Gilberts syndrom

Share Tweet Pin it

Gilberts syndrom - genetiskt förorsakad störning av bilirubinmetabolism som härrör från en defekt i mikrosomala leverenzymer och leder till utvecklingen av godartad icke-konjugerad hyperbilirubinemi. I de flesta fall av Gilbert syndrom är intermittent gulsot av varierande svårighetsgrad, svårighetsgrad i rätt hypokondrium, dyspeptiska och asthenovegetativa störningar noterade; Det kan finnas ett subfebrilt tillstånd, hepatomegali, xantelasm i ögonlocken. Diagnos av Gilbert syndrom bekräftas genom klinisk bild, familjhistoria, laboratorie- och instrumentstudier, funktionstester. Gilbert syndrom visar överensstämmelse med kosten, tar inducerare av mikrosomala enzymer, hepatoprotektorer, koleretiska örter, enterosorbenter, vitaminer.

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom (konstitutionell hyperbilirubinemi, icke-hemolytisk ikterus familjen) kännetecknas av måttligt förhöjda nivåer av okonjugerat bilirubin i blodserum och visuellt manifesterade episoder av gulsot. Gilbert syndrom är den vanligaste formen av arvelig pigmentär hepatos. I de flesta fall manifesteras de kliniska symptomen på Gilberts syndrom i åldern 12-30 år. Deras utveckling hos barn i prepubertal och pubertalperioden är förenad med hämmande effekten av könshormoner vid utnyttjandet av bilirubin. Gilbert syndrom förekommer främst bland män. Förekomsten av Gilbert syndrom i den europeiska befolkningen varierar från 2 till 5%. Gilberts syndrom leder inte till fibros och nedsatt leverfunktion, men är en riskfaktor för utveckling av kolelitiasis.

Orsaker till Gilberts syndrom

Gallpigment bilirubin, hemoglobin bildas genom sönderfall av erytrocyter som finns närvarande i blodserum som två fraktioner: direkta (länkad, konjugerade) och indirekta (fri), bilirubin. Indirekt bilirubin har cytotoxiska egenskaper, vilket är mest märkbart på hjärncellerna. I leverceller, är indirekt bilirubin neutraliseras genom konjugation med glukuronsyra kommer in i gallgången och som mellanprodukter utsöndrade genom tarmen och i små mängder - urinen.

Felaktig avyttring av bilirubin med Gilberts syndrom orsakas av en mutation av genen som kodar för mikrosomalt enzym UDP-glukuronyltransferas. Underlägsenhet och den partiella minskningen av aktiviteten hos UDP-glyukouroniltransferazy (upp till 30% av normal) resulterar i oförmåga att absorbera och eliminera hepatocyt erforderliga mängden indirekt bilirubin. Det finns också en överträdelse av transport och infångning av indirekt bilirubin av leverceller. Som ett resultat, Gilberts syndrom nivån av okonjugerat bilirubin i blodserum ökar, vilket leder till dess avsättning i vävnader och färgning dem gul.

Gilbert syndrom hänvisar till en patologi med en autosomal dominant typ av arv, för vilken utvecklingen barnet är tillräckligt för att ärva mutantversionen av genen från en av föräldrarna.

Kliniska manifestationer av Gilberts syndrom kan utlösas av långvarig svält, uttorkning, fysiska och känslomässiga spänningar, menstruationer (hos kvinnor), infektionssjukdomar (viral hepatit, influensa och akuta respiratoriska virusinfektioner, tarminfektioner), kirurgiska ingrepp, liksom av alkohol och vissa läkemedel: hormoner (glyukorotikoidov, androgener, etinylestradiol), antibiotika (streptomycin, rifampicin, ampicillin), natriumsalicylat, paracetamol, koffein.

Symtom på Gilberts syndrom

Finns 2 varianter av Gilberts syndrom: "medfödda" - manifesteras utan föregående infektiös hepatit (de flesta fall) och manifest efter akut viral hepatit. Vidare kan hyperbilirubinemi efter hepatit vara associerad inte bara med närvaron av Gilberts syndrom utan även vid övergången till infektion i kronisk form.

De kliniska symtomen på Gilbert syndrom utvecklas oftast hos barn i åldern 12 år och äldre, sjukdomen är böljande. Gilbert syndrom kännetecknas av intermittent gulsot av varierande svårighetsgrad - från subcyterisk sclera till ljust icterus i huden och slemhinnorna. Gulsotfärgning kan vara diffus eller tydlig delvis i nasolabiala triangeln, på fötterna, i palmerna, i armhålorna. Episoder av gulsot med Gilbert syndrom inträffar plötsligt, intensifieras efter exponering för provokerande faktorer och löses självständigt. Hos nyfödda kan symtomen på Gilbert syndrom likna övergående gulsot. I vissa fall kan i Gilbert syndrom enskilda eller flera xanthelaser av ögonlocken förekomma.

De flesta patienter med Gilberts syndrom klagar över tyngd i övre högra kvadranten, känslan av obehag i buken. Asthenovegetative observerade störningar (trötthet och depression, dålig sömn, svettningar), dyspepsi (brist på aptit, illamående, rapningar, uppblåsthet, avföring störningar). I 20% av fallen av Gilberts syndrom har en lätt förstoring av levern, 10% - av mjälten kan observeras kolecystit, gallblåsan dysfunktion och sfinktern av Oddi, ökad risk för kolelitiasis.

Cirka en tredjedel av patienterna med Gilberts syndrom har inga klagomål. Med obetydlighet och instans av manifestationerna av Gilberts syndrom kan sjukdomen under lång tid förbli obemärkt för patienterna. Gilberts syndrom kan kombineras med bindvävsdysplasi - som ofta finns i Marfan och Ehlers-Danlos syndrom.

Diagnos av Gilberts syndrom

Diagnos av Gilberts syndrom är baserad på analysen av kliniska symptom, familjehistoriedata, laboratorieresultat (totalt och biokemisk analys av blod, urin, PCR), funktionella tester (test med svält, ett prov med fenobarbital, nikotin syra), ultraljudsundersökning av bukhålan.

När man samlar in en anamnese, patientens kön, ålder av utseende av kliniska symptom, närvaron av gulsot episoder i närmaste familj, beaktas förekomsten av kroniska sjukdomar som orsakar gulsot. Vid palpation är levern smärtfri, organkonsistensen är mjuk, det kan finnas en liten ökning av leverstorleken.

totalt bilirubin nivå under Gilbert syndrom ökat på grund av indirekta fraktioner och intervall 34,2-85,5 mmol / l (normalt inte mer än 51,3 mmol / L). Andra biokemiska leverfunktionstester (totalt protein och proteinfraktioner, AST, ALT, kolesterol) med Gilberts syndrom, är i allmänhet inte förändrats. Minska nivån av bilirubin hos patienter som får fenobarbital och dess ökning (50-100%) efter svält eller lågkaloridieter, och även efter intravenös injektion av nikotinsyra bekräfta diagnosen Gilbert syndrom. PCR med Gilberts syndrom avslöjar polymorfism av genen som kodar för enzymet UDFGT.

