urin gör det möjligt att upptäcka urobelin - ett gallpigment som uppträder i urinen som ett resultat av leverfunktion.

Biokemisk analys

Biokemisk analys av blod i hepatit C tillåter oss att identifiera sådana brott som:

förhöjda leverenzymer (alanin transa - ALT och AST - AST) som går in i blodet när skadade hepatocyter. I normala fall bör dessa indikatorer hos män inte vara över 37 IE / l, hos kvinnor - inte högre än 31 IE / l. Den ökade koncentrationen av ALT och AST i hepatit C, som är asymptomatisk, är ofta det enda symptomet på denna sjukdom. Dessutom ökar blodnivån nivån av alkaliskt fosfatas av glutamyltranspeptidas (normalt inte mer än 150 IE / L). innehållet i bilirubin (både totalt och direkt) i blodet överskrids. Om nivån av gult pigment i serum överstiger 27-34 umol / L, gulsot inträffar (upp till 80 mol / l på ett enkelt sätt, 86-169 pmol / L - en måttlig, ovanför 170 mmol / l - allvarlig form). Reducerad nivån av albuminer, koncentrationen av gammaglobuliner, tvärtom ökade. Gamma globuliner består av immunglobuliner - antikroppar som skyddar kroppen från patogener. ökad koncentration av triglycerider i blodet.

PCR-studie

Med PCR-tekniken är det möjligt att diagnostisera en patogen. Genom att utföra denna analys gör det möjligt att upptäcka ett virus i blodet, även om dess mängd är minimal. PCR-analys på hepatitis C gör det möjligt att bestämma blod befintlig infektion redan efter 5 dagar av infektion, dvs långt innan antikropparna visas.

Om resultatet av ett blodprov för hepatit C med PCR-metoden är positiv, indikerar detta förekomsten av en aktiv infektion i kroppen. Med hjälp av denna metod kan en kvalitativ och kvantitativ studie av HVC RNA utföras.

I samband med kvalitativ analys av PCR för hepatit C är det möjligt att upptäcka ett befintligt virus i människokroppen.

En sådan diagnostisk procedur utförs om en anti-HVC detekteras i blodet.

Transkriptionen av analysen för hepatit C innehåller information om att infektionen i kroppen antingen detekteras eller inte detekteras. I det normala tillståndet detekteras inte patologiska ämnen i blodet.

Om analysen för hepatit C ger ett positivt resultat indikerar detta att den patogena mikroorganismen kontinuerligt delas upp och påverkar levercellerna.

Resultaten av en sådan analys kan vara opålitliga, det är möjligt i följande fall:

förorening av det använda biomaterialet om det finns heparin i blodet i närvaro av kemiska eller proteinämnen (hämmare) i det undersökta biomaterialet, vilket påverkar elementen av PCR.

Den kvantitativa analysen för hepatit C ger information om mängden av viruset som finns i blodet, det vill säga det bestämmer virusbelastningen. Denna term betyder mängden HVC RNA närvarande i blodet (t.ex. 1 ml). Vid tolkningen av den kvantitativa analysen för hepatit C uttrycks detta värde i en digital ekvivalent, uppmätt i IE / ml.

Blod för PCR i hepatit C tas före de terapeutiska åtgärderna. Efter analysen utförs vid 1, 4, 12 och 24 veckor. Studien vid vecka 12 är vägledande och utförs för att utvärdera effektiviteten av pågående behandlingsprocedurer.

Om analysen för hepatit C i graviditeten är positiv och virusbelastningen överskrids, ökas risken för överföring av patogener från den sjuka mamman till barnet flera gånger. Även med ökade virala belastningsvärden är genomförandet av terapeutiska åtgärder svårt.

Enligt analysen av hepatit C, om virusbelastningen överstiger 800 000 IE / ml, är den hög. Om siffrorna ligger under 400 000 IE / ml anses nivån för virusbelastning vara låg.