För att klargöra diagnosen Gilbert syndrom utförs ultraljud i bukorganen, ultraljud i levern och gallblåsan, duodenaljudning, tunnskiktskromatografi. En perkutan punktering leverbiopsi utförs endast i närvaro av indikationer för uteslutande av kronisk hepatit och levercirros. Med Gilberts syndrom i leverbiopsiprover detekteras inga patologiska förändringar.

Gilberts syndrom är differentierad med kronisk viral hepatit och hyperbilirubinemi postgepaticheskoy ihållande, hemolytisk anemi, Crigler-Najjar syndrom typ II, Dubin-Johnson syndrom och Rotor syndrom, primär shunt hyperbilirubinemi, medfödd levercirros, gallgångsatresi drag.

Behandling av Gilberts syndrom

Barn och vuxna med Gilbert syndrom behöver som regel inte särskild behandling. Den viktigaste betydelsen är att följa kost, arbete och vila. I Gilbert syndrom är professionell sport, insolation, alkoholintag, svält, fluidrestriktion och användning av hepatotoxiska läkemedel oönskade. En diet med en begränsning av produkter som innehåller eldfasta fetter (fett kött, stekt och kryddstarkt) och konserverad mat visas.

Under exacerbation av kliniska manifestationer Gilbert syndrom utse sparsam tabell № 5 och induktorer mikrosomala enzymer - fenobarbital och ziksorin (1-2 veckors kurser med ett intervall på 2-4 veckor) som minskar bilirubinnivåer. Mottagning aktivt kol adsorberande bilirubin i tarmen och ljusterapi, påskynda nedbrytning av bilirubin i vävnaderna kommer att bidra till den från kroppen.

För förebyggande av kolecystit och gallsten rekommenderas mottagnings choleretic örter med Gilberts syndrom, hepatisk (ursosan, Ursofalk) Essentiale, Liv-52, choleretic (Holagol, allohol, holosas) och vitaminer i grupp B.

Prognos och förebyggande av Gilberts syndrom

Prognosen för sjukdomen vid vilken ålder som helst är gynnsam. Hyperbilirubinemi hos patienter med Gilbert syndrom kvarstår för livet, men är godartat, inte åtföljt av progressiva förändringar i levern och påverkar inte livslängden.

Innan du planerar en graviditet, ska par med en historia av denna patologi konsultera en medicinsk genetiker för att bedöma risken för Gilbert syndrom hos avkomman. Gilberts syndrom hos barn är inte en ursäkt för att vägra förebyggande vaccination.

Vad är farligt Gilbert syndrom och vad är det i enkla ord?

Gilberts syndrom (Gilberts sjukdom) är en genetisk patologi som kännetecknas av en störning av bilirubinmetabolism. Sjukdomen bland det totala antalet sjukdomar anses vara ganska sällsynt, men från antalet ärftliga är det vanligaste.

Kliniker fann att denna sjukdom diagnostiseras oftare hos män än hos kvinnor. Toppet av en exacerbation faller i åldersgränsen från två till tretton år, men det kan manifesteras vid vilken ålder som helst, eftersom sjukdomen är kronisk.

Att bli en triggerfaktor vid utvecklingen av karakteristiska symtom kan ha ett stort antal predisponeringsfaktorer, till exempel hantering av ohälsosam livsstil, överdriven fysisk ansträngning, oregelbunden medicinering och många andra.

Vad är det i enkla ord?

I enkla ord är Gilberts syndrom en genetisk störning som kännetecknas av nedsatt bilirubinutnyttjande. Leveren av patienter neutraliserar bilirubin, och det börjar ackumuleras i kroppen, vilket orsakar olika manifestationer av sjukdomen. För första gången beskrivs av den franska gastroenterologen - Augustine Nicolas Gilbert (1958-1927) och hans kollegor 1901.

Eftersom detta syndrom har ett litet antal symptom och manifestationer anses det inte vara en sjukdom, och de flesta vet inte att de har denna patologi tills ett blodprov visar en förhöjd nivå av bilirubin.

I USA har omkring 3% till 7% av befolkningen Gilberts syndrom, enligt National Institute of Health - vissa gastroenterologer tror att förekomsten kan vara större och nå 10%. Syndromet manifesterar sig oftare bland män.

Orsaker till utveckling

Utveckla ett syndrom hos människor som kommer från båda föräldrarna fick en andra defekt i kromosom platser, ansvarig för bildandet av en av leverenzymer - uridindifosfat glukuronyl (eller bilirubin-UGT1A1). Detta medför en minskning av innehållet i detta enzym till 80%, varför dess uppgift - omvandlingen av en mer indirekt hjärnbilirubin till en bunden fraktion - är mycket värre.

Den genetiska defekten kan uttryckas på olika sätt: en insats av två extra nukleinsyror observeras i placeringen av bilirubin-UGT1A1, men det kan inträffa flera gånger. Detta kommer att bestämma svårighetsgraden av sjukdomsförloppet, varaktigheten av dess perioder av förvärring och välbefinnande. Denna kromosomfel känner sig ofta, bara från ungdomar, när metabolismen av bilirubin förändras under påverkan av könshormoner. På grund av det aktiva inflytandet på androgenprocessen är Gilberts syndrom oftare registrerat hos den manliga befolkningen.

Transmissionsmekanismen kallas autosomal recessiv. Detta betyder följande:

 1. Det finns ingen koppling till kromosomerna X och Y, det vill säga den onormala genen kan manifesteras hos en person av vilket kön som helst.
 2. Varje person har varje kromosom i par. Om han har 2 defekta andra kromosomer, kommer Gilbert syndrom att manifesteras. När en frisk gen ligger i samma kromosom på samma ort har patologi ingen chans, men en person med en sådan genanomali blir en bärare och kan vidarebefordra den till sina barn.

Sannolikheten för manifestation av majoriteten av sjukdomar som är bundna till det recessiva genomet är inte särskilt signifikant, eftersom en person i närvaro av en dominerande allel på den andra sådana kromosomen blir en bärare av en defekt. Detta gäller inte för Gilberts syndrom: upp till 45% av befolkningen har en defekt gen, så chansen att överföra det från båda föräldrarna är tillräckligt stor.

Symtom på Gilberts syndrom

Symptomen på den aktuella sjukdomen är indelade i två grupper: obligatorisk och villkorlig.

De obligatoriska manifestationerna av Gilberts syndrom inkluderar:

 • generell svaghet och snabb utmattning utan någon uppenbar anledning
 • i ögonlockens område bildas gula plack;
 • en dröm är trasig - det blir grunt, intermittent;
 • minskad aptit
 • från tid till annan förekommer hudområden av gul nyans, om bilirubin efter exacerbation minskar, börjar ögonsklera att ge gula.

Villkorliga symptom som kanske inte är närvarande:

 • smärta i muskelvävnad;
 • svår klåda i huden
 • periodiskt uppstår tremor i övre extremiteterna;
 • ökad svettning;
 • i högra övre kvadranten känns tyngd, oavsett matintag;
 • huvudvärk och yrsel
 • apati, irritabilitet - störningar av psyko-emotionell bakgrund;
 • uppblåsthet, illamående
 • störningar i pallarna - patienter störs av diarré.

Under Gilberts syndroms eftergivande kan vissa av de villkorliga symtomen helt saknas, och i en tredjedel av patienterna med den underliggande sjukdomen är de frånvarande även under perioder av exacerbation.

diagnostik

För att bekräfta eller avvisa Gilbert syndromet hjälper olika laboratoriestudier:

 • bilirubin i blodet - det normala innehållet av totalt bilirubin är 8,5-20,5 mmol / l. I Gilberts syndrom finns en ökning av totalt bilirubin på grund av indirekt bilirubin.
 • Allmänt blodprov - retikulocytos (högt innehåll av omogna erytrocyter) och mild anemi av 100-110 g / l noteras i blodet.
 • biokemiskt blodprov - blodsocker - normalt eller något minskat, blodproteiner - inom normala gränser, alkaliskt fosfatas, AST, ALT - normalt, timol-test negativt.
 • allmän urinanalys - det finns inga avvikelser från normen. Förekomsten av urobilinogen och bilirubin i urinen indikerar en leversjukdom.
 • blodkoagulerbarhet - protrombinindex och protrombintid - inom normala gränser.
 • markörer av viral hepatit - saknas.
 • Ultraljud i levern.

Differentiell diagnos av Gilbert syndrom med Dabin-Johnson och Rotor syndrom:

 • Leverförstoring är typisk, vanligtvis obetydlig;
 • Bilirubinuri är frånvarande
 • Ökning av coproporfyriner i urinen - nej;
 • Aktivitet av glukuronyltransferas - minskning;
 • Ökad mjälte - nej;
 • Smärta i högra övre kvadranten - sällan, om någon - värk
 • Klåda i huden - frånvarande;
 • Cholecystography är normalt;
 • Leverbiopsi - normal eller lipofuskin deponering, fettdegeneration;
 • Bromsulfaleinovaya prov - ofta normen, ibland en liten minskning i clearance;
 • Ökat bilirubin i serum är övervägande indirekt (orelaterat).

För att bekräfta diagnosen utförs specialprov:

 • Prov med svält.
 • Fasta i 48 timmar eller begränsa kaloriinnehållet i mat (upp till 400 kcal per dag) leder till en kraftig ökning (2-3 gånger) av fri bilirubin. Obundet bilirubin bestäms på en tom mage den första dagen av testet och efter två dagar. En ökning av indirekt bilirubin med 50-100% indikerar ett positivt prov.
 • Prov med fenobarbital.
 • Om du tar fenobarbital i en dos av 3 mg / kg / dag i 5 dagar, bidrar till att minska nivån av obundet bilirubin.
 • Prov med nikotinsyra.
 • Intravenös injektion av nikotinsyra i en dos av 50 mg leder till en ökning av mängden obundet bilirubin i blodet 2-3 gånger i tre timmar.
 • Prov med rifampicin.
 • Inledning 900 mg rifampicin orsakar en ökning av indirekt bilirubin.

Även den perkutana punkteringen av levern möjliggör bekräftelse av diagnosen. Histologisk undersökning av punktering visar inga tecken på kronisk hepatit och levercirros.

komplikationer

Själva syndromet orsakar inte några komplikationer och skadar inte levern, men det är viktigt att i tiden skilja en typ av gulsot från en annan. I denna grupp av patienter noterades levercellernas känslighet för hepatotoxiska faktorer, såsom alkohol, droger och vissa grupper av antibiotika. Därför är det i närvaro av de ovan beskrivna faktorerna nödvändigt att övervaka nivån av leverenzymer.

Behandling av Gilberts syndrom

Under eftergivningsperioden, som kan vara i många månader, år och till och med en livstid, krävs ingen särskild behandling. Här är den viktigaste uppgiften att förhindra en försämring. Det är viktigt att följa kosten, arbetsregimet och vila, inte överkyla och undvika överhettning av organismen, utesluta hög belastning och okontrollerat droger.

medicinering

Behandling av Gilberts sjukdom med utvecklingen av gulsot innebär användning av läkemedel och diet. Från läkemedel används:

 • albumin - för att minska bilirubin;
 • antiemetika - enligt indikationer med illamående och kräkningar.
 • Barbiturater - för att minska nivån av bilirubin i blodet (Suratil, Fiorinal);
 • hepatoprotektorer - för att skydda levercellerna ("Heptral", "Essentiale Forte");
 • cholagogue betyder - för att minska gulsot av huden ("Karsil", "Holenzyme");
 • diuretika - för utsöndring av bilirubin med urin ("furosemid", "veroshpiron");
 • enterosorbenter - för att minska mängden bilirubin genom att ta bort det från tarmen (aktivt kol, "Polyphepan", "Enterosgel");

Det är viktigt att notera att patienten regelbundet ska genomgå diagnostiska rutiner för att övervaka sjukdomsförloppet och att studera kroppens reaktion på medicinsk behandling. Tidig leverans av tester och regelbundna besök till läkaren kommer inte bara att minska symptomernas svårighetsgrad, utan också förhindra eventuella komplikationer, som inkluderar sådana allvarliga somatiska patologier som hepatit och kolelithiasis.

eftergift

Även om det finns en remission, kan patienterna under inga omständigheter "slappna av" - det är nödvändigt att ta hand om att det inte finns någon annan förvärring av Gilberts syndrom.

Först måste du skydda gallvägarna - detta förhindrar stagnation av gallan och bildandet av stenar i gallblåsan. Ett bra val för ett sådant förfarande kommer att vara koleretiska örter, droger Urocholum, Gepabene eller Ursofalk. En gång i veckan, måste patienten göra "blind intubation" - är nödvändigt att dricka xylitol eller sorbitol fasta, måste du ligga ner på sin högra sida och varmt område av den anatomiska placeringen av gallblåsan värmare för en halvtimme.

För det andra måste du välja en läskig diet. Till exempel är det nödvändigt att utesluta från menyprodukterna som fungerar som provokationsfaktor vid försämring av Gilberts syndrom. Varje patient har en sådan uppsättning produkter är individuella.

Strömförsörjning

Dieter bör följas inte bara under sjukdomsförstörelsen, men också under perioder av eftergift.

Förbjuden att använda:

 • fettkvaliteter av kött, fjäderfä och fisk;
 • ägg;
 • skarpa såser och kryddor;
 • choklad, deg
 • kaffe, kakao, starkt te;
 • alkohol, kolsyrade drycker, juice i tetrapacks;
 • skarpa, saltade, stekt, rökt, konserverad mat;
 • hela mjölk och mejeriprodukter med hög fetthalt (grädde, gräddfil).