Analysen för hepatit C med PCR-metoden anses vara den mest exakta och har flera fördelar jämfört med andra forskningsalternativ, nämligen:

direkt diagnos av patogenen. När man utför traditionella studier bestäms närvaron av proteinmarkörer, vilka är produkter av vital aktivitet hos patogena substanser. Det säger bara att infektionen är närvarande i blodet. När analysen för hepatit C utförs med användning av PCR-metoden är det möjligt att bestämma typen av orsaksmedel av en farlig patologi. specificitet av metoden. Under denna procedur identifieras en unik DNA-region i biomaterialet som motsvarar endast en typ av patogen. Detta gör det möjligt att minimera sannolikheten för att få otillförlitliga resultat. hög känslighet. Vid utförande av PCR-analys kan en minimal mängd av viruset detekteras. Detta är viktigt om villkorligt patogena ämnen identifieras som endast utgör ett hot om deras nivå höjs. när man använder denna teknik kan flera patogener detekteras i ett biomaterialprov. Det är möjligt att upptäcka dolda infektioner. Dessutom möjliggör analysen dig att diagnostisera patogener som lever inuti cellerna och har hög antigenvariation.

Om resultaten av studien är positiva, så finns spåren av viruset i biomaterialet, då har nätverket i kroppen en infektion.

Negativ analys av PCR för hepatit C innebär att det inte finns några spår av infektion i biomaterialet.

Immunologisk undersökning

Med denna metod kan du identifiera antikroppar mot alla typer av hepatitvirus, liksom antikroppar mot kroppens hepatiska celler, vilka främjas av utvecklingen av autoimmun hepatit.

Resultaten som erhållits under studien är relevanta i 3 månader, då ska du donera blod till hepatit C.

Det är också möjligt att utföra expressforskning med speciella testremsor. Denna analys gör det möjligt att bestämma antikropparna mot viruset i blodet och saliven. En sådan procedur kan utföras oberoende, hemma.

Leverbiopsi

För att utföra en sådan analys tas ett element av leverparenchymen och en histologisk studie av det resulterande biomaterialet utförs. Detta gör det möjligt för oss att bedöma organets tillstånd: att identifiera inflammatoriska, nekrotiska foci, fibrossteget och liknande.

Idag används tester som ersätter den histologiska analysen av leverparenchymen.

För att utvärdera scenen av leverskador och intensiteten i inflammationsprocessen, använd specifika biomarkörer av venöst blod. Med hjälp av Fibrotest är det möjligt att bedöma omfattningen av fibrös vävnadsproliferation.

När man utför Actitest kan man få information om intensiteten hos patologiska processer i leverparenchymen. Användning av Steatotest kan diagnostisera fettdegenerering av levervävnad och bedöma graden av denna process. Fibromax består av alla ovanstående tester och kan innehålla några andra studier.

Förberedelse för studien

Vilka tester tas för hepatit C och hur denna eller den typen av forskning utförs vi hittade. Det är lika viktigt att veta hur man förbereder sig för analysen.

För att få tillförlitliga resultat rekommenderas att följa följande krav:

Analyser av hepatit C bör tas på morgonen, i tom mage. Förra gången ska du äta mat minst 8 timmar före provet. Biomaterialprovtagning kan utföras på dagtid eller på kvällen. I ett sådant fall är det viktigt att inte mindre än 5-6 timmar passerar mellan den sista måltiden och analysen. Innan donering av blod till hepatit C, kasseras te, kaffe, juice eller andra drycker, bara vatten är tillåtet. 48 timmar före studien är det nödvändigt att utesluta konsumtion av feta, stekt mat och alkoholhaltiga drycker. I minst en timme innan testet utförs måste du avstå från att röka. Utför inte analysen direkt efter ultraljud, instrumental, radiologisk undersökning, en massagesession eller fysioterapi. en dag innan studien krävs för att utesluta användning av medicinering och intensiv fysisk aktivitet. Emosionella stresser är också kontraindicerade. 15 minuter innan testet rekommenderas att hålla i tyst tillstånd.

Blodprovtagningsprocedur

Var ska man passera testet för hepatit C? Samlingen av biomaterial för vidare forskning utförs i medicinska institutionens laboratorium eller i patientens hem.