Tillåtet att använda:

 • alla slags groats;
 • grönsaker och frukter i någon form;
 • inte feta sura mjölkprodukter
 • bröd, en pecking kex;
 • kött, fjäderfä, fisk är inte feta sorter.
 • färskpressad juice, fruktdrycker, te.

utsikterna

Prognosen är gynnsam, beror på hur sjukdomen fortskrider. Hyperbilirubinemi kvarstår för livet, men åtföljs inte av en ökning av dödligheten. Progressiva förändringar i levern utvecklas oftast inte. När de försäkrar sådana människors liv hänvisas de till en grupp av normal risk. Vid behandling av fenobarbital eller cordiamin minskar nivån av bilirubin till normalt. Det är nödvändigt att varna patienter att gulsot kan uppstå efter samtidiga infektioner, upprepade kräkningar och missat matintag.

Patienter med hög känslighet för olika hepatotoxiska effekter (alkohol, många droger etc.) noterades. Eventuell utveckling av inflammation i gallvägarna, kolelitiasen, psykosomatiska störningar. Föräldrar till barn som lider av detta syndrom bör konsultera en genetiker innan de planerar en annan graviditet. På samma sätt bör det ske om släktingar till ett gift par som ska få barn diagnostiseras med ett syndrom.

förebyggande

Gilberts sjukdom uppstår som en följd av en defekt i den ärftliga genen. Det är omöjligt att förhindra syndromets utveckling, eftersom föräldrarna bara kan vara bärare och tecken på avvikelser inte manifesterar sig. Därför syftar de viktigaste förebyggande åtgärderna till att förebygga förvärringar och förlänga efterlevnadsperioden. Detta kan uppnås genom att eliminera de faktorer som provocerar patologiska processer i levern.

Gilberts syndrom

Förmodligen hörde diagnosen Gilberts syndrom är två: antingen du av misstag passerat biokemisk analys av blod och fann mycket förhöjt bilirubin eller början klagade gulfärgning av hud, sklera ögon och trötthet, och läkaren uppmanas att kontrollera levern.

Därefter utförde de en djupare diagnos och bekräftade att det inte var en olycka, och med detta ökade bilirubin är det nödvändigt att leva. Genetisk defekt manifesteras! Vad ska jag göra? De berättade för oss att dricka Ursofalk, inte att dricka alkohol. Hur länge? Som svar - tystnad. Och nu vad doktorn inte hade tid att förklara och på Internet hittar du inte...

Om situationen inte kan hanteras helt, är det alltid möjligt att anpassa sig så att livet kan tolereras. Läs hur man kan minska påverkan av Gilberts syndrom i ditt liv!

Sannolikheten för manifestationen av sjukdomen

Gilberts syndrom - ärftlig sjukdom i samband med defekten hos genen som är ansvarig för syntesen av uridin-difosfat-glukuronyltransferas av hepatocyter. Som ett resultat avbryts den intracellulära transporten av pigmentet och dess bindning till glukuronsyra. Ökar nivån av orelaterade blodproteiner, giftigt indirekt bilirubin. Enligt Toguluva Chandrazekera V., John S. detta är den vanligaste ärftliga hepatosen med en godartad kurs.

Intressant! Med denna genmutation är enzymet inte helt frånvarande i levercellerna. Beloppet är 20-30% av normen, vilket är tillräckligt för att binda bilirubin under normala förhållanden. Endast med ökad belastning på levern blir systemet insolvent.

Sannolikheten för manifestationen av sjukdomen

För den kliniska formen av Gilberts syndrom är en kombination av nedbrytningar i båda generna, ärvd från både mamman och fadern, nödvändig. I europeiska länder sker detta i genomsnitt i 3-9% av fallen (en tredjedel av alla sjukdomar som manifesteras av gulsot). Transporten av en defekt gen, som inte leder till en klinisk form, är 35-40%. (Khodzhieva GS, Navruzov RR).

Symtom på Gilberts syndrom

Sjukdomen kännetecknas av episoder av mild gulsot och gulning av sclera, som vanligtvis är associerade med verkan av provokerande faktorer. Ökningen i leverstorlek och smärta i rätt hypokondrium är obetydlig. Nivån av bilirubin i blodet ökar 2-5 gånger, medan andra laboratorieindikatorer förblir normala.

Under påverkan av solljus ökar pigmenteringen, så patienter rekommenderas inte insolation. Den toxiska effekten av indirekt bilirubin på nervsystemet förklarar de psykoneurologiska symptomen: depressiva tillstånd, asthenovegetativa störningar, sömnstörningar.

Intressant! Enligt uppgifter bekräftad av prof. Reisis AR, gulsot i Gilberts syndrom är bara toppen av isberget och är inte nödvändigt för denna sjukdom.

Hos 88% av patienterna (enligt uppgifterna från Konovalova MA, 1999) observeras funktionella avvikelser från gallkanalerna längs hypokinetisk typ. dvs stagnerande fenomen. Samtidigt reduceras innehållet av kolsyra i gallan 3 gånger och kolesterol ökar. Dessa två faktorer bidrar till stenbildning.

Faktorerna för provokation

Enligt de uppgifter som publicerades i januari 2012 i tidningen "Eur J Pediatr" kan följande orsaker leda till att sjukdomen manifesteras:

- Uppskjuten infektionssjukdomar.

- Vissa läkemedel är aglukoner (sulfonamider, salicylater och andra).

Kombinationen av dessa faktorer leder till en långvarig ökning av nivån av indirekt bilirubin med den efterföljande utvecklingen av kolelithiasis.

En annan konsekvens av Gilberts syndrom är en ökning av hepatocyternas känslighet för hepatotoxiska faktorer.

Enligt Zhumagazieva Ye.N., hos patienter med Gilbert syndrom med alkohol och narkotikamissbruk, som fick behandling med vissa läkemedel utvecklades symtomen på leverinsufficiens ofta.

Vad ska man göra med Gilberts syndrom

Under lång tid anses sjukdomen vara godartad och behandlingen av sådana patienter utfördes inte alls. Idag har tillvägagångssätten förändrats. Eftersom bristen på funktionshinder är akut smärta redan en otillräcklig livskvalitet. Var och en av oss vill inte bara vara sjuk, men aktiv. Arbetet har mycket och energi behövs.

Den vanligaste rekommendationen är att dricka 2-3 månader av ämnen som påverkar gallblåsan: Ursofalk, Ursosan.

Med hjälp av naturläkemedel inbyggda i maten kan du gå till en djup nivå av självreglering av bilirubinmetabolism. läs

Om du inte gör någonting alls

Forskare de senaste åren har åsidosatt myten om harmlösheten hos Gilberts syndrom. Studien, genomförd 2009, där 200 patienter med kolelithiasis (GI) och Gilbert syndrom deltog, visade det direkta sambandet mellan dessa två patologier. Och 2010 visade en storskalig meta-studie av ledningen av Bach S. en ökad risk för CRS hos patienter med Gilbert-syndrom med 21% (bland män).

Den andra risken känns som regel, även före diagnosens slut. Bilirubin är något neurotoxiskt. Därför åtföljs ökningen av en stabil minskning av arbetsförmågan, ökad irritabilitet och ofta huvudvärk.

Den tredje faran är den ökade bildningen av pigmentfläckar i huden och organen - avsättningar av lipofuscin "pigment i ålderdom".

Sätt att minska bilirubin

Huvudprincipen för behandling av Gilberts sjukdom är att skapa de mest bekväma förutsättningarna för hepatocyters arbete. De måste skyddas mot skador av toxiner som absorberas från tarmarna (externa - kemiska ämnen, metaboliter av droger, alkohol och interna: biprodukter från att smälta mat).

Kom ihåg att allt du åt och drack passerar genom levern. Om det vid ett tidigare stadium - i tarmen Du kan neutralisera potentiellt giftiga ämnen eller stoppa processen av förfall och jäsning i tjocktarmen, belastningen på levern - lägre och Gilbert syndrom aktivitet också.

Endast i detta fall kan en signifikant minskad mängd glukorkonyltransferas klara av transporten och behandlingen av bilirubin.

Därför, i Sokolinsky-systemet, är det första som alltid används kroppens rengöring på tre nivåer: tarm, lever, blod och normal intestinal mikroflora.

Särskilt är det nödvändigt att säga om vad som menas med leverns rengöring.

Det är förstås inte tjubazh. När du kan göra det, men det stannar regelbundet levern, eftersom det är onaturligt. Vår åsikt är användningen av växtbaserade extrakt och kombinationen av järn och svavel - detta är ett gammalt Megrelian recept på den naturliga hepatoprotektorn Liver 48 (Margali). Kärnan i försiktigt leverstöd från flera sidor: att gallan var mer flytande och inte stagnerades, hepatocytens vägg skyddades mot skador, levercellerna återställdes.

Sedan minskar den totala belastningen på levern och hepatocyterna deltar i pigmentmetabolismen med 100%.

Samtidigt! Och det är mycket viktigt inte då, nämligen i komplexet - förbättrar processen för matsmältningen i tarmen på grund av tillägg till kosten aktiva växt psyllium fiber, chlorella, spirulina (NutriDetoks) och en unik komplex för restaurering av vänliga mikroflora med mer än 50 års historia applikation - Unibacter. Special Series.

Dessutom mängden vegetabiliska fibrer och vitaminer, mineraler, aminosyror, som är en upptagen person lätt bara ingår i den dagliga kosten gröna cocktail NutriDetoks kan du binda överskottet pigment som planerat

Återställ mikroflora - detta är den mest högkvalitativa investeringen i hälsa. Eftersom effekten kvarstår länge. Dessutom gör det möjligt att stimulera bildandet av B-vitaminer i tarmarna. Vanligtvis rekommenderar läkaren ett extra intag av denna grupp av vitaminer. Och varför? Om du kan stödja din egen mikroflora, som deltar i bildandet av B-vitaminer varje dag? En annan fråga är att resultatet bara kommer att starta om mikrofloran om det är gjort i kombination med lever och tarmar, och ett kvalitativt probiotikum i sig ska dricka länge - 2-3 månader.

Varför dessa naturresurser ingår i Sokolinsky-systemet. Det är uppenbarligen inte ett botemedel mot Gilberts syndrom...

PRAKTISK ERFARING! Det är vad som skiljer sig fundamentalt. Du hittar hundratals artiklar på Internet, skrivet av journalister, där en och samma bokstav är skriven.

Och här kan du använda naturliga medel som samlas in i systemet. Vi använder inte bara gepatoprotektor, medan formeln där hundraåriga historia och tester på kliniken av världsberömda (resultat av kliniska tester Layver 48 Margali), inte bara probiotika och släpps speciellt för "System Sokolinsky" och vi accepterar dem i familjen, etc. n. Vill ha ett speciellt tillvägagångssätt - använd då, där det finns en själ, professionell filosofi och övning, och leta inte efter analoger i närmaste apotek.

Börja använda komplexet av djuprening och näring + normalisering av mikroflora!

Vad som annars behöver åtgärdas i vägen för livet med Gilberts syndrom

Minskning av fysisk belastning till medium (desto större belastning desto högre uppdelning av hemoglobin och bildning av bilirubin).

Uteslutning av svält, brist på vätska (mindre än 1 liter per dag).

Överensstämmelse med diet nummer 5 enligt Pevzner (begränsningar av fet, stekt, salt, kryddig).

Reducera nivån av bilirubin naturligtvis ett antal örter: kamille, morwort, St. John's Wort, mint, mjölktistel, ringblomma, rosenkrans och andra. Men vi måste förstå skillnaden i detta tillvägagångssätt från den föreslagna ideen.

Att dricka en kurs eller regelbundet stödja dig själv?

Allt beror på det slutliga resultatet som intresserar. Gilberts syndrom är associerat med nedbrytningen av genen och det är osannolikt att reparera det. Därför, om du vill ha en stabil högprestanda ser inte användningen av korta kurser ut logiskt. Det handlar om hur man bär glasögon från fall till fall när myopi är av skalan.

När du bara dricker ursodeoxikolsyra, örter med hepatobeskyttande verkan, ser du en märkbar effekt i testen, men så snart du slutar dricka dem - en månad senare kommer allt tillbaka.

När du håller din kropp i hela kedjan av bilirubinbyte (från utbildning, för att använda i vävnader, omvänd absorption i tarmen), använd metoden för normalisering av mikrofloran. Effekten slutar inte efter det att kursen är över. Speciellt eftersom ingen stör i näringsregeln (som vegetabilisk juice eller smoothies) för att fortsätta att dricka NutriDetox regelbundet, vilket ger högkvalitativ matsmältning och stöder nivån på vitaminer och mineraler.

Prova det! Du kommer att tycka om detta.

Påverka orsakerna! Med hjälp av rengöringstoxiner och omstart av mikrofloran börjar du förbättra ditt välbefinnande

Här kommer du att bekanta dig med ett mycket bekvämt system för hälsofrämjande med hjälp av naturläkemedel, som är tillräckliga för att lägga till den vanliga kosten.

Det har utvecklats av en känd rysk Vladimir Sokolinskii nutritionist, författare till 11 böcker om naturmedicin och en medlem av National Association of dietister och dietister, vetenskapliga Society of Medical elementology, European Association of Natural Medicine and American Association dietister öva.

Detta komplex är utformat för en modern person. Vi fokuserar vår uppmärksamhet på huvudämnet - på orsakerna till dålig hälsa. Detta sparar tid. Som du vet: 20% av exakt beräknade ansträngningar ger 80% av resultatet. Med detta är det meningsfullt att börja!

För att inte hantera varje symptom separat, börja med att rengöra kroppen. Så du eliminerar de vanligaste orsakerna till dålig hälsa och får resultat snabbare.
Börja med rengöring

Vi är alltid upptagna, ofta bryter mot kosten, som lider av de högsta toxiska belastningarna på grund av kemiens överflöd och mycket nervös.