Blod från venen tas som följer:

Med hjälp av en speciell bunt som sitter runt patientens underarm, suspenderas det venösa blodflödet. Tack vare sådana manipuleringar blir venerna fyllda med blod och kommer att bli mer märkbara, vilket väsentligt underlättar införandet av nålen. Det område av huden där nålen kommer att introduceras behandlas försiktigt med alkohol eller alkoholhaltig vätska. Nålen sätts försiktigt in i venen, sedan är ett provrör speciellt konstruerat för blodinsamling anslutet till det. omedelbart efter att nålen har satts in i venen avlägsnas klämningstråden från patientens hand. efter det att den nödvändiga volymen blod har samlats in för analysen, avlägsnas nålen gradvis från venen. en steril vattnad eller gasvävmattning doppad i alkohol måste appliceras på injektionsstället. För att förhindra uppkomsten av ett hematom, bör tampongen pressas med en viss ansträngning till området för nålinsättning, böja armen vid armbågen och håll den i flera minuter. Sådana åtgärder hjälper också till att stoppa blod snabbt.

Med tanke på en bra teknik för intern administrering är denna procedur helt säker och läsning ger inte smärtsamma känslor.

I sällsynta fall, efter blodprovtagning, är svullnad i venerna möjligt. Detta fenomen kallas "flebit". Problemet kommer att lindras genom komprimering (inte hett). Det bör appliceras på svullna hudområden flera gånger om dagen.

Det kan också finnas vissa problem om det finns en blödningsstörning. Att ta aspirin, warfarin och andra blodförtunnande läkemedel kan prova blödning. Det är därför som innan du utför analysen måste du vägra att ta några mediciner. Om behandlingen inte kan avbrytas, ska du informera specialisten om detta.

Villkor och priser

Hur mycket analys görs för hepatit C? Resultatet av ett blodprov för hepatit kan vara klart om några timmar, och om några dagar (vanligtvis inte mer än 8 dagar). Varaktigheten av beredningen av resultaten beror på typen av virus och den valda analystekniken. Forskningen som utförs av PCR-metoden är snabbare. Resultaten i detta fall kommer att vara klara på bara några timmar.

Hur mycket är en analys för hepatit C? Beroende på kliniken och studiens komplexitet kan procedurens pris variera från 400 till 11 000 rubel.

Det bör noteras att det kan ta flera veckor att bilda en tillräcklig mängd antikroppar mot HVC. Därför kan resultatet av studien på ett tidigt stadium i patologins utveckling vara falsk-negativ.

Dessutom är det möjligt att få otillräckliga data om analysen är dåligt utförd och transportförhållandena för det mottagna biomaterialet bryts (prover ska levereras till laboratoriet högst 2 timmar efter blodinsamling).

Om resultatet av studien är positivt, behöver du omedelbart konsultera en infektionssjukdomsläkare. Specialisten kommer att göra en ytterligare undersökning och ordinera lämplig behandling.

Tycker du att det är omöjligt att bota hepatit C?

Idag kommer moderna läkemedel och ny generation Sofosbuvir Daklatasvir med 97-100% sannolikt alltid läka dig från hepatit C. Den nyaste medicinen finns i ryska vid officiell representant för den indiska farmgiganta Zydus Heptiza. De beställda produkterna kommer att levereras av kuriren inom 4 dagar, betalning efter kvitto. Få ett gratis konsult om användningen av moderna droger, samt lära dig om de inköpsmetoder du kan på den officiella hemsidan för leverantören Zydus i Ryssland.

Analys av PCR för hepatit C

Diagnos av hepatit innefattar ett helt komplex av test för att bestämma närvaron av viruset i blodet. Ett sätt att upptäcka en sjukdom är att använda en metod som PCR för hepatit C. Vad är detta, varför är PCR-analys av hepatit så viktig, hur utförs den och avkodas?

Vad är det

Polymeraskedjereaktion, eller PCR, används för att diagnostisera magsår, kolit, enterit. Men dess största fördel är att det hjälper till att upptäcka i kroppen både själva hepatit C-viruset och antikroppar mot det, vilket har förmågan att inte orsaka immunförsvaret att reagera på grund av deras förmåga att mutera.

Studien och dess väsen är att skapa vissa villkor under vilka en hepatit RNA-kedjereaktion uppträder. Om man, jämfört med nukleotidsekvensen för hepatit C-viruset, konstaterar sammanträffande, detta indikerar att det finns virala partiklar i blodet och sönderfall inträffar i levern. Om virusets mängd ligger under en viss nivå, görs en negativ diagnos, om den är högre positiv.