Avbruten matsmältning leder till ackumulering av toxiner, och de förgiftar levern, blodet, obalans immunsystemet, hormonell bakgrund, öppnar vägen för infektioner och parasiter. Undantag från toxiner, omstart av vänlig mikroflora och stöd för korrekt matsmältning ger en komplicerad effekt.

Detta system är lämpligt för alla, säkra, lätta att använda, baserat på förståelse för mänsklig fysiologi och distraherar dig inte från det vanliga livet. Till toaletten blir du inte bunden, du behöver inte ta någonting vid klockan.

"Sokolinsky-systemet" - ger dig ett bekvämt tillfälle att påverka orsakerna och inte bara hantera symptombehandling.

Tusentals människor från Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Israel, USA, europeiska länder har framgångsrikt använt dessa naturresurser.

Sokolinsky-centret i St. Petersburg "Recept för hälsa" har funnits sedan 2002, Sokolinsky-centret i Prag sedan 2013.

Naturprodukter framställs speciellt för användning i Sokolinsky-systemet.

Är inte ett botemedel

Alltid - ett komplex!

"Komplex av djuprening och näring + normalisering av mikroflora" är universell och väldigt bekväm genom att den inte distraherar från det vanliga livet, kräver ingen bindning till "toaletten", timmars reception och fungerar systematiskt.

Det består av fyra naturläkemedel som konsekvent rensar kroppen och stöder sitt arbete på nivån av: tarm, lever, blod och lymf. Mottagning för en månad.

Till exempel kan från din tarm absorberas antingen användbara substanser eller toxiner från "blockages", inflammationsprodukter på grund av irriterade tarmar.

Därför är "komplicerad och djuprengörande makt" i första hand bidrar till att normalisera matsmältningen och etablera lugn stol dagligen, för att upprätthålla vänskapliga mikroflora och skapar ogynnsamma förutsättningar för tillväxt av svampar, parasiter, Helicobacter. För detta stadium svarar "NutriDetox"

Nutri Detox - pulver för "grön cocktail" är inte bara djupt renar och lugnar slemhinnor i tarmen, mjukar upp och ger skräp och fekal stenar, men ger också både en rik uppsättning av bio-tillgängliga vitaminer, mineraler, vegetabiliskt protein, en unik klorofyll antiinflammatoriska lnym och immunmodulerande dem, anti-aging effekt.

ta Det ska användas en eller två gånger om dagen. Torka bara ut i vatten eller i vegetabilisk juice.

Nutri Detox-komposition: Pulver av frön av psyllium, spirulina, chlorella, inulin, plantenzympapain, mikrodoser av cayennepeppar.

På nästa nivå Livery 48 (Margali) stöder enzymatisk aktivitet och aktiverar leverceller, det skyddar oss från penetration av toxiner i blodet, minskar kolesterol. Förbättra arbetet med hepatocyter ökar omedelbart vitaliteten, stöder immunitet, förbättrar hudtillståndet.

Layver 48 (Margali) - Megrel hemliga recept av örter i kombination med ferrosulfat, som provades klassiska medicinspecialister, och visade att faktiskt kunna upprätthålla den korrekta strukturen av galla, den enzymatiska aktiviteten av levern och bukspottkörteln - lever uppträdande rening.

Ta 1 kapsel 2 gånger om dagen med måltider.

De aktiva ingredienserna: mjölktistelfrukten, nätets löv, plantainens löv, järnsulfatet, blommorna i den immortelle sanden, extraktet från mjölktisteln.

Och redan helt unik i djupet gör detta komplexa den tredje reningsgraden - användningen Zosterin ultra 30% och 60%. På denna nivå avlägsnas toxiner från blod och lymf. Naturliga hemosorbents tillåta neutralisera toxiska substanser från mat- och läkemedelsrester, interna gifter som produceras som ett resultat av dålig matsmältning, allergener, prostaglandiner, histamin, och avfallsprodukter från patogena bakterier, virus, svampar, parasiter.

Detta från de första dagarna minskar den giftiga belastningen och hjälper till att återställa självreglering av immun- och endokrina system.

Effekten av zosterin på tungmetaller har studerats så noggrant att även metodologiska instruktioner har officiellt godkänts för användning i skadliga industrier.

Ta endast Zosterin under de första 20 dagarna, första tio dagarna för 1 pulver 30%, sedan ytterligare 10 dagar - 60%.

Sammansättning: Zosterin - ett extrakt av havsgräs Zoster Marina.

Den fjärde delen av proceduren är ett komplex av 13 probiotiska stammar av fördelaktiga bakterier Unibakter. Special Series. Det ingår i "System Sokolinsky" eftersom omstart mikroflora - Rebioz är en av de mest moderna koncept för förebyggande av så kallade "civilisationssjukdomar". Korrekt tarmfloran förmåga att hjälpa till att reglera kolesterolnivåer, blodsockernivåer, minska det inflammatoriska svaret, skydda levern och nervcellerna från skador, öka upptaget av kalcium och järn, för att minska allergiska och trötthet, gör stolen dagligen och lugn, justera immunsystemet och har många andra funktioner.

Vi använder ett probiotikum med det djupaste inflytandet på kroppen som helhet, vars formel har testats i decennier av träning.

Syftet med hela programmet är att eliminera de djupa orsakerna till dålig hälsa, återställa självreglering, som då skulle vara lätt att upprätthålla en hälsosam kost och anpassad livsstil. Och med hjälp av ett komplex påverkar du samtidigt olika hållsriktlinjer för din hälsa. Det är rimligt och lönsamt!

På 30 dagar rensar du omedelbart på tre nivåer: tarm, lever, blod, avlägsna gifter och aktivera de viktigaste organen som välfärden beror på.

På webbplatsen hittar du ännu mer information. Läs mer om detta unika kroppsrengöringssystem!

Vad är Gilberts genetiska syndrom och hur man behandlar sjukdomen?

Gilberts syndrom (familjen gulsot, pigmentär hepatos) är en godartad hepatisk patologi som kännetecknas av en episodisk, måttlig ökning av koncentrationen av bilirubin i blodet.

Sjukdomen är direkt relaterad till den arveliga genens defekt. Sjukdomen leder inte till allvarliga leverskador, men eftersom den är baserad på en kränkning syntes enzym ansvarigt för neutralisering av giftiga ämnen kan utveckla komplikationer i samband med inflammation i gallgångarna och bildandet av gallsten.

Gilbert syndrom - vad är det i enkla ord

För att förstå kärnan i patologi är det nödvändigt att utarbeta leverfunktionerna. I en frisk person utför detta organ väl de grundläggande filtreringsfunktionerna, det vill säga det syntetiserar gallan, vilket är nödvändigt för nedbrytning av proteiner, fetter och kolhydrater, deltar i metaboliska processer, neutraliserar och avlägsnar giftiga ämnen från kroppen.