Det finns två typer blodprov med PCR-metoden för hepatit: kvantitativ analys och kvalitativ analys.

Den kvantitativa PCR, som nämnts ovan, bestämmer koncentrationen av RNA hos hepatitviruset. Dessutom kan den ge information om intensiteten med vilken patologin utvecklas och effektiviteten hos den föreskrivna behandlingen. Den kvantitativa analysen för hepatit C är extremt viktig, eftersom den fixar motstånd mot verkan av antivirala läkemedel och möjliggör justering av behandlingen.

Efter att patienten har genomgått en behandling, hjälper PCR att bestämma den ytterligare ordern på recept. I vissa fall behövs ytterligare undersökningar. Till exempel, om nivån av ALP ökas (men inte mer än 2 gånger i ett halvt år) och analysen indikerar en virusbelastning över 105 IE / ml, tilldelas patienten en biopsi. Om den kvantitativa analysen av PCR avslöjar en stark inflammation och fibros, ordineras patienten en behandlingsgång med antivirala läkemedel.

I situationer där ett stort antal viruspartiklar kombineras med hög ALT, ska patienten omedelbart behandlas utan ytterligare diagnostiska åtgärder.

Ta det här testet och ta reda på om du har leverproblem.

Kvalitativt dechiffrera indikatorer för kvantitativ analys av blod endast kvalificerade och erfarna medarbetare kan hepatit, och modern teknik bidrar till att göra det på en låg koncentration av viruset i blodet.

Kvalitativ PCR-analys är inriktad på att bestämma och bekräfta den faktiska närvaron av viruset i kroppen. Det utförs med detektering av antikroppar mot hepatit i blodet. Det är ett kvalitativt test för hepatit garantier för exaktheten i resultatet med 100% och gör det möjligt att diagnostisera i ett tidigt skede av sjukdomen, vilket gör det möjligt att bekämpa hepatit B inom de första veckorna efter infektion och ökar chanserna för fullständig återhämtning (i fallet med typ B sjukdom).

Fördelar med PCR

Vid undersökning av PCR-metoden och avkodning av blodprovet för hepatit är det också möjligt att bestämma genotypen för orsakssambandets orsakssamband. Det finns 6 genotyper av viruset och ett stort antal subtyper, men i vår region, fördelningen av 1, 2 och 3 genotyper.

Andra fördelar med denna typ av diagnos är:

 • Hög noggrannhet av de mottagna indikatorerna och låg sannolikhet för fel i dem;
 • hög känslighet för viruspartiklar i blodet;
 • möjligheten att upptäcka flera patogener;
 • diagnostik av patogena intracellulära mikroorganismer med hög antigenvariation;
 • arbeta med avkodning av analysen på en hepatit gör det möjligt att upptäcka latenta nuvarande infektioner.

Till vem som utnämner

Analysen av PCR för hepatit kräver nödvändigtvis följande kategorier av människor:

 • gravida kvinnor;
 • anställda i hälsovårdsinstitutioner;
 • potentiella givare av blod och organ
 • de som har karaktäristiska tecken på sjukdomen
 • HIV-infekterade personer;
 • drogmissbrukare;
 • personer som leder ett promiskuöst sexliv.

Hur utförs analysen och krävs utbildning?

Blodprovtagning för PCR utförs från venen. Vanligtvis sker detta på morgonen innan personen åt, för efter att ha ätit måste det gå minst 8 timmar. I extrema fall kan blod tas till granskning dag eller kväll, men tidsgapet mellan analys och matintag bör vara minst 5 timmar.

Den mänskliga faktorn kan kvantitativt påverka resultaten: deras exakthet i vissa fall minskas från 100% till 95%, så en bloddonation är nödvändigt att förbereda i förväg. Kvaliteten på biomaterialet för analys kommer att vara lämpligt när patienten följer följande regler:

 • Innan du ger blod kan du bara dricka rent vatten;
 • i två dagar innan studien bör vägras från intaget av stekt och fet mat, såväl som alkoholhaltiga drycker;
 • en dag före besöket på laboratoriet bör sluta ta medicineringen. Om detta inte är möjligt är det absolut nödvändigt att varna laboratorieassistenten och den behandlande läkaren om detta.
 • på tröskeln till stressiga situationer och fysisk ansträngning
 • Gå inte igenom ultraljud, radiologi och instrumentstudier kort före bloddonation;
 • en timme innan analysen bör avstå från att röka
 • 20 minuter innan leverans av blod ska distraheras, lugna sig och till och med andas.

Om testet utförs av ett barn under 5 år ska föräldrarna se till att de dricker kokt vatten var 10: e minut i en halvtimme före provtagning av biomaterialet.

Förklaring av mottagna data

Analysen kan presenteras i ord (i fall av kvalitativ forskning), till exempel "inte hittad" eller "under förändringsområdet". I det första fallet indikerar detta att infektionen inte upptäcktes. I det andra - att viruset är närvarande, men i en liten mängd. Denna situation kräver en omprövning.

Viral belastning bestäms av mängden infektiös RNA och betecknas som ME / ml eller kopior / ml.

Den normala indikatorn (norm) för den kvantitativa analysen för hepatit C är intervallet från 1,8x102 till 2,4x107 IE / ml.

Koncentrationen av viruset i blodet kan vara:

 • låg: från 600 IE / ml till 3x10 4 / ml;
 • genomsnitt: från 3 x 10 4 IE / ml till 8 x 10 5 IE / ml;
 • hög: mer än 8 x 10 5 IE / ml.

Kvantitativ och kvalitativ analys av PCR för hepatit tillåter att bestämma närvaron av viruset i kroppen och koncentrationens nivå. Polirazmernaya kedjereaktion kunna diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede, men det är nödvändigt att patienter så snart som möjligt behandlas på medicinska institutioner för hjälp och strikt följt rekommendationerna från den behandlande läkaren.

Kvalitativ analys för hepatit C

Lämna ett svar

Kvalitativ analys av polymeraskedjereaktion - PCR för hepatit C bestämmer närvaron eller frånvaron av HCV i kroppen. I laboratoriet studeras strukturen hos RNA, där viruset kommer att lokaliseras. Om ett virus C upptäcks är det nödvändigt att genomgå en behandling, eftersom ett försummat leverförhållande medför allvarliga konsekvenser. Kvalitativ PCR utförs efter återvinning för att bekräfta frånvaron av antikroppar. Utnämnd och förebyggande undersökning. Med en låg koncentration av patogenen i blodet kan PCR (kvalitativ) inte detektera något, eftersom diagnostiksystemet har sina känslighetsgränser. I händelse av ett första skede av sjukdomen eller en mild form diagnostiseras PCR slutligen med ultraljudsutrustning.

Vad är ett RNA-virus?

Termen RNA av hepatit C-virus (eller hepatit C-virus-RNA) kallas själva leversjukdom. Virus C binder till en hälsosam kroppscell, genomträngande inuti. Med tiden sprids i hela kroppen, det är bara att komma in i blodet. Som ett resultat tränger patogenen i levern, smälter med sina celler och arbetar hårt. Leverceller (hepatocyter) arbetar under sitt inflytande, genomgår förändringar, och från detta förgås. Ju längre viruset C är i levern, desto mer celler dör. Med tiden utvecklas farliga sjukdomar som leder till malign degeneration och död.

Infektion av levern med denna typ av virus kan inte uppenbaras på något sätt externt. Under många år eller dussintals år känner den smittade personen sig helt frisk, och endast en oavsiktlig undersökning avslöjar oftast en patologi. Vid donation av blod till hepatit undersöks en del av RNA-kedjan (ribonukleinsyra) som är en del av den mänskliga genen (DNA). Resultaten av laboratorieundersökning bör inte användas för självbehandling, eftersom det bara är en indikator. Läkaren bestämmer den exakta bilden och ytterligare diagnos.