Med Gilberts syndrom kan levern inte helt omarbeta och ta bort det giftiga gallpigmentet bilirubin från kroppen. Detta beror på den otillräckliga produktionen av ett specifikt enzym som ansvarar för dess neutralisering. Som ett resultat ackumuleras fria bilirubin i blodet och fläckar hudens ögon och hud i gult. Därför kallas sjukdomen ofta som kronisk gulsot.

Gilberts syndrom är en ärftlig sjukdom, en defekt i genen som är ansvarig för korrekt utbyte av gallgult bilirubin. Sjukdomsförloppet åtföljs av den periodiska förekomsten av mild gulsot, men leverförsök och andra biokemiska parametrar av blodet förblir normala. Ärftlig sjukdom diagnostiseras oftare hos män och är först manifesterad i ungdomar och ungdomar, vilket är förknippat med en förändring i bilirubins metabolism under påverkan av könshormoner. I detta fall uppstår symtom på sjukdomen periodiskt under hela livet. Gilbert-MKB 10-syndromet har koden K76.8 och avser raffinerade leversjukdomar med en autosomal dominant typ av arv.

skäl

Forskare säger att Gilberts syndrom inte uppträder på en "tom" plats, för dess utveckling behövs ett tryck som utlöser mekanismen för sjukdomsutvecklingen. Sådana provokationsfaktorer innefattar:

 • en obalanserad diet med övervägande av tunga, feta livsmedel;
 • alkoholmissbruk
 • långvarig användning av vissa mediciner (antibiotika, koffein, preparat från NSAID-gruppen);
 • behandling med glukokortikosteroidläkemedel;
 • mottagning av anabolics;
 • överensstämmelse med styva dieter, svält (även för medicinska ändamål);
 • tidigare kirurgiska ingrepp;
 • överdriven fysisk ansträngning
 • nervös överbelastning, kronisk stress, depressiva tillstånd.

Kliniska symtom på sjukdomen kan utlösa uttorkning (uttorkning) eller infektionssjukdomar (influensa, ARVI), viral hepatit, tarmsjukdomar.

Symtom på Gilberts syndrom

Det allmänna tillståndet hos patienter med Gilberts syndrom är vanligtvis tillfredsställande. Symptom på sjukdomen manifesterar sig periodiskt, under inverkan av provokerande faktorer. De viktigaste tecknen på sjukdom är:

 • icteric syndrom av varierande grad av intensitet;
 • svaghet, snabb trötthet med minimal fysisk ansträngning;
 • sömnstörningar - det blir rastlös, intermittent;
 • bildandet av singel- eller multipelgula plack (xantelasm) i ögonlocket.

Med ökad koncentration av bilirubin i blodet kan hela kroppen eller de enskilda områdena i huden i nasolabiala triangeln, fötterna, palmerna, axillärhålorna ge gult. Gult öga noteras med en minskning av nivån av bilirubin. Graden av gulsot är också annorlunda - från en liten gulning av sclera, till hudens ljusa gulsot.

Förresten är sjukdomens villkorliga tecken, som inte alltid manifesterar sig, följande:

 • tyngd i rätt hypokondrium;
 • känsla av obehag i bukhålan;
 • ökad svettning;
 • attacker av huvudvärk, yrsel
 • slöja av apati, eller tvärtom irritation och nervositet;
 • svår klåda;
 • uppblåsthet, flatulens, böjning, bitterhet i munnen;
 • avföring (diarré eller förstoppning).

Genetisk sjukdom har några egenskaper av dagens. Således har var fjärde patienten med Gilberts syndrom en ökning i levern, medan orglet sticker ut från ribbågen, men strukturen är vanlig, smärtsamhet känns inte under palpation. Hos 10% av patienterna är det en ökning i mjälten och samtidiga patologier - dysfunktion av gallesystemet, cholecystitis. Hos 30% av patienterna är sjukdomen praktiskt taget asymptomatisk, det finns inga klagomål och sjukdomen kan förbli oupptäckt under lång tid.

Vad är farligt Gilbert syndrom?

Den gula färgen på huden och sclera i Gilberts syndrom bestämmer överskottet av gallirpigmentet i bilirubin. Det är en giftig substans som bildas under nedbrytningen av hemoglobin. I en hälsosam kropp binder bilirubin i levern till en glukursyra-molekyl och utgör i denna form inte längre någon fara för kroppen.

Om levern producerar ett specifikt enzym som neutraliserar fri bilirubin ökar koncentrationen i blodet. Den största risken för okonjugerad bilirubin är att den lätt löses upp i fetter och kan interagera med fosfolipider i cellmembran och uppvisar neurotoxiska egenskaper. För det första lider nervsystemet och hjärncellerna av effekten av giftiga ämnen. Tillsammans med blodomloppet sprids bilirubin i hela kroppen och orsakar dysfunktion i de inre organen, vilket negativt påverkar leverans, gallrester och matsmältningssystem.

Hos patienter med Gilberts syndrom föreligger en försämring av levern och ökad känslighet hos kroppen till påverkan av hepatotoxiska faktorer (alkohol, antibiotika). Frekventa exacerbationer av sjukdomen leder till utvecklingen av inflammatoriska processer i gallsystemet, bildandet av stenar i gallblåsan och är orsaken till oväsentligt välbefinnande, minskad effektivitet och försämring av patientens livskvalitet.

diagnostik

Läkaren bör baseras på resultaten från laboratorie och instrumentella undersökningar, ta hänsyn till de viktigaste kliniska symtom och familjehistoria - det vill säga att ta reda på om nära släktingar drabbats av sjukdomar i lever, gulsot, alkoholism.

Under undersökningen avslöjas hudens och slemhinnans yellowness, ömhet i rätt hypokondrium, en liten ökning av leverens storlek. Läkaren tar hänsyn till patientens kön och ålder, anger när de första tecknen på sjukdomen uppträder, finner ut om det finns samtidiga kroniska sjukdomar som orsakar gulsot. Efter undersökningen måste patienten skicka ett antal prov.

Ett allmänt och biokemiskt blodprov för Gilberts syndrom kommer att bidra till att bestämma ökningen av nivån av totalt bilirubin på grund av dess fria, indirekta fraktion. Utvecklingen av Gilbert syndromet kommer att indikera ett värde av upp till 85 μmol / l. Samtidigt förblir andra indikatorer - protein, kolesterol, AST, ALT inom det normala området.

Urinanalys - det finns inga förändringar i elektrolytbalansen, utseendet av bilirubin kommer att indikera utvecklingen av hepatit, medan urin förvärvar färgen på mörk öl.

Analysen av avföring för stercobilin gör det möjligt att fastställa närvaron av denna slutliga bilirubinomvandlingsprodukt.

PCR-metoden - studien syftar till att identifiera den genetiska defekten hos genen som är ansvarig för processerna för bilirubinmetabolism.

Rimfacin test - introduktion av 900 mg antibiotikum till patienten orsakar en ökning av nivån av indirekt bilirubin i blodet.

Markörer för hepatit B, C, D-virus i Gilberts syndrom är inte bestämda.