När du är klar: vittnesmål för studien

För att bekräfta HCV, tilldelas PCR-analys (polymeraskedjereaktion). PCR-studier hjälper till att hitta patogenmaterialet i RNA-strukturen och förorda effektiv behandling. Utnämnd i följande fall:

 • identifiering av tecken på leverinflammation
 • screeningstudier för förebyggande
 • undersökning av personer i kontakt
 • diagnos av hepatit av blandat ursprung (definition av huvudpatogen);
 • Bestämning av aktivitetsnivån för virusreproduktion i kronisk form;
 • levercirros;
 • för att bestämma effektiviteten av den föreskrivna behandlingen.
PCR-studier tilldelas av en läkare för att bestämma effektiviteten av behandlingstiden för hepatit.

Det finns en kvalitativ och kvantitativ analys av PCR. Kvantitativ PCR visar procentandelen av RNA med bärarna av viruset i blodet och den kvalitativa PCR indikerar en viral närvaro eller frånvaro. En positiv indikator på kvalitet (närvaron av hepatit C RNA) kräver också en kvantitativ studie. En hög koncentration av patogenen hos hepatit C är förenad med risken för överföring, det vill säga förorening av andra. Låga mängder behandlas bättre. Mängden RNA-virus i blodet är inte relaterat till intensiteten hos sjukdomen. PCR-analysen görs även vid interferonbehandling, för att förskriva behandlingscykelens varaktighet och komplexitet.

Funktioner av kvalitativ PCR-analys för hepatit C

En kvalitativ analys med ett polymeras kedjereaktionsindex tilldelas alla patienter som har antikroppar mot hepatit C i blodet. Vem har återhämtat sig och återhämtat sig bör testas igen. Det rekommenderas att passera en analys av hepatit B, då i en positiv slutsats och på hepatit D. Även kvalitativt analyserad reaktion ska utföras i samband med andra blodprov. Analyser visar en komplett bild av virusspridningen.

Från testresultaten kommer endast ett positivt test för hepatit C eller negativt, det vill säga närvaron eller frånvaron av viruset, att ses. Om slutsatsen är "detekterad", är viruset och fortsätter att agera aktivt. Beteckningen "ej hittad" indikerar frånvaron av viruset eller dess lilla mängd. Med denna indikator bör man ta hänsyn till det faktum att diagnostiska systemets analytiska känslighet är annorlunda och RNA-hepatit C kan fortfarande vara i blodet, men inte uppenbart i analysen.

En särskilt känslig metod för PCR ultra-hepatit C avslöjar även i skarpa mängder. En hybridiserings-fluorescerande studie används som är många gånger högre än standard PCR-system. Metoden används i flera fall:

 • misstänkta dolda former av hepatit C;
 • Diagnosen av PCR bekräftades inte av patogenen, men det finns antikroppar;
 • vid återhämtning
 • för att identifiera det tidiga infektionsfasen.
Tillbaka till innehållet

Förklaring av analysen

Det slutliga beslutet i diagnosen påverkas av PCR-avkodning av HCV, i synnerhet med ultrametod. Den huvudsakliga nackdelen med denna forskning är strikt överensstämmelse med sterila förhållanden för provet och materialen. En liten avvikelse visar ibland otillräckliga slutsatser från analytikern, komplicerar diagnosen och efterföljande behandling. Analys av PCR för bestämning av RNA hos hepatitvirus visar inte alltid bilden av sjukdomen med förtroende, ibland är felaktigheter upptagna, båda sätten.

Diagnostisera hepatitviruset, det rekommenderas att tillämpa en omfattande undersökning.

Norm av indikatorer

Frånvaron av JgM-antikroppar mot RNA i viral hepatit C anses vara normen vid analys av polymeraskedjereaktion. Samtidigt visar resultaten av serologisk analys närvaron av antikroppar mot viruset C och detta ligger också inom ramen för normen. En kvalitativ definition visar inte intensiteten hos sjukdomen, det avslöjar bara orsaksmedlet för hepatit C i RNA. En sådan analys upprepas efter behandling för att bekräfta den faktiska återhämtningen.

avvikelser

Om JgM antikroppar mot HCV RNA är närvarande, indikerar detta en utvecklingsinfektion. Sjukdomen är akut eller kronisk, manifesterar sig i olika steg. Om en minskning av antalet antikroppar registreras, kommer analysen att indikera uppnådd resultat av behandling under återhämtning. Det finns extremt sällsynta fall av falska positiva funn vid diagnos. De finns hos kvinnor under graviditet och hos personer med andra infektionssjukdomar.

Vad är PCR-analys och virusbelastning?

Polymeraskedjereaktion (PCR) är en laboratoriemetod för bestämning av DNA och RNA. För första gången testades det för nästan ett halvt sekel sedan av amerikanska Cary Mullis. Denna överkänsliga analys kan bestämma bäraren av genomet från en källmolekyl som finns i blod, saliv eller hud.

PCR-metoden har stora utsikter, finner applicering inte bara inom medicin, men också inom genteknik och inom kriminalteknik. Med hjälp, kloner och skapa nya typer av DNA, bestämmer graden av släktskap. På en epitel som finns på brottsplatsen, upprätta en brottsling.

Analys av PCR för hepatit - vad är det och varför gör de det?

Varför behövs PCR-analys för misstänkt hepatit C, vad är det?

Hepatit C-virus - RNA som innehåller ett virus, har 6 genotyper och upp till 500 subtyper. Av all hepatit har detta virus den högsta mutationsförmågan och övervinner immunskyddets skyddsbarriär. Av det totala antalet fall av hepatit orsakade C-virus 70% av kroniska fall och 30% av cirros och levercancer.

Kärnan i metoden: En del av genen som undersöks med hjälp av speciella enzymer och tillstånd tvingas reproducera i ett provrör. PCR-analys gör det möjligt att bestämma virusets belastning, utan vilken det är omöjligt att genomföra effektiv behandling: varje genotyp är olika känslig för antivirala läkemedel. Det finns två typer av PCR:

Antiviral terapi behöver kontinuerlig övervakning för att korrigera behandlingen i tid, polymeras kedjereaktion används också för dessa ändamål.

Kvalitativ och kvantitativ PCR

PCR kvalitativ på hepatit C ger svaret: finns det en stam av virus C i patientens blod och vilken. Genotypning är nödvändig för att klargöra diagnosen, prognosen för sjukdomen och bestämma behandlingstiden.

Enligt den accepterade klassificeringen betecknas genen av ett tal och subtypen betecknas med ett litet latinskt brev.

Ett speciellt läkemedel baserat på naturliga ämnen

Priset på drogen

Feedback om behandling

De första resultaten är kända efter en vecka att ta

Mer om förberedelsen

Endast en gång om dagen, 3 droppar vardera

Instruktioner för användning

Avkodningen av tabellen av genotyper av viruset C:

 • Genotypen la, lb, lc
 • Genotyp 2a, 2b, 2c, 2d
 • Genotypen 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f
 • Genotyp 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j
 • Genotyp 5a
 • Genotyp 6a

De vanligaste genotyperna är 1,2,3. I Ryssland, 1a, 1b, 2 och 3 stammar av viruset C.

Genotypen av virus 1b är svårare att behandla än andra, i 90% passerar den i kronisk form, varav 30% regenereras till cancer eller levercirros.

Genotyperna 2a och 3a har en grad av kronisering av 33-50%, är mer mottagliga för antiviral terapi.

När man bekräftar virusets närvaro, kvantifieras PCR för hepatit C, som beräknar antalet RNA-molekyler i patientens laboratorieprov.

Förklaring av analysen

Kvalitativ PCR analysen har två svar:

PCR-negativ betyder att patogenen i blodproverna inte detekteras.
positiv svaret föreslår motsatsen: RNA av en eller annan genotyp av viruset S.

Sannolikheten för att resultaten är tillförlitliga är 95%. Återstående 5% är ett misstag på grund av personens fel. Denna möjlighet är tillåten på grund av de höga kraven för att genomföra forskningen:

 • Regler för lagring av reagens
 • lämplig kvalificering av medicinsk personal
 • renhet av biomaterialet.

PCR-paketet har 100% diagnostisk noggrannhet.

Kvantitativ PCR RNA av hepatit C tillåter dig att bestämma virusbelastningen på patientens kropp. Använda det:

 • sjukdomsstadiet specificeras (akut, kronisk);
 • effektiviteten av antiviral behandling bestäms;
 • Behovet av leverbiopsi klargörs.