Bekräfta att diagnosen hjälper specifika tester:

 • Fenobarbitaltest - på grund av att fenobarbital tas, minskar nivån av bilirubin;
 • test med nikotinsyra - vid intravenös administrering av läkemedlet stiger bilirubinkoncentrationen flera gånger inom 2-3 timmar.
 • test med svält - mot bakgrund av en kaloridiet, observeras en ökning av nivån av bilirubin med 50-100%.
Instrumentella forskningsmetoder:
 • Ultraljud i bukhålan;
 • Ultraljud av levern, gallblåsan och kanalen;
 • duodenalt ljudande
 • Studien av hepatisk parenchyma genom en radioisotopmetod.

En leverbiopsi utförs endast om det finns misstankar om kronisk hepatit och levercirros.

Genetisk analys anses vara den snabbaste och mest effektiva. Homozygot Gilbert syndrom kan bestämmas på grund av DNA-diagnos med studien av UDFGT-genen. Diagnosen bekräftas när mängden TA-repeteringar (2 nukleinsyror) i promotorregionen hos den defekta genen når eller överstiger 7.

Före behandlingens början rekommenderar experter att en genetisk analys utförs på Gilberts syndrom för att vara säker på korrekt diagnos eftersom läkemedel med hepatotoxisk effekt används vid behandling av sjukdomen. Om läkare-diagnostiker gör ett misstag, kommer levern att drabbas först av sådan behandling.

Behandling av Gilberts syndrom

Schemalagd behandling, läkaren väljs med hänsyn till svårighetsgraden av symtom, patientens allmänna tillstånd och nivån av bilirubin i blodet.

Om indikatorer indirekt bilirubin fraktionen är mindre än 60 U / L har patienten endast mild gulsot av huden och inga symtom som beteendeförändring, illamående, kräkningar, dåsighet - medicineringen inte administreras. Basen av terapi är anpassningen av livsstil, efterlevnad av regimen av arbete och vila, vilket begränsar fysisk ansträngning. Patienter rekommenderas att öka vätskeintag och kost, som utesluter användning av fet, kryddig, stekt mat, högsmältande fetter, konserver, och alkohol.

På detta stadium praktiseras sorbenter (aktivt kol, Polysorb, Enterosgel) och metoder för fototerapi. Insolation med blått ljus gör att bilirubin kan passera in i den vattenlösliga fraktionen och lämna kroppen.

Med en ökning av nivån av bilirubin upp till 80 mikromol / l och högre, föreskrivs patienten Phenobarbital, (Barbovan, Corvalol) i doser upp till 200 mg vid knackning. Behandlingstid -2-3 veckor. Dieten blir striktare. Patienten bör helt eliminera kosten:

 • konserverad, kryddig, fet, tung mat;
 • muffins, godis, choklad;
 • starkt te och kaffe, kakao, någon form av alkohol.

Tonvikten i näring är på kostsorter av kött och fisk, flingor, vegetariska soppor, färska grönsaker och frukter, kex, sötjuice, fruktdrycker, kompott, fettsyror med sötmjölk.

sjukhusvistelse

Om nivån på bilirubin fortsätter att öka, försämras tillståndet, patienten behöver sjukhusvistelse. I en sjukhusinställning innehåller terapiregimen:

 • hepatoprotektorer för att upprätthålla leverfunktionen;
 • intravenös administrering av polyjoniska lösningar;
 • mottagning av sorbenter;
 • mottagning av enzymer som förbättrar matsmältningen
 • reningsmedel baserade på laktulosa, påskyndande eliminering av toxiner (Normate, Dufalac).

I allvarliga fall administreras albumin intravenöst eller blodtransfusion utförs. På detta stadium är patientens diet strikt kontrollerad, alla livsmedel som innehåller animaliska fetter och protein (kött, fisk, ägg, stuga ost, smör etc.) avlägsnas från det. Patienten får äta färsk frukt och grönsaker, äta vegetariska grönsaksoppa, flingor, kex, fettfri mejeriprodukter.

I perioder av eftergift, när akuta symtom på sjukdomen är frånvarande, föreskrivs en behandling av underhållsbehandling som syftar till att återställa gallsekretionssystemet, förhindra stagnation av gall och bildande av stenar. För detta ändamål rekommenderar vi användningen av Gepabene, Ursofalk eller örtdekok med koleretisk åtgärd. Strikta restriktioner i kosten i denna period där, men patienten bör undvika användning av alkohol och livsmedel som kan utlösa en förvärring av sjukdomen.

Periodiskt två gånger i månaden rekommenderas det att göra blindprovning (tjubazh). Förfarandet är nödvändigt för avlägsnande av kongestiv galla, det består i mottagning på en tom mage av xylitol eller sorbitol. Därefter ligger du med en varm varmvattenflaska på din högra sida i en halvtimme. Förfarandet görs bäst på en ledig dag, eftersom det åtföljs av utseendet av en lös avföring och täta resor till toaletten.

Service i armén

Många ungdomar undrar om de tar upp armén med Gilberts syndrom. Enligt sjukdomsschemat, som beskriver hälsokraven hos vårdnadshavare, uppmanas patienter med genetisk gulsot för brådskande militär service. Denna diagnos är inte orsak till uppskjutning eller släpp från tjänstgöring.

Men samtidigt görs en reservation enligt vilken den unga mannen måste ges särskilda villkor för service. Behöraren med Gilberts syndrom ska inte vara hungrig, utsatt för tung fysisk ansträngning att bara äta hälsosam mat. I praktiken är det i praktiken omöjligt att uppfylla dessa krav, eftersom det är möjligt att endast tillhandahålla alla nödvändiga föreskrifter i personal, där det är problematiskt för en vanlig soldat att komma i trubbel.

Samtidigt tjänar diagnosen Gilbert syndrom som grund för att vägra tillträde till högre militära institutioner. Det vill säga, för professionell service i Försvarsmakten, erkänns ungdomar som olämpliga, och den medicinska kommissionen tillåter inte dem att passera inträdesprov.

Folkmekanismer

Genetisk gulsot är en av de sjukdomar där användningen av folkmekanismer välkomnas av många specialister. Här är några populära recept:

Kombinerad blandning

Den medicinska kompositionen framställs av en lika stor mängd honung och olivolja (500 ml vardera). Till denna blandning sättes 75 ml äppelcidervinäger. Kompositionen blandas grundligt, hälles i en glasbehållare, förvaras i kylskåp. Innan receptionen rör om med en träsked och ta 15-20 droppar i 20 minuter innan du äter. Symptomen på gulsot återgår redan på den tredje behandlingsdagen, men blandningen måste tas minst en vecka för att fixa det positiva resultatet.

Kocksaft

Växtens löv skördas i maj, under blomningsperioden, vid den här tiden innehåller de den största mängd användbara ämnen. Stammarna av burdock passeras nyligen genom köttkvarn, med hjälp av gasbindning, pressa saften, späd den i hälften med vatten och ta 1 tsk. före måltider i 10 dagar.


Relaterade Artiklar Hepatit