I vissa fall känner patienten inga tecken på sjukdomen, medan PCR-metoden visar infektion med HCV. Detta innebär att sjukdomen är i ett tidigt utvecklingsstadium eller i kronisk form. För att klargöra diagnosen krävs mer forskning för att starta den antivirala behandlingen så snart som möjligt.

Viral belastning i hepatit C

Viral belastning visar aktiviteten hos hepativirus, hur aktiv reproduktionen uppträder.

Vad är det här?

Den kvantitativa hepatit C PCR mäts i internationella enheter per ml eller IE / ml, vilket innebär hur många kopior av ribonukleinsyra av en specifik stam av viruset C har hittats i 1 ml testblod.

Vad anses högt, vilket lågt?

Analys för viral belastning möjliggör bestämning av närvaron av viralt RNA i en koncentration av 50 IE / ml. Viral belastning är normal - detta är när ingen enskild HCV-RNA-molekyl detekteras av PCR.

Viral belastningstabell:

 • låg koncentration från 600 IE / ml 3 * 104 IE / ml;
 • genomsnittlig koncentration från 3 * 104 IE / ml till 8 * 105Mm;
 • Hög - en nivå på mer än 8 * 105 IE / ml.

Låg viral belastning - detta är en signal att den terapeutiska behandlingen väljs korrekt, och prognosen för härdning för hepatit C är gynnsam.

Hög koncentration av virusceller indikerar att sjukdomen är i den akuta fasen. Patientens blod är en farlig källa till infektion.

Viral belastning, vars indikatorer är på en genomsnittlig nivå, karaktäriserar antingen det varmtvattnets kroniska stadium eller det kan ha två utvecklingstrenden: att öka eller minska den.

Vid slutet - i 6 månader görs kontroll PCR.

Kostnaden för PCR-diagnostik

Följande symtom bör vara oroande:

 • generell svaghet
 • förändring i hudfärg, ögonsklera, urladdning;
 • illamående;
 • minskad aptit
 • smärta i muskler och leder
 • tyngd i rätt hypokondrium;
 • förhöjda blodnivåer av AST och ALT.

Vid kontakt med infekterade patienter, under den preoperativa perioden, rekommenderas hemodialys också för undersökning.

Offentliga kliniker gör ett blodtest för PCR utan kostnad, om det finns en hänvisning från en smittsam specialist eller en hepatolog.

Betalda tjänster för PCR-diagnostik tillhandahålls i alla större ryska städer. Kostnaden beror på typ av test, tillgänglig utrustning, timing och andra faktorer.

Kvalitativ PCR-analys i Moskva och St Petersburg kommer att kosta mellan 600 och 900 rubel. I regionerna - från 300 till 800 rubel.

Definitionen av virusbelastning av hepatit C kostar 17 000-22 000 rubel. För andra typer av infektioner är priset på en kvantitativ studie 1200-10000 gnidning.

Fördelar och nackdelar med PCR-metoden

Vilka är fördelarna med polymeras kedjereaktionsmetoden över andra diagnostiska metoder?

 1. Brett utbud av applikationer. Användning av PCR, med hjälp av en standardutrustning, kan du identifiera vilket virus som helst.
 2. Noggrannhet för patogen detektion. Genom att använda olika kombinationer av enzymer och analystekniker uppnås en 100% specifikation av studien för den angivna infektionen.
 3. Hög känslighet. Tekniken tillåter att detektera närvaron av en molekyl av viruset i blodet.
 4. effektivitet. Kvalitativ analys är klar om några timmar, kvantitativ - efter två dagar.
 5. Diagnos av viruset i inkubationsperioden. I PCR bestäms patogenen inte genom närvaron av antikroppar, när det redan finns ett immunsvar hos kroppen, men före starten av den patologiska processen, vilket underlättar behandling.

Nackdelarna med PCR är en konsekvens av dess fördelar:

 • Renheten hos analysen kräver högsta grad av renhet, inklusive luft i laboratoriet, så att "främmande" DNA inte kommer in i provet;
 • höga personalkrav, utföra provtagning och analys av biomaterialet.

Relaterade Artiklar Hepatit